Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Podatek od pierścionka zaręczynowego - o czym należy pamiętać?

Zakup pierścionka zaręczynowego to niewątpliwie jedna z ważniejszych chwil w życiu. Wiąże się to oczywiście z dużym wydatkiem dla kupującego, zwłaszcza gdy decyduje się on kupić naprawdę drogi pierścionek. Czy w takiej sytuacji można naliczyć podatek od pierścionka zaręczynowego?

Wręczenie pierścionka zaręczynowego – darowizna

W świetle obowiązujących przepisów wręczenie pierścionka zaręczynowego ukochanej osobie jest niczym innym jak umową darowizny, która została zawarta w formie ustnej. Kodeks cywilny nie wymaga, aby tego rodzaju zobowiązania były bezwzględnie zaciągane w formie pisemnej, stąd wręczenie wartościowego podarunku osobie, która nie jest z nami spokrewniona, może wiązać się z koniecznością zapłaty podatku. Warunkiem jest jednak to, aby pierścionek przedstawiał określoną wartość.

Dla urzędnika nie ma znaczenia przeznaczenie wręczanej biżuterii, stąd podatek może zostać naliczony zarówno od pierścionka zaręczynowego, jak i takiego, który wręczamy bliskiej osobie bez specjalnej okazji. Dotyczy to również wszelkiego rodzaju kolczyków, zegarków, zawieszek lub bransoletek. 

Podatek od dokonanej darowizny powstaje jednak tylko wtedy, gdy wartość pierścionka przekroczy 5733 zł – jest to bowiem maksymalna wartość kwoty wolnej od podatku od dokonanej darowizny, która obowiązuje w Polsce od 1 lipca 2023 roku. Dotyczy to oczywiście tzw. III kategorii podatników, a więc osób, które są ze sobą niespokrewnione.

Przykład 1.

Pan Jan kupił swojej narzeczonej pierścionek zaręczynowy o wartości 3500 zł.

Czy musi zgłosić jego nabycie do urzędu skarbowego i czy zapłaci podatek od darowizny?

Mężczyzna nie musi zgłaszać darowizny pierścionka, jednak będzie musiała to zrobić jego narzeczona. Osoba obdarowana nie musi jednak płacić podatku, ponieważ wartość biżuterii mieści się w granicach kwoty wolnej od podatku.

Przykład 2.

Pan Michał kupił narzeczonej pierścionek zaręczynowy o wartości 5733 zł.

Czy musi zgłosić jego nabycie do urzędu skarbowego i czy zapłaci podatek od darowizny?

Mężczyzna nie musi zgłaszać darowizny pierścionka, jednak będzie musiała to zrobić jego narzeczona. Osoba obdarowana nie musi jednak płacić podatku, ponieważ wartość biżuterii mieści się w granicach kwoty wolnej od podatku.

Przykład 3.

Pan Karol kupił narzeczonej pierścionek zaręczynowy o wartości 5734 zł.

Czy musi zgłosić jego nabycie do urzędu skarbowego i czy zapłaci podatek od darowizny?

Mężczyzna nie musi zgłaszać darowizny pierścionka, jednak będzie musiała to zrobić jego narzeczona. Osoba obdarowana musi również zapłacić podatek, ponieważ wartość biżuterii przekroczyła kwotę wolną od podatku.

Wysokość podatku od darowizny pierścionka zaręczynowego

Osobą zobowiązaną do zgłoszenia otrzymanej darowizny jest zawsze obdarowany. Darczyńca nie musi w tym zakresie podejmować żadnych czynności. Obdarowana powinna zgłosić fakt otrzymania pierścionka niezależnie od jego wartości. W tym celu należy złożyć formularz SD-Z2 do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania obdarowanej. Jeśli wartość pierścionka przekroczy kwotę wolną od podatku, konieczne będzie również zapłacenie podatku od otrzymanej darowizny.

Wysokość podatku od dokonanej darowizny jest uzależniona od wartości otrzymanej biżuterii i wynosi odpowiednio 12, 16 albo 20%. Podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku według następujących skal:

Kwoty nadwyżki w zł

Podatek wynosi

ponad

do

od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej

 

10 278

12%

10 278

20 556

1233 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 10 278 zł

20 556

 

2877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 20 556 zł

Przykład 4.

Pani Magdalena otrzymała pierścionek zaręczynowy o wartości 12 000 zł.

Jaki podatek od pierścionka zaręczynowego będzie musiała zapłacić?

W tym przypadku podatek wyniesie 752 zł. Od wartości pierścionka odejmujemy najpierw kwotę wolną od podatku (12 000 zł – 5733 zł = 6267 zł). Następnie zgodnie z informacjami z powyższej tabeli podatkowej widzimy, że wartość 6267 zł mieści się w stawce podatkowej 12% (jest to kwota, która nie przekracza granicy 10 278 zł). Wartość 6267 zł mnożymy przez stawkę 12% i otrzymujemy wartość 752,04 zł, którą zaokrąglamy do kwoty 752 zł.

Przykład 5.

Pani Olga otrzymała pierścionek zaręczynowy o wartości 5900 zł.

Jaki podatek od pierścionka zaręczynowego będzie musiała zapłacić?

