Poradnik Pracownika

Czy zwrot środków z IKE należy rozliczyć w PIT?

Oszczędzałam na emeryturę za pośrednictwem IKE. Wpłaciłam pierwszą kwotę w wysokości 7 000 zł, ale następnie zrezygnowałam z IKE i otrzymałam zwrot ok. 3000 zł. Czy powinnam rozliczyć w PIT zwrot środków z IKE?

Beata, Wrocław

 

IKE to indywidualne konto emerytalne, na którym można gromadzić oszczędności na emeryturę. Z tytułu wpłat na IKE nie przysługuje żadna ulga podatkowa. Natomiast wypłacona kwota IKE jest zwolniona z podatku, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

 • dokonywano wpłat na IKE przez co najmniej 5 dowolnych lat kalendarzowych (nie muszą być to kolejne lata):

  • osoby urodzone po 31.12.1945 r. – przez 3 lata;

  • osoby urodzone między 01.01.1946 r., a 31.12.1968 r. – przez 4 lata;

 • dokonano ponad połowy wartości wpłat na IKE co najmniej 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty:

  • osoby urodzone po 31.12.1945 r. – 3 lata;

  • osoby urodzone między 01.01.1946 r., a 31.12.1968 r. – 4 lata;

 • wypłacono nam kwotę z IKE  w wieku co najmniej 60 lat.

W pozostałych przypadkach, zwrot środków z IKE jest opodatkowany. W takiej sytuacji (np. rezygnacji z oszczędzania na IKE) od wypłaconej kwoty, jest pobierany 19-procentowy podatek. Jest on pobierany jest przez płatnika (instytucję zarządzającą IKE), a zatem pani nie musi już nic opłacać, ponieważ obowiązek ten spoczywa na płatniku.