Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Autor: Zespół BZ Group

Czy urlop okolicznościowy może się przedawnić?

Czy urlop okolicznościowy może się przedawnić? Czy urlop okolicznościowy musi zostać wykorzystany w dniu wydarzenia? Czy można skorzystać z niego w inny terminie związanym z wydarzeniem? Czy taki urlop ulega przedawnieniu? Przeczytaj nasz artykuł i poznaj odpowiedzi na te i inne pytania! czytaj dalej
2022-01-28

Zasiłki

Nowy Rok – nowe prawo – zmiany w zasiłkach

Nowy Rok – nowe prawo – zmiany w zasiłkach Od 1 stycznia 2022 weszły w życie zmiany w zasiłkach chorobowych. Najważniejsza z nich to skrócenie okresu zasiłkowego. Co jeszcze się zmieniło? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na temat tego jakie zmiany w zasiłkach można odnotować w nowym roku. czytaj dalej
2022-01-21

Ubezpieczenia

Uprawnienia pracownicze rodziców wychowujących dziecko do lat 4

Uprawnienia pracownicze rodziców wychowujących dziecko do lat 4 Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, równość płci, równy podziału obowiązków opiekuńczych między mężczyzn i kobiety to najważniejsze punkty Dyrektywy UE. Uprawnienia pracownicze rodziców wychowujących dzieci mają wpisywać się w te założenia! czytaj dalej
2022-01-14

Wynagrodzenia

Dodatek stażowy dla pracownika instytucji kultury

Dodatek stażowy dla pracownika instytucji kultury Czy pracownicy zatrudnieni w instytucjach kultury nabywają prawo do dodatku stażowego po osiągnięciu określonego stażu zawodowego? Jak dodatek wypływ na minimalne wynagrodzenie? Przeczytaj i dowiedz się czy otrzymasz dodatek stażowy! czytaj dalej

Czy palarnia w pracy jest prawem pracownika?

Czy palarnia w pracy musi być wydzielona? Palący pracownicy to już norma w zakładach pracy. Czy dla takich osób musi być wydzielone odrębne miejsce? Czy regulacje w tym zakresie znajdziemy w przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy? Przeczytaj i sprawdź czy palarnia w pracy jest obowiązkowa! czytaj dalej

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP wobec osób zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pracy

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP wobec osób zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pracy Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie BHP? Sprawdź to! czytaj dalej

Obowiązek dbałości pracownika o dobro zakładu pracy

Obowiązek dbałości pracownika o dobro zakładu pracy Kodeks pracy nakłada na pracownika prawa jak i obowiązki. Jednym z obowiązków jest obowiązek dbałości pracownika o dobro zakładu pracy, a więc działanie na rzecz interesu pracodawcy. Czym jest dbałość pracownika o dobro zakładu pracy i na czym polega? czytaj dalej

Prawa pracownika delegowanego do Polski w ramach świadczenia usługi

Prawa pracownika delegowanego do Polski w ramach świadczenia usługi Jednym z podstawowych uprawnień jakie przysługują pracownikowi oddelegowanemu do pracy na terytorium RP jest zagwarantowanie mu odpowiednich warunków pracy. Jaki są prawa pracownika delegowanego do Polski? Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej

Zwrot przez pracownika kosztów poniesionych przez pracodawcę - wybrane przypadki

Zwrot przez pracownika kosztów poniesionych przez pracodawcę - wybrane przypadki Czy pracodawca może domagać się od pracownika zwrotu kosztów poniesionych na przekwalifikowanie pracownika, gdy ten w krótkim czasie po szkoleniach. Dowiedz się kiedy koniczny będzie zwrot przez pracownika kosztów poniesionych przez pracodawcę? czytaj dalej

Zatrudnienie przez rolnika w ramach umowy zlecenia a status płatnika w ZUS

Zatrudnienie przez rolnika w ramach umowy zlecenia Podjęcie zatrudnienia w gospodarstwie rolnym wiąże się ze zgłoszeniem zleceniobiorcy w ZUS? Czy zatrudnienie przez rolnika w ramach umowy zlecenia powoduje automatyczną rejestrację płatnika składek? Przeczytaj artykuł i poznaj odpowiedź! czytaj dalej