Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Konflikty w pracy - czy zawsze warto im zapobiegać?

Świat nie jest czarno-biały, więc trudno o to, aby w jednej firmie czy zespole pracowali ludzie o takich samych charakterach i poglądach, którzy zgadzają się ze wszystkim i darzą się ogromną sympatią. Różnimy się od siebie pod tak wieloma względami, że konflikty w pracy bywają czasami po prostu nieuniknione.

Zostawienie sprawy samej sobie i czekanie, aż sama się rozwiąże, może nie przynieść zamierzonych rezultatów. Konflikt zacznie narastać i nawet się nie obejrzymy, kiedy w firmie wybuchnie ogromna awantura. Dlatego, jeśli pracujemy w grupie osób, musimy nauczyć się szukać kompromisów i rozmawiać o problemach. Dzięki temu konflikty w pracy mogą nawet przynosić korzyści.

Jeżeli wiemy, że konflikt nie rozwiąże się sam, nierzadko warto interweniować w celu jego złagodzenia. Oczywiście należy robić to mądrze i spokojnie, aby nie spotęgować kłótni, a przy okazji stać się jej częścią - tego w końcu nie chcemy.

Konflikty w pracy - rodzaje

Uznaje się, że jednym z najczęściej występujących rodzajów konfliktów w pracy są konflikty ukryte. Dlaczego tak się dzieje? Na początku warto wspomnieć, że najczęściej mają one miejsce w przypadku pracowników o odmiennym szczeblu. Osoba na niższym stanowisku zazwyczaj po prostu boi się konfrontacji i powiedzenia o tym, co wywołuje w niej sprzeciw. Niechęć i zdenerwowanie narastają i atmosfera staje się coraz bardziej gęsta.

Konflikty w pracy mogą także występować między konkretnymi osobami, grupami osób czy nawet działami lub też między działami czy grupami a konkretnym pracownikiem. Rozróżnienie konfliktów następuje również na podstawie ich przyczyny. Z jakich powodów wybuchają?

Konflikty w pracy - jakie są ich przyczyny?

Konflikty w pracy mogą mieć wiele przyczyn i tak naprawdę wiele zależy od osób, które pracują w firmie, jednak można wyróżnić kilka głównych powodów ich występowania.

Po pierwsze, między pracownikami często dochodzi do rywalizacji. Nawet jeżeli ktoś nie ma na nią ochoty, ale wyczuwa i widzi, że inni rozpoczynają wyścig szczurów, zaczyna w nim mimowolnie uczestniczyć. Może to jednak powodować frustrację, zdenerwowanie i niechęć do współpracowników. Na odwrotnym stanowisku w tej sytuacji może być bardzo podobnie - osoba, która chce być jak najlepsza, robić jak najwięcej, rywalizować z innymi, ale widzi, że niektórzy współpracownicy nie są tym zainteresowani lub - wręcz przeciwnie - zaczynają dołączać do wyścigu, również może odczuwać zdenerwowanie i narastający konflikt.

W zespołach może również wystąpić brak porozumienia między członkami, np. przez nieodpowiednie informowanie o konkretnych zadaniach, co powoduje powstanie niedopowiedzeń, brak orientacji w tym, co się dzieje, błędne rozumienie poleceń itd. Im bardziej pracownicy nie mogą się ze sobą porozumieć, tym gorzej idzie im praca, o motywacji nie wspominając. Dlatego warto zadbać o to, aby każdy pracownik dokładnie wiedział, jaki ma przydział obowiązków i w jaki sposób powinien pracować. Pomoże to uniknąć konfliktów.

Pracownicy zazwyczaj nie rozmawiają o pieniądzach i zarobkach, jednak czasami temat ten wypływa, co również może być zarzewiem konfliktu, szczególnie kiedy okazuje się, że osoby na tym samym stanowisku otrzymują różne kwoty. Temat jest trudny, jednak warto pamiętać, że takie niejasności warto wyjaśniać z kadrą zarządzającą, ponieważ zazwyczaj współpracownicy nie mają na to wpływu.

Nie wszyscy muszą się lubić. Czasami brak sympatii może być spowodowany np. różnicą charakterów czy poglądów. Dlatego też także z tego powodu mogą wybuchnąć konflikty w pracy. Osobę energiczną, niepotrafiącą usiedzieć w miejscu może denerwować praca z kimś, kto wszystko robi powoli, spokojnie i ceni sobie to. Starsi pracownicy mogą być zirytowani, jeżeli ktoś młodszy zwraca im uwagę, obejmuje lepsze stanowisko czy zarządza nimi. Wystarczy po prostu, że ktoś wygłasza odmienne od naszych poglądy. Pamiętajmy jednak, że nie możemy zmusić kogoś, by się do nas dopasował. Każdy ma swoje racje i należy je szanować, aby współpracować bez wzajemnej niechęci.

Co robić, gdy pojawiają się konflikty w pracy?

Niejednokrotnie narastający konflikt można wyczuć i mieć świadomość, że dane osoby mają o coś do siebie pretensje. Jeżeli uda nam się takie zachowanie wychwycić, warto próbować łagodzić spięcia i negocjować. Jeżeli jednak konflikty w pracy, mimo interwencji innych członków zespołu, nadal narastają, warto zaangażować do walki z nimi również kierownictwo, które może pomóc w osiągnięciu porozumienia.

Pracownicy często reagują na konflikty bardzo emocjonalnie. Czy jeżeli jesteśmy z kimś w konflikcie, powinniśmy odejść z pracy? Pamiętajmy, że jest to wyjście ostateczne. Warto ochłonąć, przemyśleć wszystko i porozmawiać z drugą osobą. Decyzje podjęte w złości często bywają pochopne.

Warto o wszystkim rozmawiać i zrozumieć, że każdy może mieć swoje racje, z którymi my niekoniecznie musimy się zgadzać. Panowanie nad emocjami w takich sytuacjach może być kluczowe, by rozmowa o kompromisie przyniosła zamierzony efekt.

Czy konflikty w pracy są potrzebne?

Konflikty w pracy nie są zazwyczaj czymś, czego chcą pracownicy. Psują one atmosferę, która jest bardzo ważna w kontekście efektywnego wykonywania zadań. Jeżeli jednak konflikt się pojawi, można wyciągnąć z niego pozytywne aspekty.

Konflikty nierzadko pokazują słabe strony pracowników, co pomaga w usprawnieniu funkcjonowania firmy. Poznajemy również zupełnie inne punkty widzenia, co pozwala nam rozważyć własne opinie na pewne tematy. Poza tym, jeżeli uczestnicy konfliktu  zdecydują się na jego zażegnanie i dyskusję, mogą obdarzyć się wzajemnym zaufaniem i jeszcze lepiej współpracować.

Konflikty w pracy mogą również ożywić atmosferę, jeżeli w biurze zabrakło energii i emocji. Nie oznacza to jednak, że czasami warto sztucznie je generować. Jeżeli się pojawiają, a trudno temu zapobiegać, warto jednak spojrzeć na nie z wielu stron i postarać się odnaleźć ich zalety!