Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Na czym polega i kiedy jest przydatna analiza SWOT?

Analiza SWOT jest bardzo popularnym sposobem na to, by sprawdzić i ocenić nasz pomysł czy biznes. Dzięki jej przeprowadzeniu szybko znaleźć możemy nasze mocne i słabe strony, sprawdzić, co przeważa i nad czym powinniśmy pracować. Czym jest analiza SWOT? Kiedy ją stosować? Wyjaśniamy w niniejszym artykule!

Analiza SWOT – co oznacza ten skrót?

Na początku warto wyjaśnić, czym właściwie jest analiza SWOT i jak rozwija się ten skrót. Najogólniej mówiąc, analiza ta pozwala nam ocenić potencjał naszego biznesu. Zazwyczaj rozpisywana jest ona w tabeli o następującym kształcie:

Mocne strony (S – ang. strenghts)

Słabe strony (W – ang. weaknesses)

Szanse (O – ang. opportunities)

Zagrożenia (T – ang. threats)

1) S (strenghts; mocne strony) – ta część analizy przedstawia mocne strony organizacji, to znaczy takie elementy, które zdecydowanie pozytywnie wyróżniają pomysł spośród innych, są dobre dla rozwoju działalności, sprawiają, że będzie ona górowała nad konkurencją;

Przykładowe mocne strony:

 • Innowacyjny pomysł
 • Niewielka konkurencja
 • Duża wiedza i znajomość branży
 • Wykwalifikowana kadra
 • Duże środki finansowe
 • Najnowsze programy

2) W (weaknesses; słabe strony) – część obejmująca słabe strony projektu, które mogą sprawić, że nie będzie się on rozwijać, stanie w miejscu, nie będzie się mógł wykorzystywać swojego potencjału;

Przykładowe słabe strony:

 • Brak dostępu do nowych technologii
 • Mały kapitał
 • Niewykwalifikowana kadra
 • Brak umiejętności dobrej organizacji pracy
 • Brak doświadczenia

3) O (opportunities; szanse) – szanse są to takie uwarunkowania, które mogą pomóc w rozwoju firmy;

Przykładowe szanse:

 • Niewielka konkurencja
 • Możliwość uzyskania dofinansowania
 • Sprzyjająca gospodarka regionu

4) T (threats; zagrożenia) – zagrożenia to takie czynniki, które w chwili przeprowadzania analizy jeszcze nie wpływają negatywnie na funkcjonowanie projektu, jednak z czasem mogą sprawić, że przestanie on się rozwijać i działać sprawnie;

Przykładowe zagrożenia:

 • zła sytuacja gospodarki regionu
 • duża konkurencja
 • mała grupa docelowa klientów
 • prawo działające na niekorzyść.

Kiedy skorzystać z analizy SWOT?

Ważnym pytaniem jest również to, w jakich sytuacjach decydować się na analizę SWOT. Tak naprawdę można ją wykorzystywać w wielu aspektach naszego życia. Na pewno przydatna będzie, kiedy planujemy otwarcie własnego biznesu – nierzadko stanowi część biznesplanu. Poza tym pomóc może w uporządkowaniu informacji o sytuacji firmy już działającej, kierunku, w którym zmierza i jej rozwoju.

Wskazówki do przeprowadzania analizy SWOT

Bardzo dobrym sposobem na przeprowadzenie analizy jest zwołanie zebrania i przeprowadzenie burzy mózgów. Wówczas tabelę można umieścić na tablicy. Świetnie sprawdzi się też zwykła kartka podzielona na cztery części. Tak naprawdę od przeprowadzenia analizy SWOT nie są potrzebne żadne dodatkowe narzędzia.

Zanim jednak rozpoczniemy analizę, musimy zdecydować, jakie czynniki weźmiemy pod uwagę i to na nich należy się skupić. Jednak nie możemy działać wybiórczo – najważniejsze czynniki muszą zostać poddane analizie. Zdarza się, że wiele z nich nie jest wcale tak istotna, jak może się nam wydawać.

Warto wiedzieć również, że aby analiza była skuteczna, konieczne jest wybranie czynników rozłącznych, to znaczy takich, które nie wynikają z siebie i nie powtarzają się. Jeśli naszą mocną stroną są skrupulatni pracownicy, zupełnie niepotrzebny jest kolejny punkt mówiący o tym, że pracownicy są dokładni.

Liczby przy czynnikach – co oznaczają?

Przyglądając się analizom SWOT, można zauważyć, że przy czynnikach stawiane są liczby. Co one oznaczają? Każda część tabeli ma łączną wartość 1,0. Jeśli uważamy, że któreś ze składników są ważniejsze od innych i chcemy to zaznaczyć, możemy nadać im wartość, pamiętając, że łączna wartość musi zamknąć się w 1,0. Jeśli na przykład mała konkurencyjność jest znacznie ważniejsza niż innowacyjny pomysł, przy pierwszym czynniku możemy zaznaczyć wartość (0,4), a przy drugim (0,3).

Analiza SWOT może sprawić, że dostrzeżemy takie aspekty naszego pomysłu, które mają duże znaczenie, a których wcześniej nie dostrzegaliśmy. Dlatego warto z niej korzystać i rozwijać swoje strategiczne myślenie.