Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Wyjazd za granicę tylko po szczepieniu?

Panująca od marca 2020 roku epidemia koronawirusa na dobre zagościła w naszym życiu. O ile na początku wprowadzane były liczne ograniczenia, gdyż wszystko z tym związane było nowe i trudne do przewidzenia, o tyle aktualnie można zaryzykować stwierdzenie, że przynajmniej częściowo możemy cieszyć się normalnością. Nadal obowiązują nas podstawowe ograniczenia związane z reżimem sanitarnym, czyli dystans, dezynfekcja i  maseczki w pomieszczeniach zamkniętych, jednak możemy cieszyć się większą ilością aktywności, niż miało to miejsce na początku epidemii czy w trakcie nasilenia kolejnych fal. Jedną z aktywności, jakimi możemy się cieszyć mimo tej sytuacji, jest możliwość wyjazdów zagranicznych. Wyjazd za granicę tylko po szczepieniu - w artykule szczegóły!

Wyjazd za granicę tylko po szczepieniu?

Aktualnie wyjazd za granicę możliwy jest dla:

 • osoby, która przeszła już COVID-19;
 • osoby, która została zaszczepiona;
 • osoby, która nie jest obecnie nosicielem koronawirusa SARS-CoV-2

W lipcu 2021 roku weszło w życie rozporządzenie w sprawie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID umożliwiającego obywatelom Unii Europejskiej otrzymanie cyfrowego zaświadczenie COVID, które  można zweryfikować w całej Unii Europejskiej – jest to tzw. paszport covidowy.

Unijny Certyfikat COVID znany jest również jako paszport covidowy, zielony paszport, paszport szczepienny, zielony certyfikat, cyfrowy certyfikat, unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19.

Do czego wymagany jest paszport covidowy?

Paszport covidowy jest to dokument umożliwiających podróżowanie obywatelom Unii Europejskiej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej. 

Dokument ten poświadcza, że osoba, która się nim legitymuje:

 • przeszła już COVID-19,
 • została zaszczepiona,
 • nie jest obecnie nosicielem koronawirusa SARS-CoV-2.

Kto może uzyskać paszport covidowy i w jaki sposób to zrobić?

Unijny Certyfikat COVID – paszport covidowy – znaleźć można w aplikacji mObywatel, którą należy pobrać z App Store lub Google Play. Po uruchomieniu aplikacji należy dodać dokument poprzez opcję „Dodaj dokument” lub „Dodaj swój pierwszy dokument”. Po dokonaniu tej czynności certyfikat można okazywać bez dostępu do internetu. 

Aby skorzystać z paszportu covidowego w aplikacji mObywatel, należy posiadać polskie obywatelstwo oraz ważny dowód osobisty. Obcokrajowcy lub osoby bez ważnego dowodu osobistego mają możliwość, aby wydruk certyfikatu wykonał im lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, a jeśli mają nadany numer PESEL i aktywny Profil Zaufany, mogą pobrać certyfikat, korzystając z Internetowego Konta Pacjenta.

Otrzymać paszport covidowy mogą wszyscy obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele państw trzecich, przebywający lub zamieszkujący w państwach członkowskich Unii Europejskiej, którzy mają prawo do podróżowania do innych państw członkowskich. 

Korzystanie z paszportu covidowego jest dobrowolne i bezpłatne, a on sam ułatwia  wyjazd za granicę w czasie pandemii.

Paszport ten jest wydawany i stosowany we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

Może go pobrać każda osoba, która otrzymała przynajmniej pierwszą dawkę szczepionki przeciw COVID-19, przy czym każdy kraj ma inne wytyczne związane z akceptacją certyfikatu. Przykładowo w Polsce wymagane jest pełne szczepienie, ale są kraje Unii Europejskiej, w których akceptowany jest certyfikat po pierwszej dawce szczepienia.

Okres ważności paszportu covidowego

Paszport covidowy ma termin ważności, który uzależniony jest od tego, na jakiej podstawie został wydany.

Paszport covidowy jest ważny przez następujące okresy:

 • 365 dni, licząc od 14. dnia po przyjęciu ostatniej dawki szczepionki w przypadku osób zaszczepionych;
 • 180 dni, licząc od 11. dnia od momentu uzyskania potwierdzenia zakażenia w przypadku podróżujących, którzy przeszli COVID- 19;
 • 48 godzin w przypadku osób, które otrzymały paszport na podstawie ujemnego testu na koronawirusa SARS-CoV-2.

Co zawiera paszport/certyfikat covidowy?

Certyfikat osoby, która została zaszczepiona, zawiera następujące dane: 

 • imię (imiona) i nazwisko;
 • datę urodzenia;
 • nazwę choroby, której dotyczy szczepienie;
 • dane o szczepionce, w tym: nazwę szczepionki, nazwę producenta;
 • numer dawki w serii szczepień/dawek;
 • datę szczepienia;
 • nazwę państwa, w którym dokonano szczepienia;
 • informacje o wystawcy certyfikatu i unikalny identyfikator certyfikatu.

Ponadto certyfikat zawiera zdjęcie, jeśli został wygenerowany w aplikacji mObywatel.

Certyfikat ozdrowieńca zawiera następujące dane:

 • imię (imiona) i nazwisko;
 • datę urodzenia;
 • nazwę choroby, którą przebył posiadacz certyfikatu;
 • datę pierwszego dodatniego wyniku testu w ciągu ostatnich 180 dni od momentu próby pozyskania certyfikatu wynikającego z przebycia choroby;
 • nazwę państwa, w którym wykonano test;
 • informację o wystawcy certyfikatu i unikalny identyfikator certyfikatu;
 • datę ważności certyfikatu.

