Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Zwolnienie lekarskie spowodowane nadużyciem alkoholu skutkuje brakiem wynagrodzenia chorobowego

W ostatnim czasie przebywałem na 14-dniowym zwolnieniu lekarskim. Gdy przekazałem zwolnienie lekarskie pracodawcy, poinformował mnie, że za pierwsze 5 dni zwolnienia nie otrzymam wynagrodzenia chorobowego. Czy zwolnienie lekarskie spowodowane nadużyciem alkoholu jest jakoś inaczej traktowane? Skąd pracodawca w ogóle wiedział o powodzie absencji, skoro ja nie przekazałem mu takiej informacji? Czy to jest zgodne z prawem, czy to wymysł mojego pracodawcy?

Janusz, Katowice

 

Pracownik na podstawie zwolnienia lekarskiego z reguły ma prawo do wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego wypłacanego z ZUS-u. Są jednak sytuacje, kiedy pracownik traci prawo do wynagrodzenia chorobowego za czas niezdolności do pracy. Jednym z takim wyjątków jest niezdolność do pracy spowodowana nadużyciem alkoholu.

Limity wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego

Limit dni w roku, za które pracownik otrzymuje wynagrodzenie chorobowe, wynosi 33 lub 14 dni - w przypadku osób, które ukończyły 50. rok życia. Po wykorzystaniu tego limitu zamiast wynagrodzenia chorobowego pracownik otrzymuje zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS lub pracodawcę, jeśli ten jest płatnikiem zasiłków.

Wynagrodzenie za czas choroby spowodowanej nadużyciem alkoholu

W sytuacji, kiedy pracownik posiada zwolnienie lekarskie spowodowane nadużyciem alkoholu, automatycznie traci prawo do wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego za okres pierwszych 5 dni zwolnienia. Wynika to wprost z Kodeksu pracy i ustawy zasiłkowej. Wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek przysługują za pozostałą część zwolnienia lekarskiego trwającego powyżej 5 dni.

Pracodawca może stwierdzić na podstawie zwolnienia lekarskiego, czym była spowodowana niezdolność do pracy. Jeśli na druku ZUS ZLA (L4) lub na e-ZLA (elektroniczna wersja zwolnienia lekarskiego) wpisany jest kod literowy “C” - oznacza to niezdolność do pracy spowodowaną nadużyciem alkoholu.

Przykład 1.

Pracownik dostarczył pracodawcy zwolnienie lekarskie, które wskazywało 14 dni niezdolności do pracy i było oznaczone kodem C. Pracownik nie otrzyma wynagrodzenia chorobowego za pierwsze 5 dni. Dopiero za okres od 6 do 14 dni będzie naliczone wynagrodzenie chorobowe. Za okres pierwszych 5 dni pracownik będzie miał wprowadzoną nieobecność usprawiedliwioną bezpłatną.

Przykład 2.

Pracownica przebywała 4 dni na zwolnieniu lekarskim spowodowanym nadużyciem alkoholu. Za cały okres tego zwolnienia pracownicy nie przysługuje wynagrodzenie chorobowe.

Zwolnienie lekarskie spowodowane nadużyciem alkoholu a limit dni wynagrodzenia chorobowego

Należy zwrócić uwagę, że w takiej sytuacji, mimo iż za pierwsze dni zwolnienia lekarskiego pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku, okresy tych 5 dni należy wliczyć do limitu dni wynagrodzenia chorobowego (33 lub 14) oraz do limitu dni pobierania zasiłku chorobowego.