Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Kuroniówka - czy jest jeszcze wypłacana?

Po kilku latach pracy zostałam zwolniona z zakładu pracy. Kiedyś była wypłacana kuroniówka. Czy nadal można ją dostać? Gdzie się po nią zgłosić i ile wynosi?

Grażyna, Wałcz

 

Powszechnie znana kuroniówka to nic innego jak zasiłek dla bezrobotnych. Kuroniówka przysługuje osobom bezrobotnym, które zarejestrowały się w powiatowym urzędzie pracy, a ponadto:

  1. Urząd pracy nie ma możliwości zaproponowania takiej osobie propozycji pracy, stażu oraz przygotowania zawodowego, które byłoby zgodnego z jego kwalifikacjami zawodowymi;
  2. Przez ostatnie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania w urzędzie pracy, łącznie przez co najmniej 365 dni m.in.:
  • był zatrudniony i otrzymywał wynagrodzenie nie niższe niż wynagrodzenie minimalne (w 2022r. 3 010 zł, w 2023r. 3 490 zł do czerwca, 3 600 zł od lipca do grudnia ) od którego była opłacana składka na Fundusz Pracy,
  • świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia i z tego tytułu opłacał składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, a podstawa składek wynosiła co najmniej tyle, ile wynagrodzenie minimalne w przeliczeniu na pełny miesiąc,
  • prowadził działalność gospodarczą (lub był osobą współpracującą) i z tego tytułu opłacał składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od podstawy w wysokości co najmniej wynagrodzenia minimalnego.

Zasiłek

Stawki obowiązujące od 1 czerwca 2022 r.

Stawki obowiązujące od 1 czerwca 2023 r.

Wysokość zasiłku za pierwsze 3 miesiące (brutto)

Wysokość zasiłku za pozostałe miesiące (brutto)

Wysokość zasiłku za pierwsze 3 miesiące (brutto)

Wysokość zasiłku za pozostałe miesiące (brutto)

80% zasiłku podstawowego

1043,28 zł

819,28 zł

 1193,52 zł

937,28 zł

100% zasiłku podstawowego

1304,10 zł

1024,10 zł

1 491,90 zł 

 1 171,60 

120% zasiłku podstawowego

1564,91 zł

1228,91 zł 

 1790,28 zł

1405,92 zł

Wysokość kuroniówki, którą może otrzymać bezrobotny, zależy od stażu pracy, który posiada, i tak:

  • staż pracy wynoszący poniżej 5 lat – 80% zasiłku podstawowego,
  • staż pracy wynoszący od 5 do 20 lat – 100% zasiłku podstawowego,
  • staż pracy wynoszący powyżej 20 lat – 120% zasiłku podstawowego.

Standardowo kuroniówka jest przyznawana na 6 miesięcy, jednak w niektórych przypadkach okres ten może się wydłużyć do 12 miesięcy. Zasiłek dla bezrobotnych podlega waloryzacji.