Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Wynagrodzenie żołnierza w Wojsku Polskim

W wielu branżach zarobki stanowią tajemnice, która za żadne skarby nie może wyjść na światło dzienne. Na szczęście to, co wyróżnia służby publiczne to transparentność, czego najlepszym przykładem jest Wojsko Polskie. Każdy żołnierz już od samego początku kariery wie, jak wygląda mechanika wynagradzania jego pracy. Dowiedz się jak wygląda  wynagrodzenie żołnierza!

Wynagrodzenie żołnierza zawodowego

Stopień skomplikowania wynagrodzenia wojskowych jest dość duży. Z czego to wynika? Ze względu na szereg składników, na które składa się całkowite wynagrodzenie żołnierza pracującej w Wojsku Polskim. Oczywiście najbardziej oczywistą częścią wynagrodzenia żołnierza zawodowego jest wynagrodzenie zasadnicze, zależne od sprawowanego stopnia wojskowego.

Warto jednak zwrócić uwagę na mnogość dodatków, które stanowią wyróżnik zawodu żołnierza wojskowego. W skład dodatkowych składników płacy wchodzi między innymi dodatek motywacyjny, dodatek funkcyjny, dodatek służbowy, dodatek specjalny, dodatek za wysługę czy dodatek kompensacyjny. To jednak nie wszystko. Osoby pracujące w Wojsku Polskim mogą liczyć ponadto na mnogość innych należności pieniężnych, o których również wspomnimy w dalszej części. 

Wysokość uposażenia zasadniczego

Zacznijmy od omówienia zasadniczego wynagrodzenia każdego żołnierza. Stawka wynagrodzenia podstawowego jest bezpośrednio zależna od stopnia wojskowego, co wiąże się z daną grupą uposażenia, na podstawie której podstawowe wynagrodzenie brutto jest ustalane. Uposażenie zasadnicze każdego stopnia jest dostępne również w załączniku do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2020 r. "STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP UPOSAŻENIA". Jak to wygląda w praktyce? Poniżej podane są stawki przypisane do konkretnego stopnia wojskowego:

 • Szeregowy - 4 110 zł brutto
 • Starszy szeregowy - 4 180 zł brutto
 • Kapral - 4 660 zł brutto
 • Starszy kapral - 4 700 zł brutto
 • Plutonowy - 4 740 zł brutto
 • Sierżant - 4 970 zł brutto
 • Starszy sierżant - 5 040 zł brutto
 • Młodszy chorąży - 5 090 zł brutto
 • Chorąży - 5 330 zł brutto
 • Starszy chorąży - 5 430 zł brutto
 • Starszy chorąży sztabowy - 5 530 zł brutto
 • Podporucznik - 5 790 zł brutto
 • Porucznik - 5 870 zł brutto
 • Kapitan - od 6 120 do 6 230 zł brutto
 • Major - od 6 530 do 6870 zł brutto
 • Podpułkownik - od 7 170 do 7 850 zł brutto
 • Pułkownik - od 8 320 do 9 660 zł brutto
 • Generał - 16 830 zł

Dodatki służbowe należne żołnierzom w jednostkach specjalistycznych

Kolejnym dużym składnikiem całkowitego wynagrodzenia żołnierza zawodowego jest dodatek służbowy oraz dodatek specjalny, którym są wynagradzani żołnierze piastujący stanowiska dowódcze lub żołnierze, którzy swoją służbę realizują w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych. Dodatek służbowy należy się między innymi kontrolerom ruchu lotniczego czy lekarzom wojskowym, dodatek specjalny natomiast otrzymują żołnierze pełniący służbę na jednostkach morskich, czy tacy, którzy przy okazji swoich obowiązków obcują z materiałami wybuchowymi.

Dodatek w zależności od konkretnej pozycji może wynieść od 450 złotych nawet do 2100 złotych, co jest domeną kryptologów oraz pracowników Centrum Projektów Informatycznych. 

Dodatki za wysługę lat na stanowisku żołnierza zawodowego

Kolejny dodatek, na który liczyć mogą doświadczeni żołnierze to dodatek za długoletnią służbę. Dotyczy on tylko tych żołnierzy, którzy w szeregach Wojska Polskiego pracują od co najmniej 3 lat. Sposób naliczania dodatku jest dość prosty - po 3 latach służby dodatek stanowi 3% uposażenia podstawowego. Analogicznie po 6, 9, 12 i 15 latach dodatek stażowy wynosi procentowy odpowiednik ilości przepracowanych lat. Po 15 latach służby dodatek zwiększa się o 1% każdego roku, aż do 35 lat służby, kiedy to żołnierz uzyskuje maksymalny możliwy dodatek wynoszący aż 35% uposażenia zasadniczego. 

Dodatek ten jest wypłacany każdego miesiąca jako dodatkowy składnik wynagrodzenia. Oznacza to, że od każdej miesięcznej wartości uposażenia podstawowego doliczana jest procentowa wartość dodatku za długoletnią służbę, a sumaryczna wartość przelewana jest na konto żołnierza. 

Inne dodatki pieniężne

Żołnierze zawodowi są ponadto wynagradzani innymi dodatkami pieniężnymi. Na czele mamy dodatek kompensacyjny oraz dodatek motywacyjny. Pierwszy z nich przysługuje tym żołnierzom, którzy zostali wyznaczeni na wyższe o dwa lub więcej stopni stanowisko. Dzięki temu dodatkowi wyrównywana jest różnica pomiędzy stawką wynagrodzenia zasadniczego a wynagrodzeniem, które otrzymywał na wcześniejszym stanowisku służbowym. Drugi z dobrze znanych dodatków to dodatek motywacyjny, który wypłacany jest tym żołnierzom, którzy mają dobrą ocenę służbową oraz należą do jednej z 4 klas klasyfikacyjnych. W zależności od przynależności dodatek motywacyjny może wynieść od 105 zł do 405 zł. 

Żołnierze zawodowi mogą ponadto liczyć na trzynastkę oraz nagrody jubileuszowe, a także ze względu na potencjalne zakwaterowanie w miejscowości innej od miejsca zamieszkania, świadczenie mieszkaniowe, które wyniesie od 360 do 900 złotych. 

Pozapłacowe benefity związane ze służbą w wojsku

Czy żołnierze mogą dodatkowo liczyć na inne korzyści związane z pełnioną przez nich służbą? Jednym z największych benefitów pozapłacowych jest z pewnością możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę. W przypadku wszystkich tych żołnierzy, którzy do wojska zaciągnęli się od 1 stycznia 2013 roku, emerytura przysługuje po 25 latach służby oraz wraz z osiągnięciem 55 roku życia. 

Można więc z dużą dozą pewności stwierdzić, że wynagrodzenie żołnierza, niejednokrotnie znacznie podwyższone ze względu na liczne dodatki jest adekwatne do roli, którą sprawuje w naszym kraju.