Poradnik Pracownika

Czy mogę odmówić awansu w pracy i jakie są tego konsekwencje?

Szef zaproponował mi awans, jednak nie czuję się na siłach, żeby zarządzać zespołem. Czy mogę odmówić awansu?

Janina, Biestrzyków

 

Jeżeli nie chce Pani przyjmować oferowanego awansu, odmowa wydaje się być najprostszym rozwiązaniem. Jeśli zostało to Pani zaproponowane na mocy porozumienia stron, które skutkowałoby zmianą umowy o pracę, może Pani odmówić, ponieważ porozumienie stron wymaga zgody pracownika. Jednakże jeżeli zamierza Pani odmówić awansu, który został przedstawiony wypowiedzeniem zmieniającym, to pracodawca zgodnie z art. 42 § 1-3 Kodeksu pracy ma możliwość zastosowania owego wypowiedzenia zmieniającego, wprowadzającego zmiany w warunkach dotychczasowej umowy o pracę, niezależnie od woli pracownika. Jest to jednostronna czynność pracodawcy zmierzająca do zmiany treści umowy o pracę. Przepis informuje także, że w sytuacji odmowy przez pracownika, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem czasu wypowiedzenia. Reasumując, jeżeli pracownik nie wyrazi  zgody na kontynuowanie pracy na zmienionych warunkach, oznacza to przekształcenie wypowiedzenia zmieniającego w wypowiedzenie całej umowy o pracę, czyli skutkiem może być zwolnienie z pracy.

Zastanów się czy warto odmówić awansu

Może warto rozważyć wszystkie za i przeciw, zanim zapadnie decyzja o odmowie. Na niekorzyść pracownika przemawia fakt większej odpowiedzialności czy praca po godzinach. Ale pozytywne korzyści z awansu to nie tylko dodatkowe wyższe wynagrodzenie, lecz także prestiż i wyższe stanowisko. Najwłaściwszym rozwiązaniem byłoby ustalenie takiego rozwiązania z przełożonym, które zadowoli obie strony. Warto przedstawić argumenty, które pozwolą dostosować propozycję do oczekiwań lub przyjąć propozycję na określony czas, który pozwoli na dostosowanie nowego stanowiska do potrzeb zarówno jednej, jak i drugiej strony. Będzie to jasny komunikat dla pracodawcy, że wcześniejsza propozycja mogła nie być dostatecznie atrakcyjna.