Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Praca i zarobki operatora kontroli bezpieczeństwa. Jak nim zostać?

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, aby rozpocząć pracę w zawodzie operatora kontroli bezpieczeństwa? Sprawdź, na czym polega ta praca, jakie wynagrodzenie otrzymują osoby zatrudnione na tym stanowisku oraz jakie wymagania należy spełniać, aby móc pracować w tym zawodzie.

Praca operatora kontroli bezpieczeństwa

Operator kontroli bezpieczeństwa to osoba, która dba o zachowanie porządku w porcie lotniczym. Jest ona odpowiedzialna miedzy innymi za bezpieczeństwo osób znajdujących się na lotnisku, a także za bezpieczeństwo bagażu, przewożonych rzeczy i zaopatrzenia pokładowego. Jeżeli chcesz rozpocząć pracę w tym zawodzie, musisz przede wszystkim posiadać licencję pracownika ochrony fizycznej, a także certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia na operatora kontroli bezpieczeństwa. Konieczne jest także zdanie egzaminu państwowego. Do zadań operatora kontroli bezpieczeństwa należy między innymi: monitorowanie bagaży rejestrowanych oraz kabinowych oraz analizowanie obrazów pochodzących z ich prześwietlenia, kontrola poczty przewoźnika, a także wdrażanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo.

Zarobki operatora kontroli bezpieczeństwa

Płace w porcie lotniczym uzależnione są w głównej mierze od zakresu wykonywanych obowiązków oraz od obejmowanego stanowiska. Ile zarabia więc operator kontroli bezpieczeństwa? Osoba zatrudniona na lotnisku może liczyć na wynagrodzenie przekraczające 2000 złotych brutto w ciągu miesiąca. Osoby, które wykonują zawód operatora kontroli bezpieczeństwa, zarabiają znacznie więcej - z tym, że wymagania wobec nich są wyższe i przewidują chociażby zdany egzamin oraz posiadanie licencji.

Jak zostać operatorem kontroli bezpieczeństwa?

Operator kontroli bezpieczeństwa musi przede wszystkim zdać egzamin państwowy, który odbywa się przed Urzędem Lotnictwa Cywilnego. Zdanie egzaminu kończy się otrzymaniem certyfikatu uprawniającego do wykonywania zawodu, jednak przed przystąpieniem do jego napisania należy wziąć udział w kursie organizowanym dla kandydatów na to stanowisko. W szkoleniu w celu uzyskania odpowiedniego certyfikatu może wziąć udział osoba, co do której stwierdzono brak negatywnych przesłanek do wykonywania kontroli bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym.

Jak poświadczyć, że takie przesłanki nie występują?

Otóż podmiot wnioskujący o wyznaczenie przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, który kieruje osobę na szkolenie, występuje do komendanta oddziału Straży Granicznej z wnioskiem o ustalenie braku negatywnych przesłanek. W przypadku braku uzyskania i dostarczenia dokumentu, potwierdzającego spełnienie wymogu, kandydat nie może wziąć udziału w szkoleniu, którego celem jest zdobycie certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa. Jeśli natomiast wejdzie w posiadanie odpowiedniego dokumentu, to może przystąpić do kursu, a następnie do egzaminu. Żeby wziąć udział w egzaminie, należy najpierw zgłosić swoją kandydaturę - nie robi się tego jednak osobiście. Zgłoszenia na egzamin, osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnień operatora kontroli bezpieczeństwa, muszą być dokonane bezpośrednio przez pracodawcę lub ośrodek szkoleniowy, w którym odbywało się szkolenie. Po zdanym egzaminie, i otrzymaniu certyfikatu uprawniającego do wykonywania zawodu, kandydat na stanowisko operatora kontroli bezpieczeństwa może rozpocząć poszukiwanie pracy.