Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Praca i zarobki lekarza w Polsce - ile zarabia lekarz?

Zarobki lekarzy są mocno zróżnicowane. Na dokładną wysokość wynagrodzeń przedstawicieli tej profesji wpływa wiele zróżnicowanych czynników takich jak miejsce pracy czy posiadana specjalizacja. Jak wynoszą zarobki lekarza? Studia medyczne są bardzo długie i wymagające, dlatego też zarobki początkujących lekarzy są o wiele większe niż najniższa krajowa pensja. Polscy medycy wciąż jednak decydują się na wyjazd do pracy w państwach Wspólnoty w związku z atrakcyjniejszymi warunkami zatrudnienia. Należy jednak wspomnieć, że za granicą polski lekarz musi płynnie posługiwać się obowiązującym w danym kraju językiem, a także znać specjalistyczne słownictwo medyczne w danym języku.

Lekarz - na czym polega jego praca?

Lekarz to osoba posiadająca wiedzę na temat ludzkiego organizmu. Obowiązkiem lekarza jest  udzielanie pomocy swoim pacjentom, a także przekazywanie informacji o obecnym stanie zdrowie i proponowanie metod leczenia oraz stawianie diagnoz, tak aby zwalczać choroby lub zapobiegać ich dalszemu rozwojowi. Jeżeli istnieje taka potrzeba, lekarz prowadzący może skierować swojego pacjenta do innego lekarza na konsultację, badania czy zabieg.

Kto może zostać lekarzem?

Lekarzem może zostać osoba, która posiada dyplom ukończenia sześcioletnich studiów na kierunku lekarskim. Kierunek lekarski w Polsce można ukończyć na kilku uczelniach medycznych w kraju.

Prawo do wykonywania zawodu przyznaje Okręgowa Rada Lekarska. Osoba chcąca zostać lekarzem powinna posiadać obywatelstwo polskie bądź być obywatelem Unii Europejskiej, a także posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i nie mieć żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania takiego zawodu.

Ustawa o wynagrodzeniach w służbie zdrowia 2021

1 lipca 2021 r. zaczął obowiązywać rządowy projekt nowelizacji ustawy o najniższym wynagrodzeniu w służbie zdrowia. Według niego żaden pracownik służby zdrowia oraz działalności podstawowej placówki leczniczej nie będzie mógł posiadać ustalonego wynagrodzenia zasadniczego na poziomie niższym niż wynikający z ustawy.

Zarobki lekarza stażysty i lekarza bez specjalizacji

Lekarz stażysta od lipca 2021 r. może liczyć na wynagrodzenie wynoszące 4186 złotych. Lekarz lub lekarz dentysta bez specjalizacji otrzymuje natomiast minimalne wynagrodzenie wynoszące 5478 złotych.

Minimalne zarobki lekarza specjalisty

Minimalne wynagrodzenie lekarza specjalisty, zgodnie z nowelizacją ustawy o płacach minimalnych, wynosi 6769 złotych brutto. Ponadto, do pensji podstawowej lekarze otrzymują zazwyczaj dodatek stażowy, który wynosi 1 procent za każdy rok pracy w placówce leczniczej. Szpitale jednak bardzo często takich dodatków nie wypłacają.

Lekarz w skrajnych przypadkach może zdecydować się nawet na 300 godzin pracy w tygodniu. Bardzo często część lekarzy dorabia sobie dodatkowymi dyżurami w innych placówkach. 

Kiedy lekarz może zarobić 13000 zł brutto?

Zarobienie przez lekarza 13000 zł brutto w miesiącu jest możliwe, lecz do tego potrzebne są dodatkowe dyżury i więcej pracy. Według Zarządu Krajowego OZZL wynagrodzenie 13 tysięcy brutto lekarz specjalista może otrzymać wtedy, kiedy przepracuje w miesiącu 40 dni roboczych.

Wynagrodzenie za dodatkową pracę powyżej norm czasu nie jest dodatkiem do pracy zasadniczej. Jeżeli płaca miałaby wynosić 13000 brutto za etat, to współczynnik pracy musiałby być nie mniejszy niż 2,5.

Minimalna pensja lekarzy – współczynnik pracy

Współczynnik pracy to relacja pomiędzy pensją zasadniczą minimalną w danym zawodzie a przeciętnym wynagrodzeniem za rok ubiegły. Współczynnik pracy dla lekarzy specjalistów z drugim stopniem bądź tytułem w danej specjalizacji wynosi od lipca bieżącego roku 1,20.

Najlepiej płatne specjalizacje lekarskie

Wiadomo już, że lekarze stażyści zarabiają w Polsce mniej niż lekarze specjaliści. Młodzi lekarze w związku z tym bardzo często wybierają specjalizację pod kątem możliwości zarobkowych, tak aby w przyszłości móc więcej zarabiać. Obecnie najlepiej płatne specjalizacje lekarskie to anestezjologia, chirurgia plastyczna oraz okulistyka. 

Czy łatwo jest się dostać na wybraną specjalizację lekarską?

Aby móc podjąć się specjalizacji lekarskiej należy w pierwszej kolejności wybrać ją z listy, która jest dwa razy w roku publikowana przez Ministerstwo Zdrowia, a następnie złożyć wymagane na nią dokumenty. Na tej liście są przedstawiane ilości miejsc na danej specjalizacji. Żeby mieć pewność dostania się na specjalizację, należy mieć wysoki wynik egzaminu Lekarskiego Egzaminu Końcowego.

Najbardziej przyszłościowe specjalizacje lekarskie w Polsce i za granicą

W Polsce oraz za granicą panuje aktualnie trend wybierania specjalizacji lekarskich dających największe możliwości rozwojowe i zarobkowe. Lekarze na początku swojej kariery kierują się także tym, czy dana dziedzina umożliwia usamodzielnienie się i w przyszłości otworzenie własnej praktyki lekarskiej, tak aby uniezależnić się od publicznej służby zdrowia, gdzie zarobki są znacznie niższe.

Coraz więcej młodych studentów wybiera się na kierunek lekarsko-dentystyczny, a następnie  specjalizację w ortodoncji. W ostatnich latach była to niezwykle oblegana specjalizacja - na jedno miejsce chętnych było 8 osób. Rosnąca popularność tej dziedziny wynika z faktu, że Polacy coraz częściej i lepiej dbają o swoje zęby. Wybór specjalizacji medycznej powinien być przez lekarza dobrze przemyślany.