W tym przypadku podatek wyniesie 20 zł. Od wartości pierścionka odejmujemy najpierw kwotę wolną od podatku (5900 zł – 5733 zł = 167 zł). Następnie zgodnie z informacjami z powyższej tabeli podatkowej widzimy, że wartość 167 zł mieści się w stawce podatkowej 12% (jest to kwota, która nie przekracza granicy 10 278 zł). Wartość 167 zł mnożymy przez stawkę 12% i otrzymujemy wartość 20,04 zł, którą zaokrąglamy do kwoty 20 zł.

Przykład 6.

Pani Emilia otrzymała pierścionek zaręczynowy o wartości 20 000 zł.

Jaki podatek od pierścionka zaręczynowego będzie musiała zapłacić?

W tym przypadku podatek wyniesie 1871 zł. Od wartości pierścionka odejmujemy najpierw kwotę wolną od podatku (20 000 zł – 5733 zł = 14 267 zł). Następnie zgodnie z informacjami z powyższej tabeli podatkowej widzimy, że wartość 14 267 zł mieści się w stawce podatkowej 16% (jest to kwota, która przekracza granicę 10 278 zł, lecz nie przekracza wartości 20 556 zł). Nadwyżka ponad 10 278 zł wynosi w tym przypadku 3989 zł (14 267 zł – 10 278 zł = 3989 zł). Kwotę nadwyżki mnożymy przez 16%, co daje nam 638,24 zł i dodajemy do niej 1233,40 zł. Podatek wyniesie 1871,64 zł, co po zaokrągleniu da nam kwotę 1871 zł.

Przykład 7.

Pani Katarzyna otrzymała pierścionek zaręczynowy o wartości 45 000 zł.

Jaki podatek od pierścionka zaręczynowego będzie musiała zapłacić?

W tym przypadku podatek wyniesie 6620 zł. Od wartości pierścionka odejmujemy najpierw kwotę wolną od podatku (45 000 zł – 5733 zł = 39 267 zł). Następnie zgodnie z informacjami z powyższej tabeli podatkowej widzimy, że wartość 39 267 zł mieści się w stawce podatkowej 20% (jest to kwota, która przekracza granicę 20 556 zł). Nadwyżka ponad 20 556 zł wynosi w tym przypadku 18 711 zł (39 267 zł – 20 556 zł = 18 711 zł). Kwotę nadwyżki mnożymy przez 20%, co daje nam 3742,20 zł i dodajemy do niej 2877,90 zł. Podatek wyniesie 6620,10 zł, co po zaokrągleniu da nam kwotę 6620 zł.

Obliczanie podatku od darowizny dla obdarowanego mieszczącego się w III kategorii podatkowej może być nieco skomplikowanym zadaniem. Pamiętajmy jednak, że podatnik nie musi tego robić samodzielnie. Formularz SD-Z2 nie wymaga bowiem podawania dokładnej wartości podatku, lecz wartości nabytej biżuterii. Podatnik, składając zawiadomienie o nabyciu przedmiotu majątkowego w drodze darowizny, nie płaci podatku w tym samym czasie, lecz czeka na wydanie i doręczenie mu decyzji z urzędu skarbowego. W piśmie będzie znajdowała się informacja o wysokości należnego zobowiązania podatkowego, a także o terminie i formie jego zapłaty.

Brak zgłoszenia darowizny a podatek od pierścionka zaręczynowego 

Jeśli obdarowana osoba nie zgłosi faktu otrzymania pierścionka zaręczynowego, może być uznana za oszusta podatkowego. W tej sytuacji urząd skarbowy wzywa w pierwszej kolejności do złożenia wyjaśnień, a następnie nakłada karę finansową na podatnika. Niezależnie od tego obdarowany musi zapłacić zaległy podatek powiększony o odsetki za nieterminową płatność. W przypadku biżuterii o dużej wartości kara może być naprawdę dotkliwa.

W tym miejscu warto także przypomnieć, że obowiązek zgłoszenia darowizny jakiejkolwiek biżuterii, której wartość przekracza kwotę wolną od podatku, dotyczy również osób mogących skorzystać ze zwolnienia podatkowego w ramach tzw. zerowej grupy podatkowej (wchodzą do niej członkowie najbliższej rodziny). Jeśli obdarowana osoba zgłosi otrzymanie wartościowej biżuterii w ciągu 6 miesięcy od dnia jej otrzymania, nie będzie musiała płacić żadnego podatku i to bez względu na wartość pierścionka, kolczyków czy bransoletki. Jeśli jednak spóźni się ze swoim zgłoszeniem, po wykryciu darowizny przez urząd skarbowy obdarowany zostanie obłożony karą finansową i będzie musiał zapłacić podatek (nie skorzysta już ze zwolnienia podatkowego dla członków najbliższej rodziny).

Podsumowanie - podatek od pierścionka zaręczynowego

Otrzymanie pierścionka zaręczynowego wiąże się z koniecznością zgłoszenia tego faktu do urzędu skarbowego przez osobę obdarowaną. Jeśli wartość biżuterii nie przekroczy kwoty wolnej od podatku, obdarowany nie będzie zobowiązany do uiszczenia na rzecz skarbówki żadnej kwoty. W przypadku gdy wartość ta będzie wyższa, urząd wyda decyzję podatkową, w której wskaże dokładną kwotę podatku i termin jego uregulowania. Obecne stawki podatkowe w tym zakresie dla III grupy podatkowej wynoszą 12, 16 i 20% i są uzależnione od wartości otrzymanego pierścionka. Podatnik nie musi samodzielnie obliczać wysokości należnego podatku.