Poradnik Pracownika

Koszt używania służbowego samochodu do celów prywatnych

W związku z podjęciem nowej pracy otrzymałem w ramach swojego stanowiska samochód służbowy, którym mogę także poruszać się poza pracą. Czy z tego tytułu poniosę dodatkowe opłaty? Jaki będzie dla mnie koszt używania służbowego samochodu do celów prywatnych?

Kamil, Rzeszów

 

Pracodawcy często powierzają pracownikom sprzęt niezbędny do wykonywania powierzonych zadań. W związku z tym, że korzystając z powierzonego sprzętu firmowego, jakim niewątpliwie jest samochód służbowy, do celów prywatnych, pracownik osiąga przychód, to konieczne jest jego opodatkowanie i oskładkowanie - i to właśnie stanowi koszt używania samochodu służbowego do celów prywatnych, jaki musi ponieść pracownik.

Koszt używania służbowego samochodu do celów prywatnych

Jeżeli pracodawca przekazuje pracownikowi samochód służbowy do nieodpłatnego używania również w celach prywatnych, to jest to dla pracownika przychód. A co za tym idzie, pracodawca ma obowiązek potrącić pracownikowi składki na ubezpieczenia społeczne i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od wysokości przychodu.

Aby obliczyć koszt używania służbowego samochodu do celów prywatnych, musimy znać wysokość przychodu. W tym celu należy wziąć pod uwagę pojemność silnika samochodu służbowego. I tak:

  • dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm³ przychód ustala się w wysokości 250,00 zł miesięcznie
  • dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm³ przychód ustala się w wysokości 500,00 zł miesięcznie.

Używanie samochodu służbowego do celów prywatnych przez niepełny miesiąc powoduje zmniejszenie kwoty przychodu, a co za tym idzie wysokości potrącanych składek i zaliczek na podatek. W przypadku korzystania z samochodu przez niepełny miesiąc, za każdy dzień korzystania oblicza się 1/30 kwot przychodu podanych wyżej.

Rzeczywisty koszt używania służbowego samochodu na przykładach

Kwota przychodu, odpowiednia do pojemności silnika, zostanie doliczona na liście płac do podstawy naliczenia składek społecznych i składek zdrowotnych, jednak nie zostanie wypłacona pracownikowi.

Przykład 1.

Pracownik zarabia brutto w miesiącu 4000,00 zł. Od kwietnia 220 roku został powierzony mu samochód służbowy o pojemności silnika do 1600 cm³. W związku z tym, że pracownik będzie używał samochodu również do celów prywatnych, będzie musiał opłacić składki i podatek od uzyskanego przychodu.

Wyliczenie wynagrodzenia za kwiecień, w uproszczeniu, będzie wyglądać następująco:
płaca zasadnicza: 4000,00 zł
dodatkowy przychód za używanie samochodu
służbowego do celów prywatnych: 250,00 zł
podstawa oskładkowania: 4250,00 zł
składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe: 582,68 zł
składki na ubezpieczenie zdrowotne: 330,06 zł
zaliczka na podatek: 310,00 zł
wynagrodzenie netto: 2777,26 zł
Dla porównania wynagrodzenie pracownika bez dodatkowego obciążenia wynikającego z używania samochodu służbowego do celów prywatnych wygląda następująco:
płaca zasadnicza: 4000,00 zł
podstawa oskładkowania: 4000,00 zł
składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe: 548,40 zł
składki na ubezpieczenie zdrowotne: 310,64 zł
zaliczka na podatek: 287,00 zł
wynagrodzenie netto: 2853,96 zł
Różnica pomiędzy tymi wynagrodzeniami wynosi 76,70 zł i można ją uznać, przy danym poziomie wynagrodzenia zasadniczego, za rzeczywisty koszt używania służbowego samochodu do celów prywatnych.