Certyfikat wydany ozdrowieńcowi zawiera zdjęcie, jeśli został wygenerowany w aplikacji mObywatel.

Certyfikat osoby, która wykonała test przed wyjazdem, zawiera następujące dane:

 • imię (imiona) i nazwisko;
 • datę urodzenia;
 • nazwę choroby, której dotyczy test;
 • informacje o wykonanym teście, w tym: rodzaj testu, nazwa testu, nazwa producenta testu;
 • datę i godzinę pobrania próbki do testu;
 • wynik testu;
 • informację o punkcie, który wykonał test;
 • nazwę państwa, w którym wykonano test;
 • informacje o wystawcy certyfikatu i unikalny identyfikator certyfikatu.

Również w tym wypadku certyfikat wydany osobie wykonującej test zawiera zdjęcie, jeśli został wygenerowany w aplikacji mObywatel.

Paszport covidowy a kolejne dawki szczepionki

W ostatnim czasie pojawiła się konieczność podawania kolejnych dawek szczepionek, które nie są widoczne w paszporcie covidowym. Na ten moment nie ma pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej ustaleń dotyczących Unijnego Certyfikatu COVID w zakresie ujawnienia w certyfikacie przyjęcia dodatkowej dawki szczepienia. Dlatego przyjęcie każdej dodatkowej dawki szczepionki nie jest na nim odnotowywane. W momencie gdy dojdzie do ustalenia standardu uznawania kolejnych dawek, to certyfikaty zostaną uzupełnione o dane dotyczące kolejnych dawek szczepienia, a ich ważność zostanie przedłużona.

Na ten moment informacja o przyjęciu dodatkowej dawki szczepienia przeciw COVID-19 widoczna jest wyłącznie na portalu pacjent.gov.pl.

Konieczność sprawdzania restrykcji obowiązujących w kraju podróży

Należy pamiętać, że wyjeżdżając za granicę w dobie pandemii, trzeba zapoznać się z restrykcjami obowiązującymi w kraju podróży. Szczegółowe informacje można znaleźć na portalu gov.pl, a dokładniej na podstronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakładce „Informacje dla podróżujących”.

Wyjazd poza teren Unii Europejskiej w czasie pandemii

O ile wyjazd za granicę na terenie Unii Europejskiej jest możliwy, gdy posiadamy paszport covidowy, o tyle wyjazd poza ten obszar wymaga każdorazowego sprawdzenia wymogów obowiązujących w danym kraju. Należy też mieć świadomość tego, że w związku z dynamiczną sytuacją epidemiologiczną regulacje dotyczące wjazdu do poszczególnych krajów mogą nie tylko się różnić, lecz także zmienić podczas pobytu w danym kraju. 

Przykładowo wjazd do Stanów Zjednoczonych od początku pandemii obarczony jest surowymi restrykcjami, a wizyta w celach turystycznych nie jest możliwa. 

Dotychczas granicę USA mogli przekraczać wyłącznie:

 • członkowie rodziny obywatela USA, 
 • stali rezydenci, 
 • członkowie rodzin stałych rezydentów,
 • osoby wjeżdżające na terytorium USA ze względu na ważny interes narodowy.

Osoby zaszczepione pełną dawką muszą okazać negatywny wynik testu PCR lub antygenowego, przyjeżdżając do USA, ale są zwolnione z kwarantanny. W przypadku tych osób mogą oni okazać paszport covidowy lub inne zaświadczenie o przyjęciu pełnej szczepionki przeciwko COVID-19, przy czym dokumenty te muszą być w języku angielskim.

Osoby niezaszczepione, wjeżdżając na terytorium Stanów Zjednoczonych, muszą okazać negatywny wynik testu PCR lub antygenowego w kierunku SARS-CoV-2 z zastrzeżeniem, że test nie może być wykonany wcześniej niż 48 godzin od momentu przylotu na teren USA. 

Ozdrowieńcy, którzy przebyli koronawirusa w ciągu ostatnich 180 dni, są zwolnieni z  okazywania negatywnego wyniku testu oraz kwarantanny. Jednak przy przekraczaniu granicy muszą okazać dokumentację wyzdrowienia: pozytywny wynik testu nie starszy niż 90 dni przed wylotem, zaświadczenie lekarskie dotyczące możliwości odbycia podróży.

Od 8 listopada 2021 roku Stany Zjednoczone przywróciły możliwość wjazdu do tego państwa dla turystów. Zgodnie z nowymi wytycznymi wjazd na terytorium USA jest możliwy po spełnieniu następujących wymogów

 1. przyjęcia dwóch dawek szczepionki przeciw COVID-19;
 2. posiadania negatywnego wyniku testu na koronawirusa wykonanego nie wcześniej niż na 72 godziny poprzedzające przyjazd;
 3. wskazanie liniom lotniczym dokładnych informacji kontaktowych oraz adresu, pod którym podróżny będzie przebywać w USA.

Zasady te mają dotyczyć wszystkich podróżnych, niezależnie od tego, z jakiego kraju przylatują.

Wspomnieć należy, że od 26 stycznia 2021 roku cudzoziemcy, którzy w ciągu 14 dni przed przybyciem do USA przebywali w następujących krajach: Brazylia, Chiny, Iran, Republika Południowej Afryki, kraje Strefy Schengen (w tym m.in. Polska), Zjednoczone Królestwo (Anglia, Szkocja, Walia, Irlandia Północna) oraz Irlandia, nie uzyskali prawa wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych pomimo spełnienia formalnych kryteriów. Ograniczenie to obowiązywało do odwołania.