Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Jak otrzymać pieniądze zaraz po wystawieniu faktury z odroczonym terminem płatności (umowa B2B)?

Faktury z odroczonym terminem płatności wystawiają dziś nie tylko przedsiębiorcy, lecz także osoby samozatrudnione czy freelancerzy. W wielu przypadkach ich stosowanie jest wręcz warunkiem podpisania umowy lub kontynuowania współpracy. Niewątpliwie kredyt kupiecki (odroczony termin płatności) jest korzystny dla odbiorcy faktury, ale dość kłopotliwy dla wystawcy, gdyż istotnie utrudnia zarządzanie płynnością finansową. Jak poradzić sobie z problemem? Czy istnieją sposoby na otrzymanie środków z faktury zaraz po jej wystawieniu?

Umowy B2B wciąż zyskują na popularności

Z roku na rok rośnie popularność współpracy B2B, a w niektórych branżach jest ona wręcz standardem. Wielu decyduje się na taką formę zatrudnienia przede wszystkim ze względu na jej elastyczność oraz korzyści podatkowe – wyższą wartość wynagrodzenia netto niż przy umowie o pracę.

Jak duża jest popularność samozatrudnienia? Według danych GUS („Aktywność ekonomiczna ludności Polski – IV kwartał 2020 roku”) osób pracujących na własny rachunek, czyli osób prowadzących własną działalność gospodarczą w IV kwartale 2020 roku było w Polsce 3 082 000*. W grupie tej znalazło się 648 000 pracodawców (przedsiębiorców zatrudniających co najmniej jednego pracownika) i 2 434 000 pracujących na własny rachunek, ale bez pracowników.

Czym jest odroczony termin płatności?

Wystawiając fakturę kontrahentowi, możemy płatność za wykonaną pracę otrzymać natychmiast lub po upływie pewnego czasu. W przypadku tej drugiej opcji mówimy właśnie o odroczonym terminie płatności (tzw. kredycie kupieckim). Najczęściej wynosi on kilka tygodni, jednak zdarzają się sytuacje, gdy okres ten jest znacznie dłuższy. Firmy współpracujące przykładowo z dużymi sieciami handlowymi nierzadko otrzymują należności z faktury po upływie kilku miesięcy.

Problem odroczonych terminów płatności, a co za tym idzie trudności z utrzymaniem bieżącej płynności finansowej, w pewnym stopniu rozwiązała ustawa z dnia 8 marca 2013 r. (z późniejszymi zmianami) o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Zgodnie z jej treścią określony w umowie termin płatności nie powinien być co do zasady dłuższy niż 60 dni (licząc od dnia doręczenia kontrahentowi faktury), o ile strony nie ustaliły inaczej i ustalenia te nie są rażąco niekorzystne dla wierzyciela. Faktoring sposobem na utrzymanie płynności finansowej

Nie da się ukryć, że długi termin płatności istotnie utrudnia zarządzanie płynnością finansową i często zmusza do poszukiwania alternatywnych źródeł finansowania bieżących zobowiązań. Pomóc w takich sytuacjach mogą wszelkiego rodzaju pożyczki i kredyty, jednak ich uzyskanie wiąże się z reguły z dość długim i uciążliwym procesem wnioskowania. Konieczne jest też posiadanie odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej. 

Na szczęście kredyt to niejedyne wyjście z sytuacji. Korzystnym i, co istotne dla przedsiębiorców, szybkim rozwiązaniem może być faktoring. Czym jest faktoring? Faktoring to usługa finansowa, która pomaga przedsiębiorcom zachować płynność finansową. Polega najprościej mówiąc na szybkiej zamianie faktur sprzedaży z odroczonym terminem płatności na gotówkę. Pieniądze “zamrożone” w fakturach można uwolnić nawet w 5 minut po ich wystawieniu.  

Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje faktoringu, które mogą być szczególnie atrakcyjne dla samozatrudnionych:

  • faktoring cichy – kontrahent nie wie, że wystawiona mu faktura została sprzedana firmie faktoringowej, rozlicza się standardowo z wystawcą faktury, zaś ten po otrzymaniu środków rozlicza się z firmą faktoringową,
  • faktoring zaliczkowy – pozwala na uzyskanie od faktora zaliczki na dowolny cel (np. zakup materiałów, kupno licencji, bieżące wydatki); po realizacji zlecenia przedsiębiorca wystawia fakturę i przy jej pomocy spłaca otrzymaną zaliczkę.

Ile kosztują usługi faktoringowe?

Wielu przedsiębiorcom wydaje się, że usługi faktoringowe są kosztowne i zarezerwowane wyłącznie dla dużych podmiotów. Rzeczywistość i oferty czołowych firm faktoringowych skutecznie udowadniają, że takie postrzeganie faktoringu jest zupełnie nieuzasadnione. Faktoring w porównaniu chociażby do pożyczki nie jest wcale kosztowny. Co więcej, trzeba pamiętać, że zabezpieczeniem dla faktora jest powstała wierzytelność z faktury, a nie majątek firmy – dlatego faktoring jest rozwiązaniem nie tylko tańszym, ale i bezpieczniejszym od pożyczki.

Na finalny koszt usługi wpływają m.in. takie czynniki, jak:

  • wysokość przyznanego limitu,
  • okres finansowania faktury,
  • rodzaj faktoringu.

W tym miejscu warto podkreślić, że koszt usługi faktoringowej można wrzucić w firmowe koszty (odpisać 23% podatek VAT) i zmniejszyć w ten sposób finalny koszt usługi. Co więcej, można zastanowić się, aby już na etapie wystawiania faktury doliczyć koszty usługi faktoringowej co całości wynagrodzenia – w ten sposób firma nie tylko dba o płynność finansową, ale staje się dużo bardziej konkurencyjna – może pozwolić sobie na wydłużone terminy płatności od kontrahentów i spełnia ich oczekiwania biznesowe.

Dlaczego warto skorzystać z faktoringu?

Powodów, dla których warto rozważyć skorzystanie z faktoringu, jest co najmniej kilka. Pierwszym i najważniejszym jest niewątpliwie możliwość szybkiego uzyskania finansowego wsparcia, które przedsiębiorca może przeznaczyć na dowolny cel (np. uregulowanie zobowiązań z tytułu podatku VAT, opłacenie składek ZUS, wypłacenie pensji, zakup sprzętu, towaru czy paliwa, sfinansowanie działań reklamowych, urlop).

Na podkreślenie zasługuje również kwestia dużej elastyczności usługi, czyli możliwości dostosowania jej zakresu do bieżących potrzeb biznesu. Przedsiębiorca może bowiem sfinansować 100% wartości netto faktury lub tylko jej część. Rozwiązanie takie pozwala wykorzystać przyznany limit faktoringowy do ostatniej złotówki i tym samym w pełni kontrolować stan finansów.

W odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez rynek, w tym również przez osoby samozatrudnione, w ofertach firm faktoringowych znaleźć dziś można kilka różnych wariantów faktoringu. Na wspomnienie zasługuje faktoring cichy, który pozwala nie informować o sprzedaży faktury i tym samym pozbyć się obaw o naruszenie dobrych relacji z pracodawcą. Ciekawym rozwiązaniem jest również faktoring zaliczkowy, który doskonale sprawdza się w przypadku firm potrzebujących gotówki jeszcze przed wystawieniem faktury na zakup materiałów lub sprzętu niezbędnych do tego, by podjąć się realizacji konkretnego zlecenia. Bez względu na wybrany rodzaj usługi, potrzebne środki mogą znaleźć się na koncie przedsiębiorcy w zaledwie 5 minut, bez formalności i 100% online.

*Raport:https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-polski-iv-kwartal-2020-roku,4,40.html?pdf=1

Artykuł zewnętrzny, tekst partnera