Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Planowanie zatrudnienia: jak zapewnić firmie odpowiednich pracowników?

Planowanie zatrudnienia to proces identyfikacji i zaspokojenia potrzeb kadrowych firmy. Obejmuje on prognozowanie przyszłych potrzeb kadrowych, analizę obecnych zasobów ludzkich oraz opracowanie planu działania w zakresie rekrutacji, szkolenia i rozwoju pracowników. Jest to istotne ze względu na zapewnienie ciągłości funkcjonowania zakładu pracy, ale także odpowiednie zaplanowanie kosztów zatrudnienia i wynagrodzeń. Dowiedz się, jak zaplanować zatrudnienie w sposób, który przyniesie korzyści Twojej firmie!

Cele planowania zatrudnienia

Jak wspomniano, celem planowania zasobów ludzkich jest zapewnienie właściwych ludzi we właściwym czasie dla realizacji zadań organizacji. Należy więc przygotować, a następnie wdrożyć programy działań, które powinny zapewnić eliminację różnic między stanem pożądanym a istniejącym.

Cele planowania zatrudnienia można podzielić na 2 kategorie:

 1. Cel strategiczny planowania zatrudnienia jest ściśle związany z celami biznesowymi firmy. W tym kontekście planowanie zatrudnienia ma na celu zapewnienie, aby firma miała odpowiednią liczbę pracowników o odpowiednich umiejętnościach i kompetencjach, aby osiągnąć swoje długoterminowe cele, takie jak rozwój nowych produktów lub usług, wejście na nowe rynki lub zwiększenie udziału w rynku.

 2. Cel operacyjny planowania zatrudnienia jest związany z codziennymi operacjami firmy. W tym kontekście planowanie zatrudnienia ma na celu zapewnienie, aby firma miała odpowiednią liczbę pracowników o odpowiednich umiejętnościach i kompetencjach, aby wykonywać swoje codzienne zadania, takie jak produkcja, marketing lub sprzedaż.

Konkretne cele planowania zatrudnienia mogą obejmować:

 • optymalizacje przyszłego zatrudnienia w firmie,
 • redukcję kosztów poprzez dostosowywanie zatrudnienia do potrzeb przedsiębiorstwa,
 • przygotowanie się na ewentualny niedobór lub nadmiar personelu,
 • wprowadzenie porządku w działaniach kadrowych,
 • ukierunkowanie przyszłych działań w tej dziedzinie,
 • przygotowanie przyszłych decyzji personalnych,
 • analizę istniejącego potencjału oraz opracowanie i realizacja.

Proces planowania kadr

Proces planowania zatrudnienia składa się z następujących etapów:

 1. Prognozowanie przyszłych potrzeb kadrowych. Na tym etapie firma określa, jak wiele pracowników i jakich umiejętności będzie potrzebować w przyszłości. Przy prognozowaniu należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak:

 • plany rozwoju firmy,
 • zmiany w otoczeniu biznesowym,
 • naturalne fluktuacje kadrowe;
 1. Analiza obecnego stanu zatrudnienia. Na tym etapie firma ocenia obecnych pracowników pod kątem kompetencji, doświadczenia i potencjału rozwoju;

 2. Opracowanie planu działania w zakresie rekrutacji, szkolenia i rozwoju pracowników. Na tym etapie firma określa, w jaki sposób zapewni spełnienie swoich potrzeb kadrowych. Plan działania powinien obejmować następujące elementy:

 • strategię rekrutacji,
 • programy szkoleń i rozwoju,
 • politykę zatrudnienia.

Najczęstsze błędy w planowaniu zatrudnienia

Każdy zdaje sobie sprawę, że rekrutacja to proces, który warto zaplanować. Popełnianie błędów może mieć negatywne konsekwencje, dlatego warto poznać najczęstsze z nich, aby ich uniknąć. Najczęstsze błędy w planowaniu zatrudnienia to:

 • Niedostosowanie planu zatrudnienia do strategii firmy. Plan zatrudnienia powinien być zgodny z celami i strategią firmy. Jeśli nie jest on dopasowany do tej strategii, może to prowadzić do zatrudnienia pracowników, którzy nie są potrzebni lub którzy nie spełniają wymagań stanowiska.
 • Brak uwzględnienia zmiennych rynkowych. Plan zatrudnienia powinien uwzględniać zmienne rynkowe, takie jak trendy gospodarcze, zmiany technologiczne i konkurencja. Jeśli plan nie uwzględnia zmiennych rynkowych, może to prowadzić do niedoboru lub nadmiaru pracowników.
 • Niedostateczny udział pracowników w procesie planowania zatrudnienia. Pracownicy mogą mieć cenne informacje na temat potrzeb kadrowych firmy. Włączenie ich w proces planowania zatrudnienia może pomóc w opracowaniu dokładniejszego i bardziej realistycznego planu.
 • Nieuwzględnienie kosztów zatrudnienia. Koszty zatrudnienia obejmują nie tylko wynagrodzenie, ale także koszty związane z rekrutacją, selekcją, szkoleniem i utrzymaniem pracowników. Jeśli plan zatrudnienia ich nie uwzględnia, może to prowadzić do nieprzewidzianych wydatków.

