Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Jak budować pozytywne relacje z zespołem?

Zarządzanie pracownikami nie jest łatwe. Naturalną reakcją na uwagi przełożonego jest niechęć. Jeśli naprawdę czujesz, że masz problemy w nawiązaniu skutecznej komunikacji z zespołem, może to negatywnie odbić się na Tobie, a nawet na całej twojej karierze zawodowej. Warto w takiej sytuacji przeanalizować relacje z zespołem oraz swój wkład własny w zaistniałą sytuację.

Praca z ludźmi nie jest łatwa

Wielu managerów podkreśla, że praca z ludźmi jest najtrudniejszym elementem ich życia zawodowego i przysparza im więcej problemów niż przygotowanie rocznego podsumowania dla zarządu. Jednak osoby zarządzające ludźmi często same są do tej roli nieprzygotowane i popełniają proste błędy, które negatywnie wpływają na relacje z zespołem. Ekspert monsterpolska.pl wytypował kilka przyczyn tego zjawiska i możliwych scenariuszy ich rozwiązania.

Naturalną reakcją wszystkich jest szukanie winy. Przykładowo, jeśli twoi współpracownicy stale nie zapraszają Cię na wspólny lunch, a rozmowy milkną kiedy wchodzisz do pokoju, twoją pierwszą reakcją będzie pewnie prosta konkluzja, że to tylko dowód na to, że jesteś wymagający. Jednakże, zamiast skupiać się na nich, powinieneś zastanowić się, dlaczego ludzie traktują cię w ten sposób.

Mowa ciała

Społecznych zachowań uczymy się od najmłodszych lat. Komunikacja ma charakter nie tylko werbalny. Ta niewerbalna ma często znacznie większe znaczenie – jeśli mówimy jedno, a mowa ciała komunikuj drugie, ludzie intuicyjnie skupiają się na tym drugim komunikacie. Sposób, w jaki mówimy, chodzimy lub podajemy dłoń na powitanie, może determinować sposób, w jaki inni będą nas postrzegać i traktować. Zastanów się nad sygnałami, jakie w sposób nieświadomy wysyłasz, i czy są one zgodne z tym, co chcesz przekazać współpracowników. Warto zwrócić uwagę na tembr głosu, postawę – radzi Małgorzata Majewska, ekspert portalu kariery monsterpolska.pl.

Relacje z zespołem - sympatia to nie wszystko

Jako manager powinieneś kierować się przede wszystkim względami profesjonalnymi, a nie osobistą sympatią – mówi Małgorzata Majewska. Oczywiście nie wszystkich pracowników musimy lubić, ale nie może to być kluczowe kryterium oceny ich pracy. Jeśli manager faworyzuje jedną osobę tylko ze względów towarzyskich, odbije się to źle na poziomie pracy, motywacji i zaangażowania pozostałych członków teamu. Najważniejsze to sprawiedliwa i rozsądna ocena sytuacji oraz regularna informacja zwrotna – pracownik może wtedy łatwiej dostosować się do oczekiwań przełożonego i docenić jego profesjonalne wskazówki.

Błądzić jest rzeczą ludzką

Jeśli swój nagły spadek popularności zawdzięczasz konkretnemu zdarzeniu np. niefortunnej uwadze, jaką rzuciłeś na zebraniu zespołu pod adresem konkretnej osoby, możesz jeszcze odwrócić bieg wydarzeń. Możliwe, że zostałeś źle odebrany, a nie miałeś okazji wytłumaczyć, co miałeś na myśli. Jeśli popełniłeś błąd, ponieś odpowiedzialność. Współpracownicy na pewno docenią to, że jako profesjonalista, umiesz również na siebie spojrzeć krytycznie. Szczera i otwarta rozmowa ze współpracownikiem będzie najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji i pozytywnie wpłynie na relacje z zespołem - dodaje Małgorzata Majewska, ekspert monsterpolska.pl.

Kto jest autorem sukcesu?

Niestety managerowie często mają tendencję do przypisywania sobie sukcesu, podczas gdy za porażkę odpowiada zespół lub konkretna osoba. Takie postępowanie nie tylko nie przysparza sympatii, ale również nie buduje wizerunku profesjonalisty i wpływa negatywnie na relacje z zespołem. Gdy podsumowujesz projekt, zawsze wskaż osoby, które brały w nim udział i podziękuj im publicznie. Jeśli projekt nie spełnił postawionych tobie i zespołowi kryteriów sukcesu, weź za sytuację odpowiedzialność. W końcu to ty jako manager masz tak zarządzać sytuacją, żeby w porę wychwycić problem i zareagować. Szukanie winnego to tylko remedium na chwilę, w dłuższej perspektywie lepiej bardziej wnikliwie przeanalizować przebieg projektu i swój wkład w niego - dodaje Małgorzata Majewska.

Jak zbudować na nowo pozytywne relacje z zespołem?

Nigdy nie jest za późno, aby naprawić swoje relacje z zespołem. Z pewnością będzie to wymagało czasu i wysiłku, ale będziesz mógł zmienić swój wizerunek i poprawić jakość oraz komfort pracy. Przeanalizuj siebie jako szefa. Zastosuj narzędzie SWOT wpisując swoje silne i słabe strony, szanse i zagrożenie. Taka diagnoza to świetny punkt wyjścia.

Artykuł zewnętrzny

Autorka: Małgorzata Majewska, ekspert monsterpolska.pl