Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Plan urlopów a zmiana terminu wypoczynku

Na początku roku powstał plan urlopów, zgodnie z którym miałem mieć urlop w 2. połowie sierpnia. Zaplanowałem go w tym okresie, ponieważ mój syn miał urodzić się na początku sierpnia. Jednak poród nastąpił miesiąc wcześniej. Dlatego chciałbym rozpocząć urlop we wcześniejszym terminie. Czy mogę zmienić termin już zaplanowanego urlopu wypoczynkowego?

Karol, Chełm

 

Plan urlopów nie ma charakteru bezwzględnego. Na zmianę terminu wykorzystania urlopu mogą mieć wpływ różne sytuacje, które sprawiają, że pracownicy nie mogą wykorzystać urlopu. Dlatego mają oni prawo do przesunięcia urlopu, a swoją prośbę powinni motywować ważnymi przyczynami.

Plan urlopów wypoczynkowych jest obowiązkowy

Plan urlopów jest ustalany przez pracodawcę. Opracowuje się go, biorąc pod uwagę prośby pracowników oraz możliwość zapewnienia normalnego funkcjonowania pracy w firmie. Jednak warto pamiętać, że wnioski pracowników nie są wiążące, w szczególności gdy kolidują one z zapewnieniem normalnego trybu pracy.

Przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego

Zgodnie z artykułem 166 Kodeksu pracy na termin późniejszy pracodawca ma obowiązek przesunąć urlop z powodu:

  • choroby lub choroby zakaźnej pracownika,
  • odbywania ćwiczeń wojskowych lub przeszkolenia wojskowego,
  • urlopu macierzyńskiego.

Inna przyczyna, nawet usprawiedliwiająca nieobecność pracownika w pracy, nie obliguje pracodawcy do udzielenia urlopu w późniejszym terminie.

Pracodawca może przesunąć termin urlopu, gdy:

  • pracownik przedstawi umotywowany ważnymi przyczynami wniosek,
  • powstaną szczególne potrzeby (jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu).

Wniosek o przesunięcie terminu całości lub części urlopu pracownik powinien motywować ważnymi przyczynami, jednak Kodeks pracy nie określa, jakie mogą być to powody. Co do zasady za ważne przyczyny przyjmuje się powody natury osobistej, rodzinnej, zdrowotnej, mogą one dotyczyć zarówno pracownika, jak i członków jego rodziny. Wcześniejsze urodzenie się dziecka można uznać za ważną przyczynę, a urlop może zostać przesunięty. Jednak warto pamiętać, że wniosek pracownika o przesunięcie urlopu może zostać odrzucony przez pracodawcę.