Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Biznesplan - poznaj przykład i omówienie

Zdarzyć się może, że do głowy przychodzi nam - wydawać by się mogło - idealny pomysł na biznes. Wydaje nam się, że zawojujemy rynek i zdobędziemy setki klientów, a sukces jest właściwie murowany. Zanim jednak porzucimy etat i zajmiemy się własną działalnością, warto napisać biznesplan - przykład i omówienie znajdziesz w niniejszym artykule!

W jakim celu tworzymy biznesplan?

Nie wszyscy przedsiębiorcy tworzą biznesplan, jednak z całą pewnością w pewnych przypadkach warto o nim pomyśleć i poświęcić czas na jego stworzenie. Przede wszystkim dzięki dokładnemu opisowi planowanej działalności możemy przygotować się do prowadzenia własnej działalności, uniknąć błędów, a także ocenić, czy rzeczywiście nasz pomysł ma szansę utrzymać się na rynku i przyniesie nam korzyści.

Jednak biznesplan tworzymy nie tylko dla siebie. Potrzebny jest on również instytucjom zewnętrznym, na przykład kiedy staramy się o dotację unijną czy kredyt w banku. W tym przypadku musimy podejść do stworzenia tego dokumentu bardzo poważnie - powinniśmy bowiem liczyć się z tym, że każdy błąd będzie nam wypomniany, co więcej, ich liczba może sprawić, że nie otrzymamy dofinansowania.

Dlatego też nie powinniśmy podchodzić do tworzenia biznesplanu lekceważąco. Może okazać się on naszym “być albo nie być” w biznesie. Jak go stworzyć?

Biznesplan krok po kroku

Warto wspomnieć, że tak naprawdę nie istnieje jeden przykład biznesplanu, który może służyć wszystkim przedsiębiorcom, jednak właściwie każde omówienie zawiera stałe części tego dokumentu.

Pierwszą częścią, tworzoną na samym końcu, powinien być spis treści oraz streszczenie. Sporządzamy je już po napisaniu innych części, ponieważ powinno zawierać wszystkie informacje znajdujące się w dalszych podpunktach biznesplanu. Pamiętajmy, że streszczenie musi być napisane skrupulatnie i z wielką starannością - osoba, które będzie je czytała, właśnie od niego zacznie i jeśli nie będzie to odwzorowanie tego, co znajdzie dalej lub sposób, w jaki zostanie napisane będzie nieodpowiedni, zdarzyć się może, że dalsze strony nie zostaną nawet przejrzane.

W streszczeniu piszemy o tym, jaki jest cel naszego biznesplanu, dlaczego go opracowujemy, jakich środków potrzebujemy i na co je przeznaczymy, jakie produkty czy usługi chcemy wprowadzić na rynek, jakie korzyści przyniosą one klientom oraz wspominamy o nas samych - jak wygląda nasze doświadczenie i kompetencje w odniesieniu do biznesu, który chcemy prowadzić.

Następną częścią jest krótki (co warto podkreślić, ponieważ odpowiednia objętość również jest istotna) opis przedsiębiorstwa - jak się nazywa, czym się zajmuje, jakie są jego dane teleadresowe, kim są jego przedstawiciele. Jeśli działalność jest na rynku już od jakiegoś czasu, można również dodać informację o osiągnięciach i sukcesach, nagrodach, jeżeli takie otrzymano, oraz misji i wizji firmy.

Kolejnym krokiem jest dokładne opisanie produktu lub usługi, jaką oferujemy. Musi być szczegółowo przeanalizowana: mowa tutaj przede wszystkim o cenie, o tym, co wyróżnia produkt czy usługę na tle konkurencji, jak wygląda kwestia rabatów oraz dystrybucji na rynek.

W części tej można również zawrzeć opis potencjalnej grupy odbiorców, analizę konkurencji, informacje o posiadanych prawach autorskich czy cykl życia produktu.

Następna część biznesplanu to analiza SWOT, w której zawarte są szanse, zagrożenia, mocne i słabe strony pomysłu.

Nie można również zapomnieć o kadrze - ludzie są w końcu filarem firmy. W biznesplanie powinniśmy zawrzeć kompetencje kadry zarządzającej oraz pracowników, system wynagrodzeń oraz kontroli, podział obowiązków i opis struktury organizacyjnej.

Istotne jest również opisanie sposobu reklamowania produktów i usług, opisania strategii marketingowej, w której zawrzeć należy między innymi takie informacje jak: wszelkie formy reklamy, jakimi kanałami firma ma zamiar docierać do klienta, w jaki sposób będzie kreowała swój wizerunek i jaki budżet na to przeznaczy.

Ostatnią częścią jest analiza finansowa, która obejmuje: rachunek zysków i strat, nakłady inwestycyjne, planowane przychody i źródła finansowania. Zaraz obok streszczenia jest to najważniejsza część biznesplanu.

Przy pisaniu tego dokumentu warto pamiętać o jednym - konieczne jest jak najbardziej obiektywne spojrzenie na sprawę. Przedsiębiorcy często bywają zbyt optymistyczni, przez co ich biznesplany są właściwie wyidealizowane. Przedstawione dane muszą być prawdziwe, a dokument wiarygodny.

Biznesplan przykład

Jak więc w skrócie powinna wyglądać struktura biznesplanu?

Spis treści

Streszczenie

 1. Opis przedsiębiorstwa
  nazwa
  dane teleadresowe
  opis przedstawicieli przedsiębiorstwa
  informacje o sukcesach
  misja i wizja firmy

 2. Opis produktu
  cena
  rabaty
  produkt na tle konkurencji
  potencjalni klienci
  cykl życia produktu

 3. Analiza SWOT
  szanse
  zagrożenia
  mocne strony
  słabe strony

 4. Kadra
  kadra zarządzająca
  pracownicy
  sposób wynagradzania
  struktura organizacyjna

 5. Strategia marketingowa
  sposób reklamy
  kanały dotarcia do klienta
  PR
  przeznaczone środki

 6. Analiza finansowa
  rachunek zysków i strat
  nakłady inwestycyjne
  planowane przychody
  źródła finansowania