Poradnik Pracownika

Kuroniówka - czy jest jeszcze wypłacana?

Po kilku latach pracy zostałam zwolniona z zakładu pracy. Kiedyś była wypłacana kuroniówka. Czy nadal można ją dostać? Gdzie się po nią zgłosić i ile wynosi?

Grażyna, Wałcz

 

Powszechnie znana kuroniówka to nic innego jak zasiłek dla bezrobotnych. Kuroniówka przysługuje osobom bezrobotnym, które zarejestrowały się w powiatowym urzędzie pracy, a ponadto:

  1. Urząd pracy nie ma możliwości zaproponowania takiej osobie propozycji pracy, stażu oraz przygotowania zawodowego, które byłoby zgodnego z jego kwalifikacjami zawodowymi;
  2. Przez ostatnie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania w urzędzie pracy, łącznie przez co najmniej 365 dni m.in.:

  • był zatrudniony i otrzymywał wynagrodzenie nie niższe niż wynagrodzenie minimalne (w 2021 r 2800 zł, w 2022r. 3010 zł) od którego była opłacana składka na Fundusz Pracy,
  • świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia i z tego tytułu opłacał składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, a podstawa składek wynosiła co najmniej tyle, ile wynagrodzenie minimalne w przeliczeniu na pełny miesiąc,
  • prowadził działalność gospodarczą (lub był osobą współpracującą) i z tego tytułu opłacał składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od podstawy w wysokości co najmniej wynagrodzenia minimalnego.

Zasiłek

Stawki obowiązujące od 1 czerwca 2021

Stawki obowiązujące od 1 czerwca 2022

Wysokość zasiłku za pierwsze 3 miesiące (brutto)

Wysokość zasiłku za pozostałe miesiące (brutto)

Wysokość zasiłku za pierwsze 3 miesiące (brutto)

Wysokość zasiłku za pozostałe miesiące (brutto)

80% zasiłku podstawowego

992,64 zł

779,52 zł

1043,28 zł

819,28 zł

100% zasiłku podstawowego

1240,80 zł

974,40 zł

1304,10 zł 

1024,10 zł

120% zasiłku podstawowego

1488,96 zł

1169,28 zł 

1564,91 zł

1228,91 zł

Wysokość kuroniówki, którą może otrzymać bezrobotny, zależy od stażu pracy, który posiada, i tak:

  • staż pracy wynoszący poniżej 5 lat – 80% zasiłku podstawowego,
  • staż pracy wynoszący od 5 do 20 lat – 100% zasiłku podstawowego,
  • staż pracy wynoszący powyżej 20 lat – 120% zasiłku podstawowego.

Standardowo kuroniówka jest przyznawana na 6 miesięcy, jednak w niektórych przypadkach okres ten może się wydłużyć do 12 miesięcy. Zasiłek dla bezrobotnych podlega waloryzacji.

Strzałka