Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Co to jest i na czym polega outplacement?

Zwolnienia nie są łatwym procesem - nie tylko dla pracowników, którzy muszą odejść, lecz także dla całego przedsiębiorstwa. Dlatego w firmach wprowadzany jest w takich sytuacjach outplacement. Wielu z nas jednak nie wie, co oznacza to pojęcie i jakie korzyści może przynosić. W niniejszym artykule przybliżymy tę kwestię.

Czym jest outplacement?

Outplacement nazywany jest także systemem łagodnych zwolnień lub zwolnieniami monitorowanymi, co nieco rozjaśnia tę ideę. Chodzi mianowicie o to, żeby zaktywizować zawodowo osoby, które straciły zatrudnienie z winy pracodawcy. Outplacement stosowany jest w przypadku osób, które już zostały zwolnione, jak i tych, których stanowisko jest zagrożone.

Zadbanie o zwolnionych pracowników jest obligatoryjne i wynika z ustawy. Warto przywołać fragment ustawy o promocji zatrudnienia, który mówi o zwolnieniach monitorowanych.

Art. 70 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
1. Pracodawca zamierzający zwolnić co najmniej 50 pracowników w okresie 3 miesięcy jest obowiązany uzgodnić z powiatowym urzędem pracy właściwym dla siedziby tego pracodawcy lub właściwym ze względu na miejsce wykonywania pracy zakres i formy pomocy dla zwalnianych pracowników, w tym pracowników niepełnosprawnych, dotyczące w szczególności:

1) pośrednictwa pracy;
2) poradnictwa zawodowego;
3) szkoleń.
4) (uchylony)

2. W przypadku zwolnienia monitorowanego pracodawca jest obowiązany podjąć działania polegające na zapewnieniu pracownikom przewidzianym do zwolnienia lub będącym w trakcie wypowiedzenia lub w okresie 6 miesięcy po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego usług rynku pracy realizowanych w formie programu.
3. Program może być realizowany przez powiatowy urząd pracy, agencję zatrudnienia lub instytucję szkoleniową.

Jeśli w firmie zachodzą tak poważne zmiany, proces łagodnych zwolnień może być dużym ułatwieniem nie tylko dla pracowników, lecz także dla pracodawców. Warto jednak podkreślić, że cały system powinien być przemyślany i odpowiednio wprowadzony, dopiero wówczas może przynieść efekty.  

Dlaczego warto stosować outplacement?

Firmom coraz bardziej zależy na tym, by ich wizerunek był jak najbardziej pozytywny. Niestety mają miejsce takie sytuacje, które mogą go burzyć, na przykład grupowe zwolnienia. Jednak zdarzają się przypadki, w których przedsiębiorcy nie mają innej możliwości niż zmniejszenie zatrudnienia, by utrzymać płynność finansową.

W takiej sytuacji działania takie jak outplacement działają na korzyść firmy, nie psując jej wizerunku, a jednocześnie stawiając byłych pracowników przed nowymi wyzwaniami, przygotowując ich do odejścia w łagodny sposób.

Z tego rodzaju działań zaczynają korzystać nawet małe przedsiębiorstwa, chociaż ustawa od nich tego nie wymaga. To potwierdza, jak potrzebny jest to system.

Outplacement w praktyce

Jak więc wyglądają zwolnienia monitorowane w praktyce? Jakie działania podejmuje przedsiębiorca względem swoich pracowników?

Outplacement głównie skupia się na 4 elementach:

  • szkoleniach dla pracowników,
  • wsparciu w znalezieniu nowego zatrudnienia,
  • doradztwie psychologicznym,
  • doradztwie zawodowym.

Kiedy stosowany jest ten system? Zazwyczaj outplacement obejmuje pracowników, którzy są już na wypowiedzeniu, ich zwolnienie jest pewne bądź też w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu stosunku pracy.

Niestety outplacement nie zawsze jest dobrze rozumiany przez przedsiębiorców. Jego głównym celem powinno być znalezienie nowego zatrudnienia przez zwalnianego pracownika. Często jednak zdarza się, że system polega jedynie na przeprowadzeniu szkoleń i warsztatów, które uczą teorii poruszania się po rynku pracy. Oczywiście znajomość zagadnień może okazać się bardzo pomocna, jednak zdecydowanie nie powinien być to koniec wspólnych działań.

Outplacement najczęściej przeprowadzany jest przez agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe czy urzędy pracy. Finansuje ten projekt z kolei pracodawca, pracodawca i jednostka administracji publicznej lub inne organizacje w porozumieniu z pracodawcą.

Outplacement dzieli się na indywidualny i grupowy:

  • Grupowy - to wszelkie działania, które przeprowadzane są na grupie zwalnianych pracowników, gdzie nie do końca bierze się pod uwagę indywidualne potrzeby.
  • Indywidualny - bierze pod uwagę potrzeby konkretnych pracowników. Firmy często stosują go w przypadku osób, które zatrudnione były w kadrze zarządzającej lub w przypadku pracowników, którzy byli dla przedsiębiorstwa szczególnie ważni. Indywidualna forma jest droga, co sprawia, że nie wszystkie firmy mogą się na nią zdecydować, jednak w przypadku pracowników wyższego szczebla takie działania mogą być przydatne - na przykład skupiają się na tym, by zapobiegać wypłynięciu tajemnic przedsiębiorstwa itp.

Każda firma planująca zwolnienia powinna zastanowić się nad zastosowaniem outplacementu. Przynosi to korzyści nie tylko dla pracowników, lecz także dla przedsiębiorców. Zwiększa to poziom zadowolenia pracowników, co przekłada się na ich zaangażowanie i efektywność!