Poradnik Pracownika

Kuroniówka - czy jest jeszcze wypłacana?

Po kilku latach pracy zostałam zwolniona z zakładu pracy. Kiedyś była wypłacana kuroniówka. Czy nadal można ją dostać? Gdzie się po nią zgłosić i ile wynosi?

Grażyna, Wałcz

Powszechnie znana kuroniówka to nic innego jak zasiłek dla bezrobotnych.

Kuroniówka przysługuje osobom bezrobotnym, które zarejestrowały się w powiatowym urzędzie pracy, a ponadto:

 1. Urząd pracy nie ma możliwości zaproponowania takiej osobie propozycji pracy, stażu oraz przygotowania zawodowego, które byłoby zgodnego z jego kwalifikacjami zawodowymi;

 2. Przez ostatnie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania w urzędzie pracy, łącznie przez co najmniej 365 dni m.in.:

  1. był zatrudniony i otrzymywał wynagrodzenie nie niższe niż wynagrodzenie minimalne (w 2017 r. – 2000 zł, w 2018 r. – 2100 zł), od którego była opłacana składka na Fundusz Pracy,

  2. świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia i z tego tytułu opłacał składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, a podstawa składek wynosiła co najmniej tyle, ile wynagrodzenie minimalne w przeliczeniu na pełny miesiąc,

  3. prowadził działalność gospodarczą (lub był osobą współpracującą) i z tego tytułu opłacał składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od podstawy w wysokości co najmniej wynagrodzenia minimalnego.

Wysokość kuroniówki, którą może otrzymać bezrobotny, zależy od stażu pracy, który posiada, i tak:

 • staż pracy wynoszący poniżej 5 lat – 80% zasiłku podstawowego,

 • staż pracy wynoszący od 5 do 20 lat – 100% zasiłku podstawowego,

 • staż pracy wynoszący powyżej 20 lat – 120% zasiłku podstawowego.

Zasiłek

Stawki obowiązujące do 31 maja 2018

Stawki obowiązujące od 1 czerwca 2018

Wysokość zasiłku za pierwsze 3 miesiące (netto)

Wysokość zasiłku za pozostałe miesiące (netto)

Wysokość zasiłku za pierwsze 3 miesiące (netto)

Wysokość zasiłku za pozostałe miesiące (netto)

80% zasiłku podstawowego

583,06 zł

468,11 zł

594,25 zł

476,67 zł

100% zasiłku podstawowego

717,30 zł

572,87 zł

730,50 zł

583,79 zł

120% zasiłku podstawowego

851,63 zł

678,71 zł

867,83 zł

691,00 zł