Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Nonkonformizm pracownika - jak sobie z nim poradzić?

Większość z nas na co dzień musi funkcjonować w określonym środowisku. Mowa tutaj zarówno o relacjach prywatnych, jak i przede wszystkim zawodowych. W pracy mamy do czynienia z osobami o różnych, często bardzo odmiennych, charakterach. Szczególne wyzwanie w tym obszarze stoi przed pracodawcami, którzy muszą dostosować relację z konkretnym podwładnym zgodnie z jego postawą życiową. W tym kontekście mówimy często o pracownikach, którzy są konformistami oraz nonkonformistami. Czym jest nonkonformizm? W naszym artykule przyjrzymy się bliżej tej drugiej grupie.

Nonkonformizm pracownika

Każdy z nas ma nieco inny system wartości, priorytety i postawę wobec wykonywanych obowiązków służbowych, współpracowników oraz przełożonych. Z tego też powodu kluczowym elementem w funkcjonowaniu danego przedsiębiorstwa jest umiejętne zarządzanie potencjałem ludzkim i przede wszystkim wykorzystanie cech charakteru poszczególnych pracowników z korzyścią dla firmy. Jak to skutecznie zrobić? Sprawdźmy najpierw, czym jest nonkonformizm w kontekście pracownika.  

Nonkonformizm - co to takiego?

Nonkonformizm to nic innego jak postawa przejawiająca się w społeczeństwie, która charakteryzuje się samodzielnością myślenia, odrzuceniem poglądów większości grupy i próbą skłonienia innych do wypracowania odmiennego stanowiska. Jest to pojęcie stosowane głównie w psychologii i jak widzimy, ma ono dość szerokie znaczenie. Nonkonformista nie ma problemu z tym, aby wyrazić swoje zdanie na dany temat i polemizować z opiniami innych, ale jednocześnie nie cechuje go zaborczość czy stawianie na swoim za wszelką cenę. 

Nonkonformizm a konformizm - charakterystyka i różnice 

Przeciwieństwem nonkonformizmu jest konformizm rozumiany jako podatność na wpływ innych ludzi, której skutkiem jest najczęściej zmiana własnego zachowania lub przekonań. Nonkonformista posiada wysokie poczucie własnej wartości, jest gotowy na podjęcie się nowych wyzwań, asertywny, odporny na stres i czynniki zewnętrzne, nie przejmuje się presją otoczenia, posiada umiejętność dostosowania się do każdej sytuacji, a także szybko podejmuje decyzje i bierze za nie pełną odpowiedzialność. Konformista natomiast przejawia odwrotne cechy, a więc jest mało asertywny, ma niskie poczucie własnej wartości, niewielką odporność na stres i presję, a także jest bierny, ulega sugestiom innych, nie potrafi konstruktywnie bronić własnego zdania. 

Typy nonkonformizmu - jak rozpoznać?

Rozpatrując temat nonkonformizmu można dojść do wniosku, że istnieje tutaj podział na dwie grupy, co znajduje także potwierdzenie w badaniach i literaturze naukowej. Na tej płaszczyźnie można wyróżnić nonkonformizm konstruktywny, który przejawia się tym, że dana osoba z jednej strony trzyma się swojego zdania, ale z drugiej dopuszcza do siebie sugestie innych ludzi i jest w pełni elastyczna oraz otwarta na odmienne poglądy. Drugim typem jest nonkonformizm pozorny, który najłatwiej rozpoznać po tym, że osoba taka poddaje wszystko krytyce, nawet wówczas, gdy inni mają rację, a następnie nie potrafi merytorycznie uzasadnić swojej opinii i nigdy nie zgadza się z poglądami innych osób. 

Nonkonformizm pracownika - wady oraz zalety 

Z pewnością w każdej większej firmie znajdziemy pracowników, którzy ze swej natury są nonkonformistami. Wielu pracodawców początkowo obawia się tego, że nie będą oni w stanie zarządzać takimi osobami i w wielu obszarach natrafią na opór. Jak się jednak okazuje, dobrze zbalansowany zespół to taki, w którym znajdziemy zarówno konformistów, jak i nonkonformistów. Starcie obu tych grup pozwala bowiem przedsiębiorstwu się rozwijać. Niewątpliwą zaletą nonkonformistów jest to, że dzięki swojemu sposobowi bycia są oni niezwykle kreatywni, mogą pełnić funkcję lidera i inicjować burzę mózgów, w której rodzą się najlepsze pomysły. Pracodawca powinien więc stworzyć pracownikowi warunki, w których będzie mógł przejąć kontrolę nad sytuacją, podejmować kluczowe decyzje i dążyć do wyznaczonych celów. Większość osób o takiej postawie potrzebuje ciągłych wyzwań i pola do sprawdzenia swoich możliwości. Wadą nonkonformistów jako pracowników jest z kolei to, że chodzą oni własnymi ścieżkami i nie zawsze potrafią dostosować się do poleceń pracodawcy. Najlepiej więc czują się w przedsiębiorstwach, w których mają pełną swobodę działania i mogą wprowadzać w życie swoje plany.   

Praca z nonkonformistą - czy to możliwe?

Co jednak z relacjami nonkonformistów ze współpracownikami, którzy posiadają odmienne cechy charakteru? Świetnym rozwiązaniem w takich okolicznościach jest podzielenie zespołu według predyspozycji i sprawienie, że obie grupy będą się uzupełniać. Nonkonformiści powinni w takim zestawieniu odgrywać rolę przywódców, a konformiści wykonawców ich poleceń. Zadaniem pierwszych będzie więc kreowanie, drudzy z kolei staną się rzemieślnikami, którzy codzienną praca u podstaw będą tworzyć solidne fundamenty, który wzmacniają przedsiębiorstwo. Nic więc dziwnego w tym, że nonkonformiści w obecnym społeczeństwie zajmują najczęściej pną się po szczeblach kariery zajmując w końcu kierownicze stanowiska albo prowadzą własną działalność gospodarczą.