Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Praca i zarobki kwalifikowanego pracownika ochrony. Jak nim zostać?

Ochroniarz jest pracownikiem, który zajmuje się zapewnieniem bezpieczeństwa. Pracując w tym zawodzie, można zostać ochroniarzem nieposiadającym żadnych licencji, ale można również uzyskać tytuł kwalifikowanego pracownika ochrony. Sprawdź, na czym polega różnica, ile zarabia osoba na takim stanowisku oraz jakie warunki należy spełniać, aby zostać kwalifikowanym pracownikiem ochrony.

Praca kwalifikowanego pracownika ochrony

Praca ochroniarza z całą pewnością nie należy do zawodów łatwych i monotonnych. Niejednokrotnie osoby, które obejmują te stanowisko, narażają własne życie i zdrowie. Bez wątpienia jest to zawód niezwykle odpowiedzialny, dlatego też niezbędne jest posiadanie właściwego przygotowania. Czym różni się praca kwalifikowanego pracownika ochrony od pracy pozostałych ochroniarzy? Kwalifikowany pracownik ochrony to osoba, która została wpisana na listę pracowników kwalifikowanych. Taki wpis pozwala pozwala pracownikowi ochrony na bezpośrednią ochronę fizyczną mienia, a także na dozorowanie systemów alarmowych oraz pracę podczas konwojowania. Pracownik taki ma również prawo do opracowywania planów ochrony i organizowania pracy pozostałych członków swojej załogi. W niektórych sytuacjach może on w pełni legalnie skorzystać ze środków przymusu bezpośredniego, a w szczególnych przypadkach ma także prawo do zastosowania broni palnej. Jest to jedna z najważniejszych różnic w posiadanych uprawnieniach, w porównaniu z pracownikiem niekwalifikowanym.

Zarobki kwalifikowanego pracownika ochrony

Ile zarabia pracownik ochrony w Polsce? Otóż osoba na tym stanowisku może liczyć średnio na wynagrodzenie w wysokości 1800 złotych netto - nie jest to dużo w stosunku do wykonywanego zawodu, jednak zarobki zależą w głównej mierze od posiadanych licencji. Ile więc może zarobić kwalifikowany ochroniarz? Okazuje się, że ochroniarz z licencją zarobi przeciętnie w Polsce 3300 zł netto w ciągu miesiąca - jest to niemal dwukrotnie wyższa stawka, dlatego staranie się o wpis na listę pracowników kwalifikowanych jest bardzo opłacalne.

Jak zostać kwalifikowanym pracownikiem ochrony?

Aby zostać kwalifikowanym pracownikiem ochrony, należy znaleźć się na liście kwalifikowanych pracowników. Zgodnie z polskim prawem o wpis na listę może ubiegać się wyłącznie osoba, która spełnia warunki określone w ustawie. Zważając na treść ustawy, na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się osobę, która ukończyła 21 lat i posiada polskie obywatelstwo lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego EFTA. Ponadto, osoba taka musi ukończyć co najmniej szkołę poprzedzającą szkołę średnią, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz być osobą niekaraną i taką, wobec której nie toczy się postępowanie karne. Kandydat na ochroniarza musi także cieszyć się nieposzlakowaną opinią wydaną przez komendanta policji - właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania - oraz posiadać zdolności fizyczne i psychiczne do wykonywania zadań - stwierdzone orzeczeniami lekarskim i psychologicznym. Ponadto, konieczne jest posiadanie przygotowania teoretycznego i praktycznego w zakresie: wyszkolenia strzeleckiego, technik interwencyjnych i samoobrony oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem zawodów polegających na ochronie osób i mienia.