Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Ile zarabia dyrektor szkoły i kto może nim zostać?

Nie od dzisiaj wiadomo, że kiedy uczniowie zachowują się nieodpowiednio, próby załagodzenia ich postępowania kończą się na stanowczym: Uważajcie, bo znajdziecie się u dyrektora! Czy postać ta jest aż tak groźna? Czym tak naprawdę się zajmuje? Jakie zadania leżą w jego kompetencjach? Ile zarabia dyrektor szkoły? Przeczytaj niniejszy artykuł, by poznać odpowiedzi na te pytania!

Kim jest dyrektor szkoły?

Dyrektor szkoły to osoba, która nadzoruje daną placówką i osobami w niej pracującymi. Funkcję tę obejmuje nauczyciel mianowany lub dyplomowany. Istnieje możliwość powołania na to stanowisko osoby, która nie jest nauczycielem, jednak wówczas nie może ona objąć nad placówką nadzoru pedagogicznego. Dyrektor wybierany jest na okres 5 lat. Zatem ile zarabia dyrektor szkoły i czym się zajmuje?

Czym zajmuje się dyrektor szkoły?

Zadania dyrektora szkoły reguluje nie tylko Karta nauczyciela, lecz także Kodeks pracy i ustawa o systemie oświaty. Czym więc zajmuje się dyrektor szkoły?

Dyrektor musi egzekwować, czy polecenia służbowe powierzane pracownikom (zarówno nauczycielom, jak i innym osobom pracującym w placówce) są odpowiednio wykonywane. To dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników, przyznaje im nagrody, ale także wystosowuje nagany. Dyrektor szkoły jest również jej reprezentantem na zewnątrz.

Lista obowiązków, jakie należą do dyrektora szkoły jest długa i obejmuje poza tym m.in.:

 • organizację czasu pracy szkoły,
 • zapewnianie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zapoznawanie pracowników z zakresem ich obowiązków, prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • dokonywanie oceny pracowniczej,
 • zapewnianie szkoleń i podwyższania kwalifikacji zawodowych,
 • wydawanie świadectw pracy,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji lub mobbingowi,
 • decydowanie o przyjmowaniu nowych uczniów w trakcie roku szkolnego bądź po zamknięciu listy przyjętych,
 • ustalenie planu zajęć.

Jak zostać dyrektorem szkoły?

W przypadku nauczycieli mianowanych i dyplomowanych wymagania są następujące:

 • osoba ubiegająca się o to stanowisko musi mieć ukończone studia wyższe magisterskiego oraz posiadać przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela bądź
 • osoba, która ukończyła studia wyższe lub podyplomowe z zarządzania bądź kurs zarządzania oświatą;
 • kandydat posiada zaświadczenie lekarskie, na podstawie którego orzeka się brak przeciwwskazań zdrowotnych do prac na tym stanowisku;
 • kandydat ma minimum pięcioletni staż pracy na stanowisku nauczyciela bądź pięcioletni staż na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 • osoba ubiegająca się o to stanowisko musi w okresie 5 lat (a w przypadku nauczyciela akademickiego w okresie 4 lat) pracy otrzymać co najmniej dobrą ocenę swojej pracy;
 • kandydat musi być osobą niekaraną;
 • przeciwko kandydatowi nie może toczyć się postępowanie dyscyplinarne ani karne za umyślnie popełnione przestępstwo.

Jak już jednak wspomnieliśmy, nie tylko nauczyciel może zostać dyrektorem. W przypadku osoby spoza zawodu wymagania są następujące:

 • ukończone magisterskie studia wyższe lub studia wyższe bądź podyplomowe z zakresu zarządzania;
 • ukończony kurs z zakresu zarządzania oświatą;
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonania zawodu;
 • pięcioletni staż pracy zawodowej;
 • kandydat musi być niekarany, nie może toczyć się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne.

Ile zarabia dyrektor szkoły?

Istotna jest również kwestia tego, ile zarabia dyrektor szkoły w Polsce. Przyjmuje się, że średnia pensja na tym stanowisku wynosi ok. 5 002 złotych netto. Najlepiej zarabiający dyrektorzy szkół zarabiają średnio ok. 6 125 złotych netto i więcej, z kolei najgorzej zarabiający - nawet ok. 3 942 złotych netto i mniej. Część dyrektorów może liczyć na dodatkowe profity w postaci służbowego komputera, telefon komórkowy czy środki finansowe na dalsze kształcenie.

Ile zarabia dyrektor szkoły wg danych dostępnych na różnych portalach? Najwięcej zarabiają dyrektorzy z województwa mazowieckiego, pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego i podkarpackiego, najmniej natomiast z województwa opolskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, lubelskiego i dolnośląskiego oraz lubuskiego.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, ile zarabia dyrektor szkoły w poszczególnych miejscowościach, wg wspomnianego portalu najlepiej zarabiają dyrektorzy szkół w Szczytnie, Ełku i Gliwicach.

Sprawdź zarobki i wylicz pensje netto w kalkulatorze płacowym!

Jaki powinien być dyrektor szkoły?

Jeżeli wiemy już ile zarabia dyrektor szkoły, to dowiedzmy się, jaki powinien być. Przede wszystkim osoba kierująca szkołą powinna być odpowiedzialna i posiadać zdolności przywódcze. Oczywiście istotna jest również otwartość, komunikatywność i empatia. Z pewnością przydatna będzie także życzliwość i energiczność. Dyrektor szkoły powinien wzbudzać zaufanie, ale również respekt.