Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Czym się charakteryzuje i ile zarabia nauczyciel w Polsce?

Nauczyciele mają trudne zadanie. Oprócz przekazywania wiedzy muszą stanowić swojego rodzaju autorytet, kontrolować swoje zachowanie, posiadać ogromną wiedzę i stale ją poszerzać oraz mieć anielską cierpliwość. Wiele młodych osób, które planują rozpocząć pracę w tym zawodzie, zastanawia się, ile zarabia nauczyciel w Polsce i jakie są wymagania pracodawców. Przeczytaj nasz artykuł, by poznać odpowiedź.

Jakie cechy powinien posiadać dobry nauczyciel?

Teoretycznie każdy z nas doskonale wie, jaki powinien być idealny nauczyciel, jednak z praktyki wiemy, że przedstawiciele tego zawodu nie zawsze biorą sobie to do serca. Czym powinien się cechować? Przede wszystkim powinien posiadać szeroką wiedzę z przedmiotu, którego naucza. Uczniowie mają wiele pytań, warto znać na nie odpowiedź, nawet jeżeli są to zagadnienia spoza programu nauczania. Dodatkowo bardzo ważna jest otwartość, pewna elastyczność, cierpliwość, dojrzałość i przede wszystkim sprawiedliwość. Nauczyciel powinien nie tylko uczyć, lecz także wychowywać i opiekować się swoimi podopiecznymi, dlatego musi wykazywać się zrozumieniem, być wsparciem i wzorem do naśladowania. Trudno wyobrazić sobie także, by osoba pracująca w tym zawodzie, nie potrafiła przekazywać wiedzy. Istotna jest również chęć stałego rozwoju, pracowitość i sumienność.

Jak zostać nauczycielem?

Czy aby zostać nauczycielem wystarczy ukończenie odpowiedniego kierunku studiów? Niestety nie. Oprócz tego, że osoba ubiegająca się o to stanowisko musi skończyć studia wyższe na kierunku zgodnym z przedmiotem nauczania lub w którego zakres on wchodzi, konieczne jest również przygotowanie pedagogiczne, czyli 270 godzin zajęć, gdzie zdobywane są umiejętności i wiedza psychologiczna, pedagogiczna oraz dydaktyczna. Nauczyciele znajdą na stronach kuratoriów oraz na stronach internetowych oferty pracy. Nauczyciel powinien oprócz wiedzy merytorycznej posiadać również inne umiejętności tzw. kompetencje miękkie są to:

 • odporność na stres
 • empatia
 • komunikatywność
 • otwartość

Ponadto warto aby nauczyciel był asertywny, konsekwentny i posiadał zdolność komunikacji językiem zrozumiałym aby móc przekazywać efektywnie wiedzę sowim uczniom. Nie bez znaczenia jest również umiejętność zachowania spokoju i opanowania, bowiem w pracy nauczyciela zdarzają się bardzo trudne sytuacje. 

Ile zarabia nauczyciel w Polsce?

Jeśli już wiemy jak zostać nauczycielem, to warto pochylić się również nad kwestią zarobków. 

Wynagrodzenie zasadnicze jest ściśle regulowane przez Ministra Edukacji Narodowej. Aktualnie wynagrodzenie nauczycieli określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy.

Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia wysokość zarobków pedagogów zależna jest od poziomu wykształcenia oraz stopnia awansu. I tak:

pedagog z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym jako:

 • nauczyciel stażysty zarabia - 2949 zł brutto,
 • nauczyciel kontraktowy - 3034 zł brutto,
 • nauczyciel mianowany - 3445 zł brutto
 • nauczyciel dyplomowany - 4046 zł brutto.

pedagog z tytułem magistra bez przygotowania pedagogicznego bądź z tytułem licencjata z przygotowaniem pedagogicznym, ze stopniem awansu:

 • nauczyciel stażysty zarabia - 2818 zł brutto,
 • nauczyciela kontraktowy - 2823 zł brutto,
 • nauczyciela mianowany - 3002 zł brutto
 • nauczyciel dyplomowany - 3523 zł brutto.

pedagog z tytułem licencjata bez przygotowania pedagogicznego, z dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych jako:

 • nauczyciel stażysty zarabia - 2800 zł brutto,
 • nauczyciela kontraktowy - 2818 zł brutto,
 • nauczyciela mianowany - 2638 zł brutto
 • nauczyciel dyplomowany - 3079 zł brutto

Na wynagrodzenie średnie nauczyciela składa się gwarantowane wynagrodzenie zasadnicze oraz inne składniki wynagrodzenia wskazane w ustawie – Karta Nauczyciela.

Najwyższe wynagrodzenie otrzymują przedstawiciele tego zawodu z województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego i mazowieckiego oraz kujawsko-pomorskiego, najmniej z kolei z województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego  oraz lubuskiego. Najwięcej zarabiają nauczyciele z Ełku, Gliwic i Częstochowy. 

Czego wymagają pracodawcy?

To, ile zarabia nauczyciel zależy również od tego, jaką wiedzę i doświadczenie posiada. Pracodawcy wymagają przede wszystkim oczywiście wyższego wykształcenia oraz przygotowania pedagogicznego. Oprócz tego bardzo ważna jest szeroka wiedza, dobry kontakt z ludźmi, podejście do dzieci i młodzieży (lub osób starszych, w zależności od rodzaju szkoły), zdolność do przekazywania wiedzy, doświadczenie zawodowe, umiejętności interpersonalne oraz pasja i zaangażowanie.