Jak planowanie zatrudnienia wpływa na firmę?

Planowanie zatrudnienia jest ważnym procesem, który pomaga firmom w skutecznym zarządzaniu swoimi zasobami ludzkimi. Poprawne planowanie zatrudnienia może pomóc firmom w:

 • uniknięciu niedoboru pracowników,
 • zmniejszeniu kosztów zatrudnienia,
 • poprawie produktywności pracowników,
 • wzmocnieniu konkurencyjności firmy.

Oto kilka wskazówek, jak poprawić planowanie zatrudnienia w firmie:

 • włącz pracowników do procesu planowania zatrudnienia,
 • regularnie aktualizuj plan zatrudnienia,
 • bądź elastyczny i dostosuj plan zatrudnienia do zmian w otoczeniu biznesowym.

Jak w praktyce zabezpieczyć zatrudnienie?

Znalezienie odpowiedniego pracownika to trudne zadanie, ponieważ wymaga od pracodawcy dokładnej analizy potrzeb firmy, opracowania skutecznej strategii rekrutacji oraz przeprowadzenia trafnej selekcji kandydatów. W dzisiejszych czasach, gdy rynek pracy jest bardzo konkurencyjny, znalezienie pracownika, który ma odpowiednie umiejętności, doświadczenie i motywację, jest coraz trudniejsze.

Jednak gdy uda się już znaleźć odpowiedniego pracownika, należy umieć go utrzymać w pracy. Oto kilka wskazówek, które mogą w tym pomóc.

Jedną z najważniejszych wskazówek jest dostarczanie pracownikom możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji. Pracownicy chcą czuć, że ich praca ma sens i że mogą się rozwijać zawodowo, dlatego pracodawca powinien oferować szkolenia, kursy i inne możliwości rozwoju, aby pomóc im w osiągnięciu ich celów zawodowych.

Stworzenie przyjaznego i wspierającego środowiska pracy również jest bardzo ważnym czynnikiem, który może przyczynić się do utrzymania pracowników w pracy. Pracownicy chcą, aby ich praca była satysfakcjonująca i aby czuli się częścią zespołu. Pracodawca powinien w tym celu tworzyć pozytywne środowisko pracy, w którym pracownicy mają możliwość rozwoju zawodowego i osobistego.

Pracodawca, który chce przyciągnąć i utrzymać najlepszych pracowników, powinien oferować im konkurencyjne wynagrodzenie i benefity. Konkurencyjne wynagrodzenie to takie, które jest adekwatne do umiejętności i doświadczenia pracownika. Pracodawca powinien wziąć pod uwagę stawki rynkowe dla danego stanowiska i poziomu doświadczenia, aby zapewnić pracownikowi sprawiedliwe wynagrodzenie. Benefity to dodatkowe świadczenia pozapłacowe, które pracodawca oferuje pracownikom. Mogą to być świadczenia związane ze zdrowiem, czasem wolnym czy rozwojem osobistym.

Utrzymanie pracownika w pracy to inwestycja, która się opłaca. Z jednej strony pracownicy, którzy są zadowoleni ze swojej pracy, są bardziej wydajni, lojalni i zaangażowani w pracę. Z drugiej strony proces zatrudniania i zwalniania pracowników wymaga od pracodawcy poświęcenia czasu i poniesienia wydatków. 

AI w planowaniu zatrudnienia

Analiza liczb, wskaźników i innych parametrów to bardzo czasochłonna i trudna praca, która jest podstawą dobrego planowania zatrudnienia. Dlatego z pomocą przychodzi sztuczna inteligencja (AI), która już teraz odgrywa coraz większą rolę w planowaniu zatrudnienia. Systemy AI mogą analizować ogromną liczbę danych, takich jak dane rynkowe, dane kadrowe i dane o kandydatach, aby identyfikować trendy i możliwości. Mogą również automatyzować wiele zadań związanych z planowaniem zatrudnienia, takich jak selekcja kandydatów i ustalanie wynagrodzeń.

Prawdopodobnie w przyszłości sztuczna inteligencja przejmie jeszcze większą odpowiedzialność za planowanie zatrudnienia. Systemy AI będą w stanie podejmować bardziej złożone decyzje, takie jak określanie strategii zatrudnienia i budowanie kultury organizacyjnej. Będą one również w stanie dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych i biznesowych w bardziej wydajny sposób niż ludzie.

Oczywiście AI nie zastąpi całkowicie pracowników. Ludzie nadal będą potrzebni do podejmowania decyzji o charakterze strategicznym i do interakcji z kandydatami. Jednak AI może odegrać kluczową rolę w usprawnieniu i poprawie procesów planowania zatrudnienia.

Podsumowanie

Planowanie zatrudnienia jest ważnym procesem, który pomaga organizacjom zapewnić sobie odpowiednią liczbę pracowników z odpowiednimi umiejętnościami i kompetencjami. Powinno ono być regularnie monitorowane i analizowane, aby zapewnić jego skuteczność.