Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Szkolenia miękkie czy twarde

Bezrobocie w Polsce systematycznie spada. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny w listopadzie 2019 roku stopa bezrobocia w Polsce wynosiła jedynie 5,1 procenta. Liczba osób pracujących spadła natomiast aż o 100 000 osób miesiąc do miesiąca, co związane jest ze starzeniem się społeczeństwa i odchodzeniem kolejnych pracowników na emeryturę. W takim otoczeniu biznesowym pozyskanie dobrego pracownika staje się nie lada wyzwaniem. W rozwiązaniu problemu pomóc mogą szkolenia. Jakie szkolenia jednak wybrać, szkolenia otwarte czy zamknięte?

Sytuacja na rynku pracy

Średnioroczna stopa bezrobocia w Polsce najwyższe wartości w ciągu ostatnich lat osiągnęła w 2003 roku, gdy bez pracy pozostawało aż 19,9% osób zdolnych do pracy. Od tamtej pory rzeczywistość uległa jednak znaczącej zmianie, a średnia stopa bezrobocia za 11 miesięcy 2019 roku wynosi zaledwie 5,5%.

Coraz więcej firm boryka się z problemem braku rąk do pracy, jest to widoczne zarówno w sektorach z dużym zapotrzebowaniem na pracowników fizycznych, jak też w zawodach specjalistycznych, wymagających wykształcenia i wysokiego poziomu wiedzy merytorycznej. W sektorach takich jak informatyka, marketing internetowy, statystyka i data mining czy projektowaniu interfejsów stron internetowych, programów komputerowych i aplikacji mobilnych konkurencja o pracowników jest bardzo wysoka. Zjawisko to dotyczy też menedżerów średniego i wyższego szczebla, od których wymaga się umiejętności przywódczych, zarządzania i motywowania zespołów oraz efektywnego komunikowania się.

Szkolenia miękkie czy twarde dla pracowników

Szkolenia jako remedium na brak rąk do pracy

Remedium na brak rąk do pracy może być nie tylko sięganie po coraz wyższe wynagrodzenia w celu przyciągnięcia do firmy wysokiej klasy specjalistów i menedżerów, ale również inwestowanie w już posiadane kadry. Przemyślana i dobrze zaplanowana oraz konsekwentnie wdrożona polityka szkolenia może pomóc przedsiębiorstwu w uzyskaniu pewnej niezależności od sytuacji na rynku pracy.

„Każda firma posiada ukryty potencjał w postaci pracowników. Nie wszyscy z nich w pełni wykorzystują swoje możliwości, czasami należy użyć odpowiednich narzędzi, aby te możliwości wydobyć i pobudzić pracowników do wchodzenia w nowe role i podejmowania się nowych obowiązków. Z pomocą w takiej sytuacji przychodzą szkolenia, zarówno miękkie, jak i twarde.” – mówi Anna Gajewska z portalu szkoleniowego Eventis.pl agregującego oferty szkoleń dla biznesu.

Szkolenia miękkie, czyli jakie?

Szkolenia miękkie, czyli takie, które w głównej mierze rozwijają umiejętności indywidualnych osób. Ich nadrzędnym celem jest kształtowanie tzw. umiejętności miękkich. Najpopularniejsze szkolenia miękkie stawiają sobie za cel rozwijanie zdolności efektywnej komunikacji interpersonalnej, bezkonfliktowej współpracy w zespole, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących oraz zarządzania czasem pracy, w celu wypracowania produktywnych wzorców zachowań.

Szkolenia twarde

Dla odmiany szkolenia twarde nie koncentrują się na zachowaniach i osobowości osoby szkolonej, ale stawiają sobie za cel rozbudowę wiedzy i umiejętności twardych, technicznych, z obszaru prawa i nauk ścisłych. W dużej mierze mogą one przygotowywać do działalności zawodowej bądź branżowej, w ich trakcie uczestnicy są zaznajamiani z określoną wiedzą merytoryczną. Wiele ze szkoleń twardych prowadzi do egzaminów i nabycia certyfikatów potwierdzających nabycie odpowiednich uprawień do wykonywania zawodu bądź danych czynności. Wśród popularnych szkoleń twardych znajdziemy szkolenia prawne (czy to z prawa budowlanego, prawa pracy czy dowolnej innej dziedziny), informatyczne, dotyczące obsługi konkretnych programów (np. Photoshop czy Płatnik) bądź maszyn (np. kurs obsługi wózka widłowego).

Decyzja czy wybrać szkolenia miękkie czy twarde zawsze powinna zależeć od aktualnych i przyszłych potrzeb pracodawcy oraz predyspozycji i potrzeb pracowników, a także obranej przez nich ścieżki kariery. W zdefiniowaniu potrzeb szkoleniowych mogą pomóc testy kompetencyjne dostępne m.in. w portalu WeLearn.pl.

Warto jednak pamiętać, że tak samo jak decydując się na uprawienie narciarstwa najczęściej zaczynamy przygodę od instruktażu bądź szkolenia na stoku, tak samo rozpoczynając pracę na nowym stanowisku bądź z nowymi obowiązkami powinniśmy szukać odpowiedniej wiedzy i wsparcia, które pozwolą nam odnaleźć się w nowej roli.

Tekst zewnętrzny. Artykuł partnera