Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

7 podwyżek dla Polaków w 2024 roku

W 2024 roku Polaków czekały liczne zmiany, które mają wpływ na ich życie. Dotyczą one różnych obszarów, takich jak świadczenia społeczne, wynagrodzenia i składki. W artykule przyjrzymy się bliżej tym zmianom i przedstawimy 7 podwyżek, które każdy Polak powinien znać.

7 podwyżek, które odczuje każdy Polak

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę 

Od początku 2024 roku pracownicy, którzy zarabiają najniższą krajową, zarabiają więcej. Ich pensja wzrosła o 21,5%, czyli o 642 zł. Wówczas ich miesięczne wynagrodzenie wynosi 4242 zł. 

Kolejna podwyżka czeka pracowników od 1 lipca 2024 roku. Wówczas minimalne wynagrodzenie wzrośnie o kolejne 1,5%, czyli o 48 zł. Wówczas ich miesięczne wynagrodzenie wyniesie 4300 zł.

Okres

Wynagrodzenie minimalne brutto

Wynagrodzenie minimalne netto

od 1 stycznia 2024

4242,00 zł

3221,98 zł

od 1 lipca 2024

4300,00 zł

3261,53 zł

Podwyżka stawki godzinowej

Zgodnie z treścią rozporządzenia Rady Ministrów wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 roku wzrosła też stawka godzinowa. Wynosi ona odpowiednio:

  • w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku – 27,70 zł,
  • w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku – 28,10 zł.

Wyższe koszty zatrudnienia pracownika

Wzrost płacy minimalnej to dobra wiadomość dla pracowników, ale niekoniecznie dla pracodawców. Płaca minimalna wpływa bowiem na wzrost kosztów zatrudnienia, a także na wysokość wielu świadczeń pracowniczych. W 2024 roku całkowity koszt zatrudnienia pracownika za najniższą krajową wynosi około 5200 zł w pierwszym półroczu i około 5300 zł w drugim półroczu.

 

Stawka

Wynagrodzenie minimalne od stycznia do czerwca 2024

Wynagrodzenie minimalne od lipca do grudnia 2024

Wynagrodzenie brutto

4242,00 zł

4300,00 zł

Składka emerytalna

9,76%

4242,00 zł × 9,76% = 414,02 zł

4300,00 zł × 9,76% = 419,68 zł

Składka rentowa

6,50%

4242,00 zł × 6,50% = 275,73 zł 

4300,00 zł × 6,50% = 279,50 zł

Składka wypadkowa

1,67%

4242,00 zł × 1,67% = 70,84 zł

4300,00 zł × 1,67% = 71,81 zł

Składka na FP

2,45%

4242,00 zł × 2,45% = 103,92 zł

4300,00 zł × 2,45% = 105,35 zł

Składka na FGŚP

0,1%

4242,00 zł × 0,1% =

4,24 zł

4300,00 zł × 0,1% =

4,30 zł

Wpłata podstawowa na PPK

1,5%

4240,00 zł × 1,5% =

63,63 zł

4300,00 zł × 1,5% =

64,50 zł

RAZEM

21,98%

5174,38 zł

5245,14 zł

Podwyżka składek ZUS

W 2024 roku podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców wzrosła do 4694,40 zł. Jest to wzrost o 20% w stosunku do podstawy wymiaru składek w 2023 roku. Wzrost ten oznacza, że przedsiębiorcy będą musieli opłacać więcej składek na ubezpieczenia społeczne w ZUS-ie.

W okresie od stycznia do grudnia 2024 roku składki wynoszą:

Ubezpieczenie społeczne

2024 rok

Podstawa wymiaru składek

4694,40 zł

Ubezpieczenie emerytalne

912,83 zł

Ubezpieczenie rentowe

374,11 zł

Ubezpieczenie chorobowe

114,57 zł

Ubezpieczenie wypadkowe

78,10 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne – Razem

1479,62 zł 

Fundusz Pracy

114,57 zł

RAZEM

1600,32 zł

Wyższe świadczenia dla pracowników

Wzrost minimalnego wynagrodzenia oznacza, że pracownicy otrzymujący świadczenia związane z rozwiązaniem stosunku pracy lub pracą w godzinach nadliczbowych otrzymają wyższe kwoty. Odprawy z tytułu zwolnienia grupowego, odszkodowania za mobbing i naruszenie zasady równego traktowania wynoszą co najmniej 15-krotność minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2024 roku 63 630 zł. Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych wzrósł z 17,7% do 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia, czyli z 71,64 zł do 84,84 zł.

500 plus w górę

Od stycznia 2024 roku świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500 Plus” wzrosło z dotychczasowych 500 zł do kwoty 800 zł miesięcznie. Zmiana ta dotyczy wszystkich rodzin z dziećmi w wieku do ukończenia 18 lat, bez względu na dochody.

Podwyżka podatków i opłat lokalnych

Od stycznia mieszkańcy wielu polskich miast płacą więcej podatków i opłat lokalnych. Maksymalne stawki podatków lokalnych wzrosły o 15%. W przypadku podatku od nieruchomości, który jest jednym z najważniejszych podatków lokalnych, wzrost wyniósł 0,15 zł na każdy metr kwadratowy. Oznacza to, że podatek od nieruchomości dla nieruchomości mieszkalnych wzrósł do 1,15 zł/m2, a dla nieruchomości wykorzystywanych do celów gospodarczych do 33,10 zł/m2.

Poza podatkiem od nieruchomości wzrósł podatek od środków transportowych, opłata uzdrowiskowa oraz opłata od posiadania psa. Właściciele psów musieli liczyć się z podwyżką o 15%, czyli o około 22 zł. Oznacza to, że od 1 stycznia 2024 roku podatek od posiadania psa wynosi 173,55 zł rocznie.