Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Bilety na komunikację miejską od pracodawcy a podatek pracownika

Uznaje się, że w Polsce panuje tzw. „rynek pracownika”. Pojęcie to oznacza, że niedobór pracowników występujących na rynku pracy sprawia, że to pracodawcy muszą ubiegać się o ich atencję, a nie na odwrót. Pracodawcy chcący pozyskać najlepszych pracowników często decydują się inwestować w system benefitów, który może przyciągnąć do nich potencjalnych kandydatów. Otrzymanie benefitu może być jednak jednoznaczne z powstaniem nowego obowiązku podatkowego. Jak jednak sprawa się ma w kontekście dojazdów do pracy pracowników? Czy bilety na komunikację miejską od pracodawcy również uznawane są za przychód, który należy opodatkować? Zachęcamy do zapoznania się z niniejszym artykułem!

Benefity

Benefit jest dodatkową korzyścią płynącą od pracodawcy dla pracownika. Przyjmuje formę pozapłacowych dodatków motywacyjnych. Najbardziej popularnymi, proponowanymi benefitami są: karty multisport, Fit-Profit, pakiety medyczne oraz m.in. bilety na komunikację miejską od pracodawcy. Warto jednak wiedzieć, że nie pozostają one zazwyczaj czystym stuprocentowym zyskiem dla pracownika.

Czy benefity są objęte obowiązkiem podatkowym?

Mnogość dostępnych obecnie na rynku benefitów przyjmujących charakter świadczeń pozapłacowych wywołały pewne komplikacje w interpretacji ustaw podatkowych. Co do zasady, jak określił to Trybunał Konstytucyjny, za przychody objęte obowiązkiem podatkowym uznaje się takie świadczenia, które:

  1. „zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie)
  2. zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenie aktywów lub uniknięcie wydatku, który musiałby ponieść,
  3. korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów)”.

Jeżeli przychody pracownika spełniają powyższe warunki, wtedy jako podatnik jest on zobligowany do zapłaty podatku od wartości świadczenia pozapłacowego. 

Wątpliwości budzą różne interpretacje charakteru niektórych benefitów. Powyższe stanowisko umożliwia dokonania w miarę klarownego ich podziału na te objęte obowiązkiem podatkowym oraz na te całkowicie zwolnione z opodatkowania. Aczkolwiek do tej pory można się z odmiennymi interpretacjami prawa ze strony sądów administracyjnych.

Bilety na komunikację miejską od pracodawcy a podatek pracownika

Benefity jako bilety na komunikację miejską od pracodawcy były jednym z tych rodzajów dodatków, które budziły największą wątpliwość w kwestii podatkowej. Oczywiste jest, że pracownik korzystający z biletów dostarczonych mu przez pracodawcę dokonywał tej czynności dobrowolnie. Istnieje również możliwość zindywidualizowania tego typu benefitu na potrzeby każdego pracownika z osobna. Natomiast kwestia związana z tym, w czyim interesie został tego typu benefit wdrożony, pozostaje dyskusyjna. 

Z jednej strony oferowanie takiego dodatku pracownikom w ramach wykonywanych przez nich czynności służbowych, np. dojazdów do klientów, uznawane może być za postępowanie zgodne z interesem pracodawcy. Argumentem stojącym za tą wersją jest fakt, że dzięki zapewnieniu tego typu benefitu pracownikom pracodawca może zyskać pewność prawidłowo i efektywnie wykonanej przez nich pracy

Z drugiej strony przy takich okolicznościach powstaje dodatkowa korzyść dla pracowników – bilety na komunikację miejską od pracodawcy mogą być wykorzystane również w czasie wolnym. 

Organy podatkowe opowiedziały się po stronie pracowników, uznając, że korzystanie z biletów komunikacji miejskiej zapewnionych przez pracodawców, w czasie wykraczającym poza obowiązujące godziny pracy, nie stanowi podstawy do ich opodatkowania. W tym przypadku omawiany benefit nie został uznany za źródło przychodu z nieodpłatnych świadczeń dla pracownika, ze względu na trudności, jakie powstawały przy próbach  określenia jego rzeczywistej wartości.

Wartość tego typu benefitu byłaby odmienna dla każdego pracownika, a korzyści dla nich niewspółmierne – uzależnione od liczby wykonanych prywatnych przejazdów. 

Podróżowanie z wykorzystaniem nieodpłatnych imiennych biletów na autobusy czy tramwaje zapewnionych pracownikom przez pracodawcę nie budzi więc już wątpliwości. Benefity, jakimi są bilety na komunikację miejską od pracodawcy, nie są objęte obowiązkiem podatkowym leżącym po stronie pracowników.