Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Czy warto stosować controlling personalny?

Controlling personalny może kojarzyć się z kontrolą pracowników. Jest to jednak skojarzenie niesłuszne. Na czym więc polega ten proces? Czy warto go stosować w firmach? Postaramy się odpowiedzieć na te pytania w niniejszym artykule.

Czym jest controlling personalny?

Controlling personalny, choć nazwa z pewnością przywodzi na myśl kontrolowanie pracowników, jest raczej monitorowaniem pewnych istotnych dla pracodawcy wskaźników dotyczących zarządzania kapitałem ludzkim. Podczas jego stosowania przyglądamy się skuteczności pracowników pod różnymi kątami – nie tylko ze względu na aspekty ekonomiczne, lecz także np. psychologiczne. Controlling ma monitorować to, jak zarządzany jest wspomniany kapitał, a następnie analizować oraz oceniać wszelkie decyzje jego dotyczące.

Wielu pracodawców zwraca uwagę na to, jak zarządzany jest zespół ich pracowników. Próbują zmierzyć produktywność, efektywność, umiejętności i poziom motywacji. Jednak zazwyczaj tego nie raportują, jak na przykład aspektów finansowych, ponieważ na razie nie mają po prostu takie obowiązku. Wprowadzenie controllingu w firmie zmienia ten stan rzeczy. 

Controlling personalny – korzyści

Controlling personalny może być bardzo korzystny dla firmy, która zdecyduje się na jego wprowadzenie. Przede wszystkim pracodawcy dokładnie wiedzą, jak wygląda kwestia efektywność ich pracowników, mogą w wielu przypadkach odpowiednio szybko zareagować na jej spadek i problemy w tej kwestii. Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu zasobami ludzkimi możemy zdecydowanie poprawić jakość pracy w naszej firmie oraz przewidzieć, jakie będą efekty inwestycji w ten kapitał.

Jednak żeby mieć pewność, że możemy przewidzieć efekty, musimy wykonywać raporty na podstawie mierzenia czynników. W innym przypadku będzie to niemożliwe do przeprowadzenia.

Co mierzy controlling personalny?

Wspominamy o tym, że controlling personalny monitoruje kapitał ludzki – jednak co to właściwie oznacza? Jakie wskaźniki są brane pod uwagę? Otóż, choć wydawać się może, że są one niemierzalne, pod lupę bierze się motywację pracowników, ich wiedzę, wyznawane przez nich wartości, predyspozycje do wykonania zawodu, kompetencje, posiadane talenty czy umiejętności.

Ludzie są tym, w co zdecydowanie warto inwestować. Są filarem firmy, która bez nich nie mogłaby istnieć – naszej pracy póki co (przynajmniej w dużej części) nie zastąpiły roboty. To pracownicy zatrudnieni w firmie są odpowiedzialni za jej sukcesy, to ich umiejętności, wiedza i zaangażowanie decydują o tym, czy dojdzie do wyznaczonego celu. Dlatego warto mieć świadomość tego, jak ważny jest kapitał ludzki.

Controlling personalny jest czymś w rodzaju systemu ostrzegawczego. Jeżeli mierzymy wspomniane wyżej składniki, możemy przewidzieć pewne sytuacje i przeciwdziałać im. Mamy świadomość tego, że pewne poziomy spadają i możemy postarać się je jak najszybciej podnieść. Dzięki korzystaniu z tej metody monitorowania, możemy naprawdę skutecznie zarządzać naszym zespołem.

Controlling nie jest nowym narzędziem. Jego metody stosowano już w latach 70. XX wieku. W związku z tą kilkudziesięcioletnią historią jest stale udoskonalany, a dane, które uzyskują pracodawcy mogą bez problemu być standaryzowane. To z kolei oznacza, że możemy porównywać nasze wskaźniki z innymi, na przykład tymi, które są uznawane za najlepsze i dzięki temu zastanawiać się, jak dalej zarządzać kapitałem, mając przed oczami realne dane.

Cele controllingu personalnego

Warto również zadać sobie pytanie, w jakim celu stosuje się kontroling personalny. Celem jest takie zarządzanie pracownikami, aby przynosili oni jak największe korzyści dla przedsiębiorstwa.

Dodatkowo controlling pełni szereg zadań, jak na przykład:

  • analizowanie wiedzy posiadanej przez kapitał
  • analizowanie sposobu wykorzystania tej wiedzy
  • optymalizacja kosztów przedsiębiorstwa
  • analizowanie umiejętności kapitału
  • eliminowanie zagrożeń związanych z efektywną pracą.

Do czego wykorzystywany jest controlling?

Znamy już cele i zadania controllingu, znamy płynące z niego korzyści. W jakim celu jest więc wykorzystywany przez pracodawców?

Z pewnością wykorzystanie tej metody może być pomocne w ocenie pracowników, planowaniu pracy i zadań, poszukiwaniu nowych pracowników, mierzeniu kosztów pracy czy poszerzaniu i doskonaleniu ich umiejętności.

Osoba, która zajmuje się w firmie controllingiem, może mieć pełne uprawnienia i zauważając nieprawidłowości, może z miejsca próbować je zniwelować, jednak często ostateczna decyzja dotycząca jakichkolwiek kroków naprawczych i zmian należy do osób zarządzających firmą.

Korzyści ze stosowania controllingu personalnego wydają klarowne. Dlatego też na pytanie, czy warto go zastosować, odpowiedź jest twierdząca. Nie zmienia to jednak faktu, że w Polsce z tej metody nie korzysta wiele firm. Co może o tym decydować? Przede wszystkim ryzyko, jakie jest związane z inwestowaniem w kapitał ludzki, który jest jednym z rodzajów kapitału obcego, co oznacza, że tak naprawdę jego właścicielem jest pracownik i dysponuje nim w celu spełnienia warunków podpisanej umowy.