Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Child Alert – co to za system i jak działa?

Zapewne większość osób zetknęła się w swoim życiu z pojęciem Child Alert. Czy jednak na pewno powszechnie wiadomo, czym on dokładnie jest? W jaki sposób działa Child Alert i co ma na celu? Odpowiedzi na te pytania zostaną udzielone w dalszej części artykułu. Zostanie również wykazane, co możemy zrobić, aby wspomóc organy w poszukiwaniu zagubionych dzieci. W końcowej części zostanie krótko opisana historia Child Alert.

Co to jest Child Alert?

Child Alert to system alarmowy, stosowany w przypadku zaginięcia dziecka.

Ma zastosowanie do dzieci, do 18 roku życia, których rodzice lub opiekunowie stwierdzą zaginięcie.

Ten system sprawia, że wizerunek dziecka – zdjęcie, opis wyglądu, stroju, jest rozpowszechniany za pomocą dostępnych mediów. Będzie to przede wszystkim telewizja i internet, ale także radio, gazety, telebimy, ekrany w autobusach, tramwajach, metrze, pociągach.

Przykład 1.

Komunikat o zaginięciu dziecka: 17 stycznia 2022 roku w Lublinie, około 15:30 na placu zabaw „Z rakietą” w okolicy ul. Grażyny, Wajdeloty, Wallenroda zaginęła 5-letnia Maja. Dziewczynka ma długie blond włosy, waży 20 kg, mierzy 110 cm, ma brodawkę pod okiem.

W dniu zaginięcia miała na sobie beżową kurtkę, różowe dresy, czerwone rękawiczki, czapkę i szalik z bajki „Kraina Lodu”. W przypadku znalezienia dziecka lub jakichkolwiek informacji prosimy o kontakt z najbliższym komisariatem policji bądź pod specjalnym numerem telefonu: 995.

W przypadku zaginięcia osoby, a w szczególności dziecka, najbardziej istotny jest czas. Im szybciej informacja trafi do mediów, tym większa szansa, że zaginiona będzie znajdować się w pobliżu miejsca, w którym była widziana po raz ostatni.

Zgoda na ogłoszenie komunikatu w formie pisemnej musi zostać wyrażona na piśmie.

W przypadku gdy dziecko nie ma rodziców lub opiekunów prawnych albo gdy zostali oni pozbawieni władzy rodzicielskiej lub jest ona ograniczona, zgodę wydaje sąd rejonowy – wydział rodzinny i nieletnich. Dotyczy to np. dzieci, które pozostają w domach dziecka.

Takie orzeczenia sądu rodzinnego powinny być wydane niezwłocznie, aby jak najszybciej rozpocząć akcję poszukiwania dziecka.

Jak działa Child Alert?

Aby uruchomić system Child Alert, należy zadzwonić na system alarmowy 112 lub 997, a po przeprowadzeniu rozmowy z funkcjonariuszem, gdy zostanie ustalone, że zastosowanie Child Alert jest niezbędne, podpisać zgodę na opublikowanie komunikatu.

To organy muszą uznać, że przekazane przez rodzica lub opiekuna informacje są wystarczające do tego, aby sporządzić komunikat i że wszczęcie tej procedury przyczyni się do odnalezienia zaginionego dziecka.

W Polsce funkcjonuje odrębna jednostka przy Komendzie Głównej Policji – Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych.

Jest to specjalna linia, która służy właśnie do zgłaszania sytuacji zaginięcia dzieci.

Po otrzymaniu zgłoszenia następują skoordynowane działania:

  • Policji;
  • Straży Granicznej – w przypadku ryzyka opuszczenia kraju przez dziecko;
  • Służby Celnej – w przypadku ryzyka opuszczenia kraju przez dziecko;
  • mediów.

Aby skorzystać z Child Alert, musi istnieć:

  • podejrzenie porwania dziecka,
  • podejrzenie zagrożenia zdrowia dziecka,
  • podejrzenie zagrożenia życia dziecka.

Po wszczęciu procedury zostanie uruchomiona specjalna linia, pod numerem telefonu 995, na którą można dzwonić w celu przekazania informacji o zaginionym dziecku.

Co do zasady alert, czyli ostrzeżenie, trwa 12 godzin. Jest to czas, w którym szanse na odnalezienie dziecka są największe. Jeśli w tym czasie się nie odnajdzie, a sprawa będzie poważna i rozwojowa, można wydłużyć czas trwania komunikatu.

W przypadku zaginięcia dziecka w granicach miasta bardzo powszechne są np. przeszukiwania wyjeżdżających pojazdów, w celu ustalenia, czy nie jest ono wywożone przez żaden samochód.

Jak pomóc policji w odnalezieniu dziecka?

Dziecko jest najlepiej znane przez swojego rodzica lub opiekuna. To właśnie oni są zobowiązani do współpracy z organami, aby jak najszybciej je odnaleźć.

Trzeba w sposób szczegółowy opisać wygląd dziecka i wszelkie cechy charakterystyczne, a także odzież, którą dziecko miało na sobie w chwili zaginięcia.

Jeżeli dziecko w momencie zaginięcia miało przy sobie telefon lub laptop, warto podać numer telefonu, numer seryjny urządzenia, dane zaginionego w mediach społecznościowych – Facebook, Instagram, Messenger, Skype itp. Jest szansa, że nastąpi logowanie na któryś z komunikatorów lub aplikacji, co pozwoli namierzyć dziecko.

Ponadto należy podać wszelkie informacje o dziecku – do jakiej szkoły uczęszcza, na jakie zajęcia dodatkowe, jakich ma kolegów i czy mogło u któregoś z nich się zatrzymać, wraz z ich adresami i numerami telefonów.

Oczywiście niezbędne jest załączenie jak najbardziej aktualnego zdjęcia dziecka, aby, gdy zostanie opublikowane w mediach, ułatwić osobom trzecim rozpoznanie poszukiwanej osoby. Pomaga to nie tylko przypadkowym przechodniom, ekspedientom w sklepie, którzy mogą dostrzec dziecko, ale także policjantom, strażnikom miejskim, celnym, granicznym.

Cele Child Alert

Celem Child Alert jest:

  • jak najszybsze rozpoczęcie poszukiwań zaginionych dzieci,
  • skuteczne odnajdywanie zaginionych dzieci.

Historia Child Alert

Informacyjnie należy wskazać, że system ten po raz pierwszy został uruchomiony w 1996 roku w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Wówczas zakrojone na szeroką skalę poszukiwania dziecka zakończyły się niepowodzeniem – dziewczynka została porwana, a następnie zamordowana przez porywacza. To właśnie ta historia była przyczyną stworzenia ogólnokrajowego i ogólnospołecznego systemu alarmowego.

Istnieje on w kilkunastu krajach europejskich, a także w USA, Kanadzie, Meksyku, Australii.

W Polsce został wprowadzony 20 listopada 2013 roku.

Do tej pory w naszym kraju został wykorzystany jedynie 3 razy.

Dużą część Child Alert stanowią tzw. porwania rodzicielskie – sytuacje, gdy rodzic, często pozbawiony praw rodzicielskich lub mający je ograniczone albo zawieszone, chce w ten sposób mieć kontakt z dzieckiem. Dąży on do tego, by dziecko z nim zamieszkało, nierzadko podejmując próbę wywiezienia go za granicę.