Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Sprzedaż cross-border: Szansa na rozwój w obliczu lokalnego spowolnienia gospodarczego

W 2023 roku sprzedaż w e-commerce zanotowała słaby początek, pomimo wzrostu o 1,7 pp. w lutym. Wpływ na to miały czynniki takie jak korekta po pandemii, wojna na Ukrainie oraz inflacja i ograniczone budżety Polaków. Spadek ten szczególnie odczuli przedsiębiorcy, którzy sprzedaż prowadzą głównie na polskim rynku. Wielu z nich od kilku lat rozwija jednak równolegle sprzedaż transgraniczną, co pozwala im dywersyfikować przychody i minimalizować ryzyko związane ze sprzedażą tylko na jednym rynku.

Sprzedaż internetowa w Europie

E-commerce w Unii Europejskiej utrzymuje cały czas trendy wzrostowe; 91% obywateli Unii w wieku 16 – 74 l. aktywnie korzysta z internetu, a 75% z nich przynajmniej raz dokonało w 2022 roku zakupu towarów lub usług on-line. Mieszkańcy Unii Europejskiej nie stronią od zakupów poza granicami własnego kraju – prawie 1/3 z kupujących w sieci dokonała w 2022 roku zakupu od sprzedawcy z innego kraju Wspólnoty.

Cross-border – własny sklep czy marketplace?

Niska bariera wejścia i łatwość w dostępie do wielu rynków powoduje, że najczęściej wybieranym narzędziem do rozpoczęcia sprzedaży cross-border są platformy marketplace, na czele z Amazon. Budowa własnego sklepu na obcym terytorium jest z kolei procesem trudnym i długotrwałym, jednak pozwala na oderwanie się od ograniczeń narzucanych przez marketplace.

Wyzwania w sprzedaży cross-border

W 2022 roku softwarehose Strix przeprowadził przekrojowe badania mające na celu zbadanie doświadczeń polskich sklepów internetowych w tym obszarze. Wyniki badania wskazują, że jeżeli już ktoś wybiera sprzedaż transgraniczną, decyduje się na działania na kilku rynkach równocześnie. Jednocześnie aż 59% badanych wskazuje, że największym wyzwaniem sprzedaży crossborder jest uruchomienie sprawnej logistyki transgranicznej, a niedoskonałości w tym obszarze są największym hamulcem rozwoju.

Jak dobrać partnera logistycznego cross-border?

Dla przedsiębiorców, którzy do tej pory nie wyszli ze sprzedażą poza granice kraju, ekspansja transgraniczna będzie z pewnością dużym wyzwaniem. Może jednak okazać się jedną z niewielu ścieżek umożliwiających rozwój w okresie spowolnienia na rynku lokalnym. Biorąc pod uwagę wspomniane wcześniej bariery wejścia na rynki zagraniczne, warto rozważyć powierzenie obszaru logistyki specjalistom jak InPost https://inpost.pl/fulfillment.

Cross-border z potencjałem w Wielkiej Brytanii

Rozważając wyjście ze sprzedażą poza obszar Unii Europejskiej, nie sposób nie wspomnieć o niezwykle chłonnym, bogatym i rozwiniętym rynku brytyjskim, na którym dodatkowy potencjał zakupowy tworzony jest przez naszych rodaków.

Outsourcing logistyki szansą na rozwój

Sprzedaż cross-border dla wielu e-sprzedawców dziś to konieczność w obliczu schłodzenia sprzedaży krajowej. Odpowiednio wcześnie rozwinięta, będzie z pewnością mocną bazą dla stabilnych i zdywersyfikowanych przychodów w przyszłości. Jednym ze sposobów, żeby taką sprzedaż rozwinąć dość szybko, jednocześnie minimalizując ryzyka operacyjne i kursowe, jest powierzenie specjalistom logistyki, która wskazywana jest jako trudna i wymagająca.

Wsparcie technologiczne w sprzedaży cross-border

Technologia jest kluczowym elementem, który umożliwia sprzedaż transgraniczną. Współczesne systemy e-commerce umożliwiają łatwe zarządzanie wielojęzycznymi stronami internetowymi, automatyzację procesów logistycznych i obsługę klienta. Wsparcie technologiczne jest niezbędne do skutecznego zarządzania sprzedażą cross-border i może znacznie zwiększyć efektywność operacji.

Kultura i zwyczaje konsumenckie

Zrozumienie kultury i zwyczajów konsumenckich w różnych krajach jest kluczowe dla sukcesu w sprzedaży cross-border. Przedsiębiorcy muszą dostosować swoje strategie marketingowe i sprzedażowe do lokalnych warunków, aby skutecznie dotrzeć do swojej docelowej grupy odbiorców.

Przyszłość sprzedaży cross-border

Przyszłość sprzedaży cross-border wygląda obiecująco. Wraz z dalszym rozwojem technologii e-commerce i globalizacją, coraz więcej przedsiębiorstw będzie miało możliwość sprzedaży swoich produktów na całym świecie. W obliczu lokalnego spowolnienia gospodarczego, sprzedaż cross-border może stanowić klucz do dalszego wzrostu i rozwoju.

Sprzedaż cross-border to nie tylko szansa na rozwój w obliczu lokalnego spowolnienia gospodarczego, ale również możliwość dywersyfikacji rynków zbytu i zwiększenia konkurencyjności. Wymaga to jednak odpowiedniego przygotowania, zrozumienia specyfiki rynków zagranicznych oraz wykorzystania nowoczesnych technologii. Warto również pamiętać o wyzwaniach, takich jak logistyka, które mogą stanowić barierę, ale jednocześnie dają możliwość do skorzystania z usług specjalistów w tej dziedzinie.

Artykuł sponsorowany