Poradnik Pracownika

Jaki wpływ ma choroba na premię, którą otrzymuje pracownik?

Na moją wypłatę składa się wynagrodzenie zasadnicze i premia regulaminowa. Gdy w zeszłym miesiącu przebywałam jeden dzień na zwolnieniu chorobowym, nie otrzymałam premii. Jaki wpływ ma choroba na premię? Czy zgodnie z prawem mogę utracić całą premię, gdy przebywam na chorobowym?

Karolina, Kudowa

 

Choroba pracownika może mieć wpływ na wypłaconą premię, może nawet spowodować, że w ogóle nie dostanie on tego dodatku. Premia regulaminowa jest to składnik wynagrodzenia wypłacany pracownikowi za spełnienie określonych warunków, które powinny zostać określone w przepisach płacowych danej firmy. Może być to więc uregulowane w regulaminie premiowania, w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania lub w umowie o pracę danego pracownika.

Pracodawca, wprowadzając premię regulaminową, określa kryteria i warunki, które powinien spełnić pracownik, aby ją otrzymać. Istotne jest to, że kryteria powinny być takie same dla wszystkich pracowników lub ich grupy (np. na tych samych stanowiskach). Przepisy powinny regulować częstotliwość wypłacania premii, np. miesięcznie, kwartalnie, co pół roku. Przy premii regulaminowej powinny zostać określone zasady jej wypłacania, czyli jak zostaje naliczana jej podstawa oraz zasady jej pomniejszania za okresy absencji.

W przepisach płacowych należy określić okoliczności, których wystąpienie powoduje obniżenie premii albo jej niewypłacenie. 

Podsumowując, pracodawca określa w przepisach zakładowych zasady przyznawania premii. Powinien w przepisach zakładkowych ustalić jaki wpływ ma choroba na premię. Może on ukształtować ją jako dodatek przysługujący pracownikom ze 100% frekwencją, którzy w ogóle nie korzystali ze zwolnień lekarskich. Dzieje się tak, ponieważ premie nie są uregulowane prawnie, tak jak np. dodatek za nadgodziny.