Poradnik Pracownika

Autor: Karpiński Maciej

2021-07-06

Stosunek pracy

Praca w Niemczech – co warto wiedzieć przed wyjazdem?

Praca w Niemczech – co warto wiedzieć przed wyjazdem? Praca w Niemczech jest coraz bardziej popularna. Jak szukać pracy za granicą, jakich zarobków należy się spodziewać i przede wszystkim jak legalnie przebywać w Niemczech? Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się więcej na temat pracy w Niemczech! czytaj dalej
2021-06-17

Wynagrodzenia

Jednakowa praca i praca o jednakowej wartości – zasada równego traktowania w zakresie wynagradzania

Jednakowa praca i praca o jednakowej wartości – zasada równego traktowania w zakresie wynagradzania Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Czy jest to zasada równego traktowania w zakresie wynagradzania? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej w tym temacie! czytaj dalej
2021-06-04

Czas pracy

Okresy odpoczynku pracownika - jaki jest ich wymiar?

Okresy odpoczynku pracownika - ile wynoszą? Okresy odpoczynku pracownika są ściśle regulowane przepisami Kodeksu pracy. Jaki wymiar odpoczynku dobowego oraz tygodniowego przysługuje pracownikowi? Czy czas pełnienia dyżuru wlicza się do czasu pracy? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej
2021-04-28

Urlopy

Zwolnienie na poszukiwanie pracy - czy pracodawca może go nie udzielić?

Zwolnienie na poszukiwanie pracy - czy pracodawca może go odmówić? Czym jest zwolnienie na poszukiwanie pracy? Ile wynosi jego wymiar i od czego jest on zależny? Kto decyduje o prawie do skorzystania z tego urlopu? Czy pracodawca ma prawo nie udzielić takiego zwolnienia? Przeczytaj artykuł i sprawdź sam! czytaj dalej

Praca zdalna i telepraca to nie to samo

Praca zdalna i telepraca to nie to samo Praca zdalna opiera się na wykonywaniu zadań zleconych przez pracodawcę poza siedzibą firmy. Często nazywana jest również telepracą jednak są to dwa różne pojęcia. Czym się różnią te dwie formy pracy? Przeczytaj i sprawdź czym jest praca zdalna! czytaj dalej

Świadczenie uzupełniające dla osób, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji

Świadczenie uzupełniające dla niezdolnych do samodzielnej egzystencji Osobie, która nie są w stanie samodzielnie funkcjonować może uzyskać świadczenie uzupełniające. Aby otrzymać taką formę wsparcia konieczne jest dopełnienie odpowiednich formalności. Kiedy i do jakiej instytucji złożyć odpowiedni wniosek? Sprawdź! czytaj dalej

Ocena ryzyka zawodowego – na co powinien zwrócić uwagę pracownik?

Ocena ryzyka zawodowego – na co powinien zwrócić uwagę pracownik? Ocena ryzyka zawodowego to obowiązek pracodawcy. Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca jest zobowiązany ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe​. Co jednak jest w niej ważne pod względem pracowników? Przeczyta i dowiedz się więcej! czytaj dalej

Renta z tytułu niezdolności do pracy - jakie dokumenty skompletować?

Renta z tytułu niezdolności do pracy -  jakie dokumenty skompletować? Decyzje w sprawach przyznawania rent wydają i świadczenia te wypłacają organy rentowe. Co należy dołączyć do wniosku? Komu należy się renta? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na temat wnioskowania o rentę z tytułu niezdolności do pracy! czytaj dalej

Praca w indywidualnym gospodarstwie rolnym – zasady jej wliczania do stażu pracy

Praca w indywidualnym gospodarstwie rolnym – zasady jej wliczania do stażu pracy Praca w indywidualnym gospodarstwie rolnym według obowiązujących przepisów wlicza się do stażu pracy. Z kolei staż pracy na wpływ na wiele uprawnień pracowniczych. Jak ustalić staż pracy z wykonywaniem pracy w gospodarstwie? Odpowiadamy w artykule! czytaj dalej
2020-05-22

Stosunek pracy

Wysłuchanie pracownika przed zastosowaniem kary porządkowej

Wysłuchanie pracownika przed zastosowaniem kary porządkowej Przepisy kodeku pracy dają pracodawcy uprawnienie do nakładania różnego rodzaju kar na pracownika, który umyślenie nie dopełnia swoich obowiązków lub naraża pracodawcę na szkodę. Jednakże wysłuchanie pracownika w tej sytuacji jest kluczowe. Przeczytaj! czytaj dalej