Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Portal eBudownictwo – polecamy!

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego uruchomił pod koniec sierpnia nowy portal eBudownictwo. Portal w jednym miejscu udostepnia wszystkie usługi cyfrowe urzędu, pomocne w procesie budowlanym. Portal jest dostępny pod adresem e-budownictwo.gunb.gov.pl.

Budowa domu online

Głównym celem portalu eBudownictwo jest ułatwienie dostępu do cyfrowych usług z obszaru budownictwa wszystkim osobom, które planują lub realizują budowę. Dzięki portalowi eBudownictwo można zaoszczędzić czas, który do tej pory trzeba było poświęcić na bieganie po urzędach z papierową dokumentacją.

Usługi cyfrowe

Portal umożliwia dostęp do usług przydatnych na każdym etapie prac budowlanych.

Przed rozpoczęciem budowy jest sporo formalności. Budowa także wymaga prowadzenia dokumentacji - wpisów w dzienniku budowy. Po zakończeniu budowy, trzeba uzyskać zielone światło od urzędu na użytkowanie danego obiektu. Jeśli budowa dotyczy dużego obiektu, takiego jak szkoła lub szpital, prawo wymaga od właściciela prowadzenia książki obiektu budowlanego w trakcie jego użytkowania.

Od teraz z poziomu portalu eBudownictwo można uzyskać dostęp do wielu usług i aplikacji, które usprawnią ten proces.

eBudownictwo Wnioski

Na portalu eBudownictwo dostępna jest aplikacja Wnioski. Dzięki niej możesz wypełnić, podpisać i przesłać wybrany wniosek do urzędu.

eBudownictwo Wnioski to:

 • bezpieczne logowanie przez login.gov.pl
 • dostęp do 26 formularzy wniosków bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania
 • możliwość śledzenia statusu złożonych wniosków
 • skrócona ścieżka obsługi wniosku dzięki elektronicznemu obiegowi dokumentów w urzędzie.

EDB - Elektroniczny Dziennik Budowy

Aplikacja EDB jest kluczowa na etapie rozpoczynania budowy. Dzięki niej można wystąpić z wnioskiem o wydanie dziennika budowy.

EDB to narzędzie do:

 • dodawania i korygowania wpisów w dzienniku budowy
 • dodawania uczestników procesu budowlanego
 • zarządzania zadaniami uczestników procesu budowlanego
 • złożenia dziennika budowy po zakończeniu inwestycji,
 • aplikacja mobilna działająca także w trybie offline

c-KOB - Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego

Z cKOB możliwa jest sprawna realizacja obowiązków wynikających z użytkowania obiektu budowlanego. Tutaj można założyć cyfrową książkę obiektu i prowadzić ją korzystając z przeglądarki internetowej lub aplikacji na smartfonie.

c-KOB umożliwia właścicielom lub zarządcom budynku:

 • prowadzenie cyfrowej książki dla obiektów, wymagających zgodnie z przepisami prawa budowlanego książki obiektu budowlanego
 • gromadzenie informacji o obiekcie budowlanym, w szczególności ekspertyz i opinii technicznych oraz danych dotyczących kontroli okresowych
 • przechowywanie decyzji, postanowień, zaświadczeń i innych dokumentów wydawanych przez organy administracji publiczne.

CEEB – Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

W CEEB w prosty sposób można zadeklarowaćc, w jaki sposób ogrzewany jest budynek lub lokal. Można także skorzystać z innych e-usług związanych z bezpieczeństwem i niską emisją.

Można m.in.:

 • zamówić przegląd przewodów kominowych
 • zamówić inwentaryzację budynku
 • złożyć deklarację CEEB
 • pobrać lub wydrukować deklaracje, formularze inwentaryzacji, protokoły kontroli przeglądów kominowych oraz protokoły kontroli środowiskowej
 • przejrzeć programy dofinansowań
 • zgłosić „kopciucha”

e-CRUB - Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane

Usługa eCRUB to aktualne źródło informacji dotyczących niemal 130 tys. specjalistów z całej Polski. Można tu zweryfikować uprawnienia projektantów i osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

eCRUB zaprojektowany został z myślą o:

 • publicznej wyszukiwarce osób uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
 • skutecznym mechanizmie potwierdzania wiarygodności uprawnień przed inwestorem
 • skróceniu i przyśpieszeniu procedury nadawania uprawnień w budownictwie
 • weryfikacji uprawnień w urzędach bez konieczności potwierdzania przynależności do izb i załączania kopii uprawnień w składanych wnioskach lub zgłoszeniach

eWykonania Zastępcze

eWykonania Zastępcze to serwis internetowy z bazą wykonań zastępczych. Baza uzupełniana jest przez powiatowe i wojewódzkie organy nadzoru budowlanego. Tutaj, jeśli masz firmę budowlaną, możesz śledzić ogłoszenia i odpowiadać na udostępnione oferty.

SOPAB - System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie

Celem projektu SOPAB jest dostarczenie urzędom w całej Polsce oprogramowania i sprzętu do prowadzenia spraw z obszaru budownictwa. W dłuższej perspektywie SOPAB ma zrealizować ideę "jednego okienka" do prowadzenia spraw obywateli z obszaru budownictwa.

Akademia GUNB – platforma szkoleniowa

Akademia GUNB to platforma szkoleniowa przygotowana przez ekspertów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. To nowoczesne centrum edukacyjne. Dzięki niemu GUNB może wspierać poprzez edukację uczestników procesu budowlanego, urzędników pracujących w organach nadzoru budowlanego (NB) i administracji architektoniczno - budowlanej (AAB) oraz obywateli.  Obecnie na platformie można znaleźć już 15 szkoleń, i planowane są kolejne.

Akademia GUNB to:

 • bezpłatne szkolenia dla wszystkich
 • programy szkoleń przygotowane przez specjalistów
 • ekspercka wiedza dostępna 24/7
 • certyfikaty
 • nowoczesna i różnorodna formuła szkoleniowa

Poprzez portal można przejść do bazy wiedzy GUNB, listy pytań i odpowiedzi, bloga o cyfryzacji, które dostępne są na stronie gunb.gov.pl.

Dlaczego warto korzystać z narzędzi cyfrowych

Korzystając z naszych narzędzi cyfrowych można zapewnić sobie:

 • Pewność – otrzymasz potwierdzenia złożenia dokumentów i możesz śledzić statusy postępowań.
 • Wygodę – załatwisz sprawy wygodnie, o dowolnej porze i bez wychodzenia z domu.
 • Oszczędność – nie tracisz czasu i ograniczasz koszty swojej działalności.
 • Bezpieczeństwo – masz zapewnione standardy bezpieczeństwa dla usług publicznych.

Zapamiętaj ten adres! e-budownictwo.gunb.gov.pl

Artykuł sponsorowany