Poradnik Pracownika

Ile zarabia leśniczy w Polsce i jak nim zostać?

Nierzadko kojarzy nam się z osobą, która spaceruje po lasach i podgląda zwierzęta. Czym jednak naprawdę zajmuje się i ile zarabia leśniczy w Polsce? Jak wygląda jego praca? Przeczytaj niniejszy artykuł, by poznać odpowiedzi na te pytania!

Kim jest leśniczy?

Państwowe Gospodarstwo Leśne “Lasy Państwowe” sprawuje nadzór nad lasami w Polsce, które należą do Skarbu Państwa, z wyłączeniem Parków Narodowych. Leśniczy pracują właśnie dla tej instytucji. Kierują oni leśnictwami, które są częściami nadleśnictwa, obejmującego najczęściej od 15 do 20 tysięcy ha.

Nie każdy leśnik jest leśniczym, ale każdy leśniczy jest leśnikiem?

Leśniczy to jedna z najbardziej znanych profesji wśród leśników. To on przemierza lasy, przebywa w leśniczówce i najczęściej sprawuje swoją funkcję przez wiele lat w jednym miejscu, przez co jest rozpoznawany i szanowany przez lokalną społeczność.

Kim są jednak inni leśnicy? Leśnicy to ogólna nazwa dla wszystkim pracowników Lasów Państwowych. Nadleśniczy to osoba, która zarządza nadleśnictwem, odpowiada za nie, pełni bardzo odpowiedzialną funkcję. Zastępcą nadleśniczego jest z kolei inżynier nadzoru, który nadzoruje nie tylko niemalże całość gospodarki leśnej, lecz także leśniczych. Pomocnikiem leśniczego jest natomiast podleśniczy. On z kolei zajmuje się pomiarami i nadzorem nad pracami, które wykonują w lasach firmy usługowe, odbiorem drewna oraz określaniem trzebieży, czyli czynności, które mają na celu usuwanie nadmiaru drzew z drzewostanu. Choć kiedy mowa o leśnikach, wymienia się również gajowego, jednak na tym stanowisku nie są już od dawna zatrudniane nowe osoby.

Czym zajmuje się leśniczy?

Czym zajmuje się leśniczy oprócz takich ogólnych zagadnień jak zarządzanie lasem i jego ochroną czy gospodarką leśną? Zakres jego zadań jest szeroki, podzielić go można na pory roku.

1. WIOSNA:

 • Sadzenie młodego lasu i nadzór nad tym procesem.
 • Wyłożenie pułapek na szkodliwe owady.
 • Kontrola stanu zdrowia drzew.
 • Kroki przygotowujące lasy do ochrony przeciw pożarami, tzn. nadzorowanie powstania pasów przeciwpożarowych.

2. LATO:

 • Kontrola stanu zdrowia drzew.
 • Nadzór posadzonych wiosną młodych lasów.

3. JESIEŃ:

 • Nadzór posadzonych wiosną młodych lasów.
 • Przygotowanie powierzchni pod sadzenie młodego lasu.
 • Zaplanowanie przed posadzeniem lasu gatunku drzew, miejsca sadzenia, liczby sztuk sadzonek itp.
 • Zebranie szkodników spod drzew, w celu sprawdzenia, w jakich ilościach pojawią się w przyszłym roku w lesie.
 • Oznaczanie drzew, które należy usunąć, tzn. chorych, obumarłych i wadliwych.
 • Kontrola stanu zdrowia drzew.

4. ZIMA:

 • Kontrola stanu zdrowia drzew.
 • Ustalenie, ile drzewa chce pozyskać nadleśnictwo w kolejnym roku, tym samym mierzenie drzew, wyznaczenie powierzchni lasu, która zostanie wycięta i pomiar drzew.
 • Oznaczanie drzew, które należy usunąć, tzn. chorych, obumarłych i wadliwych.
 • Ochrona zwierzyny leśnej.
 • Ochrona przed kłusownikami.

Jak zostać leśniczym?

Aby zostać leśniczym, konieczne jest wykształcenie kierunkowe, przynajmniej średnie. Coraz częściej jednak wybierane są studia na tym kierunku, które dobrze przygotowują do wykonywania tego zawodu.

Po uzyskaniu wykształcenia przyszły leśnik musi złożyć oświadczenie o stanie zdrowia i odbyć roczny staż w Lasach Państwowych. Przez ten czas zdobywa on umiejętności praktyczne.

Leśniczy - predyspozycje do wykonywania zawodu

Niemal w każdym zawodzie istnieje zespół cech i predyspozycji, które zdecydowanie ułatwiają jego wykonywanie. Podobnie jest również w przypadku leśnika. Jaka powinna być osoba na tym stanowisku?

Przede wszystkim konieczna jest dobra orientacja w terenie. Trudno wyobrazić sobie wędrówki po lasach w przeciwnym wypadku. Poza tym istotna jest także wytrzymałość fizyczna i doskonały słuch oraz wzrok. W końcu jednym z głównych zadań leśniczego jest obserwacja, która tego wymaga.

Leśniczy wiele godzin spędza sam, w związku z czym konieczna jest również umiejętność pracy w samotności. Istotna jest odpowiedzialność i samodzielność. Z racji tego, że zarządza również pracą podleśniczego, musi umieć organizować pracę nie tylko swoją, lecz także innych.

Jeśli zastanawia się ile zarabia leśniczy, koniecznie czytaj dalej.

Ile zarabia leśniczy w Polsce?

Istotna jest również kwestia tego, ile zarabia leśniczy w Polsce. Uznaje się ten zawód za jeden z najlepiej opłacanych, ponieważ średnie zarobki wynoszą ok. 7000 złotych brutto. Wszystko zależy oczywiście od stanowiska czy stażu zawodowego. Przyjmuje się, że nadleśniczy może zarobić nawet 18 000 złotych brutto. Dodatkowo przyznawane są także różnego rodzaju premie. Przyjmuje się, że najniższe zarobki w tej grupie zawodowej wynoszą ponad 5000 złotych brutto i mniej.