Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – czym jest i kiedy się przydaje?

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach najczęściej przydaje się przy korzystaniu z usług instytucji finansowych. Kto może wystawić taki dokument i co powinno się w nim znaleźć? Wyjaśniamy to w naszym artykule. Przy okazji sprawdzamy, czy pracodawca ma obowiązek wystawić zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach.

To, czy mamy stabilne źródło zatrudnienia i odpowiedni poziom zarobków, wpływa na postrzeganie naszej wiarygodności finansowej i zdolności kredytowej. Niekiedy konieczne jest udowodnienie naszej sytuacji finansowej w postaci zaświadczenia od pracodawcy. Kiedy przyda się taki dokument i czy zawsze jest potrzebny przy pożyczaniu pieniędzy? 

Do czego przyda się zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach?

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach przydaje się w różnych sytuacjach życiowych. Taki dokument może być wymagany, gdy staramy się o przyjęcie dziecka do żłobka lub przedszkola, aby udowodnić, że nie możemy sprawować opieki nad małoletnim ze względów zawodowych. Tego typu zaświadczenia mogą być wymagane przy składaniu wniosków o świadczenia socjalne, ale także o dofinansowanie unijne różnego rodzaju kursów czy o przyznanie stypendium socjalnego. Niekiedy zaświadczenia o zatrudnieniu żądają również firmy telekomunikacyjne, podpisując umowę o abonament. Najczęściej jednak zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach potrzebne jest przy zaciąganiu kredytów lub pożyczek albo przy zakupach ratalnych.

– Dokument najczęściej kojarzy się z zaciąganiem kredytu lub pożyczki. Trzeba jednak podkreślić, że zaświadczenie od pracodawcy nie jest konieczne, aby otrzymać pożyczkę w niektórych instytucjach – zwraca uwagę ekspert marki VIVUS. – Niektórzy pożyczkodawcy, jak na przykład nasza firma, nie żądają dostarczania żadnych zaświadczeń. Tak naprawdę wystarczy tylko seria i numer dowodu osobistego, telefon komórkowy, adres e-mail i konto w banku – podkreśla ekspert.

Pożyczkę bez konieczności przedstawiania zaświadczenia o zarobkach znajdziesz pod adresem https://www.vivus.pl/pozyczka-bez-zaswiadczen

Czym jest zaświadczenie o zatrudnieniu?

Zaświadczenie o zatrudnieniu jest oficjalnym dokumentem, który potwierdza status zatrudnienia pracownika, dostarcza informacji o rodzaju zatrudnienia (np. na czas nieokreślony) i stażu w danej firmie. Należy podkreślić, że nie tylko osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę mogą ubiegać się o zaświadczenie o zatrudnieniu. Także pracujący na umowach cywilnoprawnych (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło) mogą poprosić pracodawcę o wystawienie stosownego dokumentu.

Co powinno się znaleźć na zaświadczeniu o zatrudnieniu?

Wystawienie zaświadczenia o zatrudnieniu leży w gestii pracodawcy lub osoby przez niego upoważnionej (np. pracownik działu kadr). Prawo nie reguluje tak naprawdę, co powinno się znaleźć w dokumencie. Niektóre instytucje mają własne wzory takich zaświadczeń. Wtedy pracodawca wypełnia tylko dostarczony druk.

Przyjmuje się najczęściej, że na zaświadczeniu o zatrudnieniu powinny znaleźć się następujące informacje: 

  • dane pracodawcy;
  • dane pracownika;
  • stanowisko, na jakim zatrudniony jest pracownik;
  • rodzaj umowy pracownika;
  • data zatrudnienia.

Czym jest zaświadczenie o zarobkach i kto je wystawia?

Zaświadczenie o zarobkach jest dokumentem podobnym do zaświadczenia o zatrudnieniu. W tym przypadku jednak celem wystawienia takiego dokumentu jest potwierdzenie źródła i wysokości dochodu. Czasami zaświadczenie o zarobkach jest wystawiane razem z zaświadczeniem o zatrudnieniu na jednym formularzu. Mało tego, niekiedy wręcz te dwa zaświadczenia są utożsamiane, a ich nazwy są używane zamiennie. Zaświadczenie o zarobkach wystawia pracodawca lub osoba przez niego upoważniona.

Co znajduje się na zaświadczeniu o zarobkach?

Największą różnicą między zaświadczeniem o zatrudnieniu a zaświadczeniem o zarobkach jest właśnie kwestia dotycząca wpisania wysokości dochodu na tym ostatnim dokumencie. Najczęściej pojawiają się średnia zarobków z ostatnich trzech miesięcy, a kwota poddawana jest brutto i netto. Warto zweryfikować wysokość zarobków na zaświadczeniu. Często pracodawcy podają tam wysokość wynagrodzenia zasadniczego, nie uwzględniając premii i innych dodatków finansowych. To z kolei może oznaczać niższą zdolność kredytową pracownika. Oprócz kwoty zarobków na zaświadczeniu muszą pojawić się dane pracodawcy i pracownika oraz data wystawienia zaświadczenia.

Ile czasu jest ważne zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach?

Czy raz wystawione zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach jest ważne bezterminowo? Czy możemy się nim posłużyć w dowolnym czasie? Niestety, ta kwestia nie jest regulowana żadnymi przepisami. Nigdzie nie jest jasno napisane, że zaświadczenie jest ważne przez określony okres. To zwykle instytucje żądające takiego dokumentu określają czas ważności zaświadczenia. W instytucjach finansowych najczęściej to 30 dni, ale niekiedy zdarza się, że akceptowane są również trzymiesięczne zaświadczenia.

Czy pracodawca ma obowiązek wystawić zaświadczenie?

Na koniec kwestia, która również może zaskoczyć wiele osób. W Kodeksie pracy nie ma zapisanego obowiązku pracodawcy do wystawiania zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach. W praktyce może się zatem wydawać, że to dobra wola pracodawcy. Jedynie Ustawa o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 1998 Nr 162, poz. 1118) zobowiązuje podmiot zatrudniający do wystawiania dokumentu, na podstawie którego można ustalić wysokość świadczenia. W tej sprawie wypowiedział się również Sąd Najwyższy, który w uzasadnieniu orzeczenia z dnia 16 września 1999 roku (sygn. akt I PKN 331/99) napisał, że pracodawca ma obowiązek dostosować się do reguł współżycia społecznego, które obejmuje również wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach.

W wielu sytuacjach zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach okazuje się wręcz niezbędne. W takim wypadku należy poprosić pracodawcę o jego wystawienie. Często zaświadczenie o zatrudnieniu wystawiane jest razem z zaświadczeniem o zarobkach, dzięki czemu nie trzeba przynosić dwóch oddzielnych dokumentów. 

Artykuł sponsorowany

Strzałka