Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Jak rozliczyć zasiłek w zeznaniu rocznym?

W 2020 r. przez kilka miesięcy pracowałam, ale z powodu ciąży do końca roku byłam na zasiłku macierzyńskim wypłacanym z ZUS-u. Jak rozliczyć zasiłek w zeznaniu rocznym? Jak wyliczyć odpowiednie kwoty?

Paulina, Warszawa

 

Każda osoba, która w danym roku podatkowym uzyskała jakiekolwiek przychody, ma obowiązek rozliczenia się z fiskusem w deklaracji rocznej. Z reguły osoby fizyczne rozliczają się na deklaracji PIT-37. Jak należy rozliczyć zasiłek w zeznaniu rocznym?

PIT-11 od pracodawcy

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenie lub umowy o dzieło) po zakończonym roku podatkowym, do ostatniego dnia lutego powinien otrzymać od swojego pracodawcy (zleceniodawcy) PIT-11. To na podstawie tej deklaracji podatnik wypełnia zeznanie roczne.

W zeznaniu rocznym należy rozliczyć wszystkie przychody, które uzyskał podatnik w danym roku, czyli należy uwzględnić wszystkie PIT-11, jakie się otrzymało.

Pobieranie zasiłku w trakcie roku a zeznanie roczne

Osoby, które w trakcie roku pracowały, ale również pobierały zasiłek chorobowy, macierzyński lub inny, powinny w zeznaniu rocznym rozliczać zarówno wynagrodzenie, jak i otrzymywane świadczenia. Jak już zostało wspomniane, od pracodawcy powinny otrzymać PIT-11, z kolei z tytułu pobierania zasiłku osoba ubezpieczona powinna otrzymać PIT-11A.

Zasiłki wypłacane przez ZUS są opodatkowane na zasadach ogólnych i stanowią przychód podatnika.

Przychody wykazane w PIT-11A należy wykazać w PIT-37 w części D.1., pola 64, 65 i 68 bądź odpowiednie pola w części D.2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek przekazać PIT-11 do końca lutego br.

W deklaracji PIT-11A będą wykazane zbiorczo wszystkie przychody podatnika uzyskane z tytułu:

 • zasiłku chorobowego,
 • zasiłku wyrównawczego,
 • zasiłku macierzyńskiego,
 • zasiłku opiekuńczego,
 • świadczeń rehabilitacyjnych.

PIT- 40A przekazany przez ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje jeszcze jeden rodzaj deklaracji rocznej, a mianowicie PIT-40A. Deklaracja ta wykazuje przychody uzyskane w danym roku z tytułu:

 • emerytur i rent,
 • rent socjalnych,
 • świadczeń przedemerytalnych,
 • zasiłków przedemerytalnych.

Jeśli rencista lub emeryt w trakcie roku:

 • nie uzyskał innych dochodów,
 • nie korzysta z odliczeń i ulg podatkowych,
 • nie korzysta z możliwości łącznego opodatkowania jego dochodów z dochodami małżonka bądź nie korzysta z możliwości opodatkowania jako osoba samotnie wychowująca dzieci,
 • nie uzyskał dochodów z działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnionych od podatku w Polsce na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 • nie ma obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych,

to otrzymany z ZUS PIT-40A stanowi deklarację roczną, której podatnik nie ma obowiązku dodatkowo rozliczać.