Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Autor: Zespół BZ Group

2022-11-04

Wynagrodzenia

Zasada równości wynagrodzeń

Zasada równości wynagrodzeń Kodeks Pracy stanowi, że pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się więcej na temat praw pracowniczych oraz o tym jaka jest zasada równości wynagrodzeń! czytaj dalej
2022-02-25

Wynagrodzenia

Komornik - czyli zajęcie wynagrodzenia pracownika lub zleceniobiorcy

Komornik - czyli zajęcie wynagrodzenia pracownika lub zleceniobiorcy Jeśli komornik zwróci sie do pracodawcy o potrącenie z wynagrodzenia pracownika lub zleceniobiorcy - ten nie może odmówić. Jednak potrącenie nie może być w dowolnej kwocie. należy pilnować kwoty wolnej od potraceń. Dowiedz się ile moze zabrać komornik! czytaj dalej
2022-02-18

Stosunek pracy

Jak odbywa się rozwiązanie umowy za porozumieniem stron?

Jak odbywa się rozwiązanie umowy za porozumieniem stron? Rozstanie się z pracodawcą może przebiegać w różny sposób. Jednym ze sposobów jest rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Jak ono przebiega, jaki ma wpływ na otrzymanie odprawy, czy dni wolnych? Przeczytaj i dowiedz się więcej! czytaj dalej

Czy urlop okolicznościowy może się przedawnić?

Czy urlop okolicznościowy może się przedawnić? Czy urlop okolicznościowy musi zostać wykorzystany w dniu wydarzenia? Czy można skorzystać z niego w inny terminie związanym z wydarzeniem? Czy taki urlop ulega przedawnieniu? Przeczytaj nasz artykuł i poznaj odpowiedzi na te i inne pytania! czytaj dalej

Mobbing w pracy – jak dochodzić swoich praw?

Mobbing w pracy – jakie prawa ma pracownik? Mobbing jest rodzajem przemocy psychicznej, który ma fatalne skutki dla zdrowia pracownika i jego samooceny. Jakie prawa ma pracownik, którego dotknął mobbing w pracy? Czy przysługuje mu odszkodowanie? Przeczytaj i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej
2022-01-28

Zasiłki

Nowy Rok – nowe prawo – zmiany w zasiłkach

Nowy Rok – nowe prawo – zmiany w zasiłkach Od 1 stycznia 2022 weszły w życie zmiany w zasiłkach chorobowych. Najważniejsza z nich to skrócenie okresu zasiłkowego. Co jeszcze się zmieniło? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na temat tego jakie zmiany w zasiłkach można odnotować w nowym roku. czytaj dalej
2022-01-21

Ubezpieczenia

Uprawnienia pracownicze rodziców wychowujących dziecko do lat 4

Uprawnienia pracownicze rodziców wychowujących dziecko do lat 4 Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, równość płci, równy podziału obowiązków opiekuńczych między mężczyzn i kobiety to najważniejsze punkty Dyrektywy UE. Uprawnienia pracownicze rodziców wychowujących dzieci mają wpisywać się w te założenia! czytaj dalej
2022-01-14

Wynagrodzenia

Dodatek stażowy dla pracownika instytucji kultury

Dodatek stażowy dla pracownika instytucji kultury Czy pracownicy zatrudnieni w instytucjach kultury nabywają prawo do dodatku stażowego po osiągnięciu określonego stażu zawodowego? Jak dodatek wypływ na minimalne wynagrodzenie? Przeczytaj i dowiedz się czy otrzymasz dodatek stażowy! czytaj dalej
2022-01-07

Urlopy

Urlop na żądanie - wszystko co należy wiedzieć

Urlop na żądanie - wszystko co należy wiedzieć Oprócz urlopu wypoczynkowego, pracownik ma prawo również do wykorzystania 4 dni urlopu specjalnego. Urlop na żądanie, bo o nim mowa to uprawnienie, z którego mogą korzystać osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Sprawdź na czym polega! czytaj dalej
2021-12-31

Czas pracy

Praca w niepełnym wymiarze a uprawnienia pracownicze

Praca w niepełnym wymiarze a uprawnienia pracownicze Jednym z podstawowych elementów stosunku pracy jest wymiar czasu pracy. Oprócz norm godzin pracy, wymiar etatu wpływa też na inne uprawnienia pracowników. Przeczytaj artykuł i dowiedz się jak wpływa praca w niepełnym wymiarze na uprawnienia pracownicze! czytaj dalej