Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Bon senioralny 2024 – czym jest i komu się należy?

Ustanowienie bonów senioralnych w Polsce stanowi rewolucyjny krok, który niesie ze sobą potencjał diametralnej zmiany życia osób opiekujących się seniorami. Celem tego programu jest udzielenie tym osobom niezbędnego wsparcia finansowego, umożliwiając im godzenie obowiązków zawodowych z opieką nad starszymi osobami. Sprawdź, ile wyniesie bon senioralny i komu będzie przysługiwać.

Co to jest bon senioralny?

Bon senioralny to rządowa inicjatywa mająca na celu wsparcie osób, które opiekują się starszymi członkami rodziny. Świadczenie to będzie dostępne w formie elektronicznej karty, która pozwoli na opłacenie usług opiekuńczych świadczonych przez osoby mające odpowiednie kwalifikacje.

Jego główne cele to:

 • samodzielność i komfort seniora – bon senioralny pozwoli na sfinansowanie usług asystenta, który będzie pomagał seniorowi w codziennych czynnościach. Taka pomoc da seniorowi szansę na dłuższe pozostanie w swoim domu i uniknięcie konieczności przeniesienia się do domu pomocy społecznej.
 • wsparcie dla opiekunów – opieka nad seniorem może być bardzo wyczerpująca, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Bon senioralny pozwoli odciążyć opiekunów, dając im czas na odpoczynek i inne obowiązki, np. powrót do pracy.
 • upowszechnienie korzystania ze wsparcia – w Polsce wciąż wiele osób nie korzysta z dostępnych form wsparcia w opiece nad seniorami. Bon senioralny ma na celu zmianę tej sytuacji i uczynienie takich usług bardziej dostępnymi zarówno pod względem ekonomicznym, jak i kulturowym.

Kto będzie mógł skorzystać z bonu senioralnego?

Dostęp do bonów senioralnych nie jest powszechny. Aby ubiegać się o to świadczenie, opiekun musi spełnić określone warunki:

 1. Wiek: opiekun musi mieć między 40-50 lat.
 2. Status prawny: opiekunem musi być osoba fizyczna.
 3. Wzajemne powiązania: opiekun musi być członkiem rodziny osoby, nad którą sprawuje opiekę.
 4. Potrzeby osoby starszej: podopieczny musi mieć co najmniej 75 lat i wymagać stałej opieki w zakresie podstawowych czynności życiowych.
 5. Decyzja administracyjna: o przyznaniu bonu senioralnego decyduje ośrodek pomocy społecznej, biorąc pod uwagę spełnienie wszystkich kryteriów.

Bon senioralny nie jest automatycznie przyznawany wszystkim osobom spełniającym powyższe warunki. Ośrodek pomocy społecznej przeprowadzi postępowanie administracyjne w celu weryfikacji i oceny wniosku.

W jakiej formie będzie wypłacany bon senioralny?

Zamiast tradycyjnej wypłaty, bon senioralny będzie dostarczany elektronicznie. Opiekun otrzyma kod QR na swój numer telefonu lub adres e-mail. Kod ten posłuży do opłacenia usług opiekuńczych.

System teleinformatyczny ułatwi korzystanie z bonu. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej stworzy platformę, na której opiekunowie będą mogli się zarejestrować i dodać informacje o podopiecznym. System usprawni zarządzanie bonem i ułatwi dostęp do usług opiekuńczych.

Jak uzyskać bon senioralny? 

Aby uzyskać bon senioralny, będzie należało złożyć wniosek w ośrodku pomocy społecznej. Do wniosku należy dołączyć:

 • dowód osobisty – prawdopodobnie tylko do wglądu, jednak nie znamy jeszcze wytycznych z tego zakresu;
 • dokument potwierdzający członkostwo rodziny osoby, nad którą sprawowana jest opieka;
 • dokument potwierdzający wiek osoby, nad którą sprawowana jest opieka;
 • dokument potwierdzający stan zdrowia osoby, nad którą sprawowana jest opieka.

Bon senioralny 2024 – ile wyniesie?

Maksymalna kwota bonu senioralnego będzie uzależniona od aktualnej wysokości płacy minimalnej. W 2024 roku bon wyniesie do 50% minimalnego wynagrodzenia brutto, co oznacza:

 • 2121 zł brutto od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku (w związku z płacą minimalną 4242 zł brutto),
 • 2150 zł brutto od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku (w związku z płacą minimalną 4300 zł brutto).

Pamiętajmy, że bon senioralny jest nowym programem i jego ostateczny kształt może ulec zmianie.

Za co będzie można zapłacić bonem?

Chociaż szczegółowy katalog usług objętych bonem senioralnym nie został jeszcze oficjalnie opublikowany, możemy spodziewać się, że obejmie on szeroki zakres wsparcia w codziennym życiu, np.:

 • wspólne spędzanie czasu i zapewnienie towarzystwa,
 • pomoc w zrobieniu zakupów i załatwianiu spraw urzędowych,
 • wsparcie w przygotowaniu posiłków i utrzymaniu porządku w domu,
 • wspólne spacery i aktywność fizyczna,
 • pomoc w czynnościach higienicznych i pielęgnacyjnych.

Warto podkreślić, że bon senioralny ma być elastycznym instrumentem, dostosowanym do indywidualnych potrzeb beneficjenta. Oznacza to, że seniorzy będą mogli wybrać te usługi, które są dla nich najbardziej potrzebne.

Kiedy zostanie wprowadzony bon dla seniorów?

Wprowadzenie bonu senioralnego będzie procesem stopniowym. Już w 2024 roku planowane są pierwsze świadczenia, ale na szczegółowy harmonogram musimy jeszcze poczekać. Rząd nie wskazał konkretnych dat, ale Minister ds. polityki senioralnej, Marzena Okła-Drewnowicz, zapowiedziała, że projekt ustawy, która wprowadzi to świadczenie, zostanie przygotowany w ciągu pierwszych 100 dni rządu. 

Bon senioralny - podsumowanie

W 2024 roku planowane jest wprowadzenie bonu senioralnego – nowego świadczenia mającego na celu wsparcie osób opiekujących się seniorami. Szczegóły jego funkcjonowania nie są jeszcze znane, ale zapowiada się ono jako znaczące ułatwienie dla opiekunów. Wysokość i sposób wykorzystania bonu będą zależeć od ostatecznego kształtu ustawy. Niemniej jednak bon może stanowić realną pomoc finansową, a także odciążenie psychiczne dla osób, które na co dzień dbają o swoich starszych bliskich.