Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Praca i zarobki technika technologii żywności. Jak nim zostać?

Przemysł spożywczy jest bardzo szybko rozwijającą się dziedziną gospodarki, dlatego nieustannie rośnie zapotrzebowanie na wyspecjalizowanych pracowników, którzy posiadają odpowiednie wykształcenie z zakresu technologii żywienia. Sprawdź, na czym polega praca technika technologii żywności, ile wynoszą zarobki technika technologii żywności, oraz jakie wymagania należy spełniać, aby zdobyć pracę.

Praca technika technologii żywności

Technik technologii żywności zajmuje się między innymi: kontrolowaniem procesu produkcyjnego, sporządzaniem nowych procedur wytwarzania żywności oraz modyfikacją już istniejących, wsparciem merytoryczne dla pracowników i kierowników poszczególnych działów, opracowywaniem standardów kontroli oraz dokumentacji produktowej, a także czuwaniem nad jakością produktów spożywczych. Osoba obejmująca to stanowisko jest odpowiedzialna przede wszystkim za opracowywanie receptur, a także przygotowywanie instrukcji i norm pożywienia dla danego przedsiębiorstwa. Opracowane strategie muszą następnie zostać wprowadzone w życie, a do zadań technika technologa żywności należy również kontrola ich zastosowania. Zadanie to wiąże się nie tylko z kontrolowaniem pracy ludzi i urządzeń, ale również z ponoszeniem odpowiedzialności za jakość surowców, które wykorzystywane są w czasie realizowania zadań.

Zarobki technika technologii żywności

Bardzo ważną kwestią są zarobki, jakie otrzymuje technik technologii żywności. Przyjmuje się, że osoba pracująca na tym stanowisku zarabia średnio 5 330 złotych brutto - co drugi pracownik otrzymuje pensję z przedziału 4 460 - 6 660 złotych. Spośród wszystkich osób zatrudnionych w tym zawodzie 25% otrzymuje wynagrodzenie nieprzekraczające 4 460 złotych brutto, natomiast tyle samo osób zarabia powyżej 6 660 złotych brutto w ciągu miesiąca.

Jak zostać technikiem technologii żywności?

Technik technologii żywności może pracować w różnych miejscach - wszystko uzależnione jest od specjalizacji, mogą być to np. laboratoria, biura lub hale produkcyjne. Praca w zawodzie technika technologii żywności wymaga przede wszystkim dobrej kondycji fizycznej, a także odporności na uciążliwe warunki. W zależności od miejsca zatrudnianie osoba obejmująca to stanowisko narażona jest na różne czynniki, takie jak np.: zmienna temperatura powietrza, nieprzyjemne zapachy, mokre podłoże, duże natężenie hałasu, duże zapylenie powietrza, czy też duża wilgoć. Rozpoczęcie pracy na tym stanowisku bardzo utrudniają wady i dysfunkcje wzroku - które nie mogą zostać skorygowane poprzez szkła korekcyjne lub soczewki kontaktowe, a także zaburzenia w zakresie rozróżniania barw, prawidłowego pola widzenia, widzenia stereoskopowego oraz percepcji kształtów. Do pracy w tym zawodzie nie nadają się także osoby, które zmagają się z dysfunkcją znacznego stopnia sprawności kończyn dolnych oraz kończyn górnych - szczególnie jeśli chodzi o sprawność rąk i palców. Bardzo poważnym ograniczeniem są zaburzenia zmysłu węchu i smaku, a także dotyku oraz równowagi - ponieważ praca często przebiega na śliskich i mokrych powierzchniach. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do pracy w tym zawodzie jest natomiast nosicielstwo chorób zakaźnych, a także choroby pasożytnicze, choroby skóry rąk oraz alergia kontaktowa i wziewna. Dlatego przed rozpoczęciem pracy należy przejść niezbędne badania lekarskie.