Poradnik Pracownika

Zwolnienie lekarskie a miejsce pobytu chorego

Otrzymałem w tym roku pierwsze 3-tygodniowe zwolnienie lekarskie. Słyszałem, że ostatnio zwolnienie lekarskie może być skontrolowane przez ZUS i w związku z tym należy poinformować lekarza o miejscu pobytu w trakcie choroby. Przez pierwszy tydzień choroby zamierzam przebywać u moich rodziców, ponieważ mieszkają oni bliżej przychodni, a na następne tygodnie wrócę do siebie. Na zwolnieniu został wpisany adres moich rodziców. Czy w takiej sytuacji mam obowiązek informowania o zmianie miejsca swojego pobytu podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim?

Jarosław, Koło

 

Na początku 2019 r. na pracowników nałożono nowy obowiązek informowania o miejscu pobytu w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim. Należy więc podać lekarzowi wystawiającemu zaświadczenie lekarskie adres pobytu w czasie choroby. Natomiast jeśli podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim adres ulegnie zmianie, wówczas nie później niż w ciągu 3 dni od wystąpienia tej okoliczności chory musi poinformować o tym fakcie pracodawcę oraz ZUS.

Art. 59 ust. 5d–5e ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wprowadza obowiązek:

  1. podania wystawiającemu zaświadczenie lekarskie adresu pobytu w okresie czasowej niezdolności do pracy (gdy będzie on inny niż adres udostępniony na profilu informacyjnym wystawiającego zaświadczenie lekarskie lub znajdujący się w dokumentacji medycznej);

  2. informowania pracodawcy oraz ZUS-u o zmianie adresu pobytu w trakcie choroby, nie później niż w ciągu 3 dni od wystąpienia tej okoliczności.

Jak wynika z nowych przepisów, w razie zmiany miejsca pobytu w trakcie zwolnienia lekarskiego należy powiadomić pracodawcę oraz ZUS o takim fakcie. Ma to za zadanie ułatwić przeprowadzanie kontroli zwolnień lekarskich.