Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Facylitator - kim jest i czy to zawód dla mnie?

Czy gdyby wszyscy pracownicy byli do siebie podobni, mieli porównywalne zdania i zbliżony charakter, byliby w stanie stworzyć ciekawe projekty i pomysły? Raczej nie. Siłą każdej firmy jest to, że każdy z pracowników różni się od siebie. Dzięki temu w trakcie burzy mózgów może powstać coś niezwykłego, bo każdy proponowany pomysł jest tak samo unikatowy i cenny. Jednak jeśli pracownicy różnią się od siebie poglądami na dany temat, czasami może to doprowadzić do konfliktów pomiędzy nimi. Dlatego grupie osób pracujących razem nad jakimś projektem lub biorących udział w spotkaniu potrzebny jest facylitator, który poprowadzi proces. Facylitator czuwa nad pracą grupy oraz stara się, by jej efektywność była na wysokim poziomie.

Facylitator - kto to taki?

Facylitator to osoba, która uczestniczy w spotkaniach grupowych, jednakże nie jest aktywnym uczestnikiem. Monitoruje on przebieg spotkania, sprawia, że zespół ludzi współpracujących ze sobą sam wypracuje rozwiązania problemu. To zespół, nie facylitator ponosi odpowiedzialność za wypracowane rezultaty. Facylitator nie wyręcza grupy i nie zapewnia im gotowych rozwiązań. Jego głównym zadaniem jest obecność przy pracy zespołu, pomoc w przeprowadzeniu spotkania, jednakże pozostaje on z boku i nie ingeruje w ich pracę.

Facylitator - jaką pełni funkcję w trakcie pracy zespołu?

Facylitator ma za zadanie umacniać grupę przy rozwiązywaniu problemów. Usprawnia on odnajdywanie rozwiązań oraz wypracowywanie wspólnych rezultatów. Ponadto jego obecność podnosi wydajność zespołu. W momencie pojawienia się konfliktu podczas dyskusji jego zadaniem jest interwencja i złagodzenie napiętej atmosfery

Facylitator jest neutralnie nastawiony do tematów, które są poruszane w trakcie pracy grupy. Nie wypowiada się on na nie. Jego zadaniem jest bycie specjalistą od procesu, tzn. charakteryzowania, w jaki sposób grupa pracuje.

Główna rolą facylitatora jest kierowanie dyskusji i pracy zespołu, by uczestnikom było łatwiej uzyskać rezultat. Facylitator ponosi odpowiedzialność za proces.

Facylitator - etapy jego pracy oraz wykorzystywane narzędzia

 1. Przygotowanie - przeanalizowanie sytuacji firmy, określenie potrzeb i oczekiwań klienta. Narzędzia: wywiad, ankiety. Dodatkowo zaprojektowanie spotkania lub serii spotkań z grupą pracowników.
 2. Zrealizowanie warsztatu facylitowanego lub serii spotkań.
 3. Wprowadzenie w życie firmy wypracowanych w trakcie spotkań efektów.
 4. Dokonanie ewaluacji efektów.

Facylitator - spis ról, które pełni w procesie facylitacji

 • inicjator i opiekun - dba i wspiera grupę, mobilizując ich do pracy
 • przewodnik - znając proces i cel, prowadzi grupę
 • dostrzegacz podobieństw wśród morza różnic - wychwytuje różnorodne pomysły, które potrafi powiązać w spójną całość
 • “zadawacz” pytań - dopytuje zespół, przez co zachęca ich do głębszych analiz problemu
 • aktywny obserwator - przygląda się, jak pracuje zespół, aktywnie słucha, jakie argumenty padają z ust każdego uczestnika
 • przewidywacz - potrafi przewidywać negatywne następstwa zdarzeń, np. konflikt i stara się tak prowadzić proces, by do nich nie dopuścić.

Facylitator - jakie cechy posiada?

 • pozytywne nastawienie do ludzi, chęć współpracy
 • umiejętność wysłuchania i zrozumienia innych
 • chęć bycia pomocnym ludziom
 • w procesie facylitacji - najpierw inni, potem ja. Na pierwszym miejscu stawia poglądy innych ludzi, jego nie są istotne w tym momencie.

Podsumowując, facylitator pełni bardzo ważną rolę w trakcie spotkań pracowników. Potrafi on w taki sposób przeprowadzić proces facylitacji, by każdy z uczestników dał z siebie jak najwięcej w trakcie tworzenia projektu czy rozwiązywania problemu. Na podstawie opisu zadań, roli, którą pełni facylitator czy też cech charakteru, każdy może stwierdzić, czy facylitator to zawód dla niego i podjąć decyzję, czy chce rozwijać się właśnie w tym kierunku.