Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Myślisz o własnym biznesie? Nie zapomnij o biznesplanie

Prowadzenie firmy to bez wątpienia dobry pomysł na osiągnięcie zawodowego sukcesu i działanie pod własnym nazwiskiem. Jak pokazują statystyki, liczba przedsiębiorstw nie przestaje rosnąć, a zainteresowaniem Polaków cieszy się również coraz większa liczba branż, w tym te najbardziej innowacyjne. Samo zakładanie działalności jest natomiast niezwykle proste i często nie wymaga nawet wychodzenia z domu czy konieczności radzenia sobie z rozbudowanymi dokumentami. Z drugiej strony przyszli przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać o tym, że o sukcesie firmy zadecyduje dobre przygotowanie i stworzenie przemyślanej strategii. Warto wobec tego dowiedzieć się, jak stworzyć dobry biznesplan i wcielić go w życie.

Biznesplan: punkt startowy biznesu

Podejmowanie jakichkolwiek działań bez odpowiedniego planu jest bardzo ryzykowne. Dotyczy to w szczególny sposób biznesu. Błędne decyzje mogą przełożyć się na bardzo poważne problemy o różnym charakterze, w tym te odnoszące się do kwestii prawnych czy podatkowych. Nawet najlepszy pomysł na biznes to dopiero początek zdecydowanie dłuższej i wymagającej drogi. Konieczne stanie się odpowiedzenie sobie na wiele pytań, zdefiniowanie celów, sposobów ich realizacji, ale także poznanie zagrożeń i dostępnych na rynku możliwości. Nieocenionym dokumentem staje się wobec tego biznesplan. W znacznej mierze to od tego, jak profesjonalnie będzie przygotowany, zależy to, czy firmie uda się przetrwać i realizować stojące przed nią działania w efektywny sposób. Doskonałym wsparciem w tym zakresie stanie się przygotowany przez ALEO.com e-book „Jak napisać dobry biznesplan?”. Dzięki radom ekspertów przygotowanie dobrej strategii będzie zdecydowanie prostsze, a początkujący przedsiębiorca zyska narzędzia niezbędne w codziennym prowadzeniu firmy.

Kiedy biznesplan okaże się przydatny?

Osoby zamierzające założyć własną firmę muszą przygotować się do obcowania z różnego typu dokumentami i formularzami. Biznesplan sam w sobie – w większości przypadków – nie jest obowiązkowym elementem prowadzenia biznesu. Odgrywa jednak szczególną rolę zwłaszcza w początkowym okresie istnienia podmiotu i jeszcze przed formalnym założeniem działalności gospodarczej. Poza tym biznesplan jest także dokumentem wymaganym w przypadku starania się o dofinansowanie działalności w ramach wielu rządowych, samorządowych lub unijnych programów. Szczegółowych informacji oczekują również prywatni inwestorzy zainteresowani finansowaniem biznesu lub banki i instytucje oferujące kredyty, pożyczki lub leasing dla początkujących i rozwijających się przedsiębiorstw. Jak widać, przygotowanie dobrego biznesplanu jest bardzo ważnym elementem opracowywania koncepcji prowadzenia firmy oraz pozyskiwania funduszy na jej działalność.

Co powinien zawierać biznesplan?

Elementy, z których powinien składać się biznesplan, nie są oczywiście w żaden sposób sztywno określone. Nie istnieje również ujednolicony wzór biznesplanu. Aby dokument był jednak realnym wsparciem zarówno dla samego przedsiębiorcy, jak i organizacji czy osób, które miałyby go finansować lub okazać inne wsparcie, musi spełniać określone funkcje. Wobec tego warto przemyśleć przede wszystkim, co powinien zawierać biznesplan. Do jego stałych elementów należy:

  • Streszczenie, zawierające najważniejsze informacje o firmie, 
  • Charakterystyka podmiotu,
  • Charakterystyka rynku, na którym działa podmiot,
  •  Analiza otoczenia rynkowego, najważniejsi konkurenci, 
  • Cele firmy,
  • Czynniki ryzyka,
  • Pojawiające się możliwości,
  • Harmonogram działań, 
  • Analiza finansowa, 
  • Informacje o planowanych działaniach marketingowych i sprzedażowych.

Im bardziej konkretne informacje zostaną przedstawione w biznesplanie i im więcej czynników się w nim uwzględni, tym większa wartość dokumentu tego typu. Warto wzbogacić go również o różnego typu załączniki, które pozwolą na ilustrowanie przykładów i wyciąganie miarodajnych wniosków.

Stwórz szerszą strategię

Dobrze sporządzony biznesplan może posłużyć do stworzenia zdecydowanie szerszej strategii funkcjonowania podmiotu. Jego ważnym aspektem jest przy tym scharakteryzowanie z jednej strony własnego podmiotu, a z drugiej rynku, na którym funkcjonuje, oraz bezpośrednich konkurentów. Taka analiza jest nieodzownym elementem budowania szerszej strategii działania, a sumienne przygotowanie informacji pozwoli na sporządzenie realnego i wartościowego planu funkcjonowania podmiotu zarówno w dłuższym, jak i krótszym ujęciu. Zebranie danych w jednym miejscu będzie świetnym punktem wyjścia nie tylko dla zainteresowanych współpracą z firmą podmiotów, ale również dla samego przedsiębiorcy, który musi przede wszystkim ocenić rynkowe uwarunkowania i stworzyć skuteczną strategię.