Poradnik Pracownika

Praca w czasie upałów - kiedy pracownik może jej odmówić?

Pracuję jako pracownik produkcji. Nasza firma wykonuje części do samochodów, pracujemy na wielkiej hali. Temperatura w lecie sięga czasami 35 stopni. Wykonywanie pracy przez 8 godzin w takich warunkach jest bardzo uciążliwe. Czy praca w czasie upałów, w miejscach, gdzie panują wysokie temperatury nie jest traktowana jako praca w warunkach szkodliwych dla zdrowia?

Jan, Bogatynia

 

Jeśli praca w wysokiej temperaturze stanowi zagrożenie dla życia, bądź zdrowia pracowników, wówczas mogą oni odmówić wykonywania swoich obowiązków.

Szczególnie uprzywilejowane są w takim przypadku dwie grupy, czyli młodociani i kobiety w ciąży. Według przepisów osoby, które nie ukończyły 18. roku życia, nie powinny pracować w temperaturach wyższych niż 30 stopni. Praca w czasie upałów może być również uciążliwa dla pracownic ciężarnych, które mogą poinformować pracodawcę o fakcie nie stawienia się w pracy w czasie najgorętszych dni. Także pracownicy ciężko chorzy mają prawo do powstrzymania się od przyjścia do firmy. Co ważne, to w ocenie pracownika leży osąd czy warunki są dla niego niebezpieczne i powodują jakiekolwiek zagrożenie. Co do zasady za czas niewykonywania pracy z powodów wymienionych powyżej, przysługuje standardowe wynagrodzenie.

Warto wiedzieć, że pracą w warunkach szczególnie uciążliwych będzie wykonywanie obowiązków w temperaturze :

  • powyżej 25 stopni na otwartych przestrzeniach,
  • powyżej 28 stopni w pomieszczeniach zamkniętych.

Praca w czasie upałów wiąże się ze szczególnymi obowiązkami pracodawcy, wynikającymi z przepisów BHP.  Chodzi tu głównie o zapewnienie zimnych napojów. Co ważne, obowiązku zapewnienia napojów nie można zastąpić wypłatą ekwiwalentu pieniężnego.