Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Opinia o pracowniku – co zawrzeć w rekomendacji?

Zazwyczaj opinia przełożonego o pracowniku po zakończeniu przez niego pracy kojarzy nam się z opisaniem, jak doskonale i bez skazy wykonywał on swoje zadania. Musimy jednak wiedzieć, że opinia nie jest równoznaczna z rekomendacją i nie zawsze musi być pozytywna. Jak powinna wyglądać opinia o pracowniku? O jakich elementach powinien pamiętać pracodawca przy jej tworzeniu? Przeczytaj niniejszy artykuł i przekonaj się!

Opinia o pracowniku a rekomendacja

Opinia o pracowniku kojarzyć się nam może głównie z opisaniem jego mocnych stron, zalet i cech, które sprawiają, że świetnie wykonuje swoje obowiązki. Rzeczywiście, zdarza się, że opinia jest wystawiana tylko wtedy, kiedy będzie ona pozytywna. Warto jednak wiedzieć, że nie zawsze musi tak być, ponieważ nie jest ona rekomendacją. Zdarzyć się może również, że opinia o pracowniku będzie poufna, w związku z tym nie będzie miał on do niej wglądu.

Jaka jest więc różnica między opinią a rekomendacją? Rekomendacja jest pozytywna i w tym dokumencie pracodawca stara się przekonać kolejnego potencjalnego przełożonego, że warto zatrudnić daną osobę. Z kolei opinia wcale nie musi opowiadać tylko o dobrych stronach pracownika, rzetelnie opisuje, w jaki sposób wykonywał swoje obowiązki. 

Nie da się jednak ukryć, że pracownicy proszą przełożonych o opinię głównie wtedy, kiedy mają pewność, że będzie ona pozytywna. Nic w tym dziwnego – chcą pokazać przyszłemu pracodawcy, że warto ich zatrudnić.

Opinia o pracowniku nie jest wymogiem. Jeśli przełożeni nie chcą nam jej wystawić, nie możemy tego od nich wymagać. Oczywiście jest to dokument bardzo pomocny, uwiarygadnia nasze osiągnięcia i umiejętności, często pokazuje, że jesteśmy świetnymi pracownikami i nic dziwnego w tym, że chcemy go posiadać, jednak nie możemy naciskać, gdyż nie znajdziemy w Kodeksie pracy wymogu wystawiania opinii.

Jednak jeśli już prosimy o wystawienie takiego dokumentu, powinniśmy wiedzieć, jak powinien on wyglądać, co zawierać i  czego warto w nim unikać.

Jak wygląda opinia o pracowniku?

Przede wszystkim należy wspomnieć, że pracownik z całą pewnością nie potrzebuje od przełożonego laurki, wręcz pieśni pochwalnej. Przełożony powinien starać się być obiektywny – nie musi wymieniać wad czy nieprawidłowości, jednak warto opisać, w jaki sposób pracowała dana osoba i zrobić to rzetelnie. Przesłodzone teksty nie brzmią wiarygodnie, a potencjalny przełożony z pewnością zwróci uwagę na to, że najpewniej pracownik jest wręcz nienaturalnie wychwalany.

W internecie znaleźć można wzory opinii o pracowniku i z pewnością takie dokumenty mogą ułatwić jej napisanie. Warto jednak poprosić przełożonego o spersonalizowanie wypowiedzi, ponieważ skopiowane sformułowania pokazują tylko, że tak naprawdę przełożony chciał po prostu mieć to z głowy i niekoniecznie nawet pisze o swoim konkretnym pracowniku. Nie bójmy się napomknąć, że zależy nam na tym, by przełożony napisał opinię samodzielnie, by jak najbardziej dopasował ją do nas.

Względy formalne

Opinia o pracowniku jest dokumentem, musi więc mieć odpowiednią formę. Przede wszystkim powinna ona zmieścić się na jednej kartce A4 i być napisana standardowym stopniem pisma. Dodatkowo należy na nim zawrzeć stałe elementy, takie jak:

 • Nagłówek: „Opinia o pracowniku”
 • Imię i nazwisko pracownika, dla którego wystawiana jest opinia
 • Miejscowość i datę wystawienia dokumentu – w prawym górnym rogu
 • Dane osoby, która wystawia dokument – imię i nazwisko, stanowisko oraz nazwa firmy, w której pracuje
 • Zwrot grzecznościowy pod opinią o pracowniku – „Z poważaniem”, „Z wyrazami szacunku”...
 • Po zwrocie grzecznościowym pieczątka osoby wystawiającej i odręczny podpis
 • Dane kontaktowe, jeśli potencjalny pracodawca będzie chciał potwierdzić, że opinia o pracowniku jest prawdziwa – numer telefonu osoby wystawiającej, adres firmy czy adres e-mail.

Tekst opinii o pracowniku

Co powinno się znaleźć w tekście głównym, opisującym pracownika? O czym przełożony powinien pamiętać, tworząc opinię?

 1. W pierwszym akapicie warto zawrzeć informacje podstawowe na temat zatrudnienia pracownika – napisać, w jakiej firmie pracował, przez jaki czas i na jakim stanowisku. Ta część powinna być krótka i konkretna.
 2. Następnie warto opisać, jaki był zakres obowiązków pracownika na jego stanowisku, czym się specjalizował, czym głównie zajmował oraz z jakimi umiejętnościami rozpoczął pracę, a jakie zdobył w trakcie czasu spędzonego w danej firmie.
 3. Następnie możemy przejść już konkretnie do opinii o pracy wykonywanej przez pracownika – jak wywiązywał się z obowiązków, jakie były jego sukcesy, z czym radził sobie najlepiej, czy przyczynił się do jakichś sukcesów firmy.
 4. Warto również dodać, jakim pracownikiem jest dana osoba, jak radzi sobie w pracy grupowej, czy dostosowuje się do kultury firmy, czy jest obowiązkowa, terminowa, w jaki sposób wykonuje swoje obowiązki itd.
 5. Niektórzy przełożeni na końcu krótko mówią o tym, dlaczego warto zatrudnić pracownika, jednak ta część jest bardziej przydatna w rekomendacjach.

Przełożony powinien pamiętać, że w opinii o pracowniku liczą się konkrety, warto więc tworzyć krótkie zdania, nie rozwlekać wypowiedzi, mówić konkretnie, nie używać utartych schematów. Im bardziej spersonalizowana opinia, tym wiarygodniejsza dla innych pracodawców, a na tym pracownikowi powinno zależeć najbardziej.