Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Praca i zarobki technika dentystycznego

Czy wiesz, czym w praktyce zajmuje się technik dentystyczny? Większość osób nie zdaje sobie sprawy z zakresu zadań osób pracujących na tego typu stanowisku. W celu uzyskania odpowiedzi na powyższe pytanie warto wspomóc się innym: skąd dentyści czy ortodonci pozyskują dla swoich pacjentów protezy zębowe, szyny dentystyczne czy aparaty ortodontyczne? Tak właśnie – od techników dentystycznych, którzy swoje usługi świadczą zazwyczaj we własnych pracowniach, przez co pacjenci stomatologiczni nie mają z nimi bezpośredniego kontaktu. Co należy do podstawowych zadań technika dentystycznego? Jak nim zostać? Jak wyglądają zarobki technika dentystycznego? Odpowiadamy w artykule.

Technik dentystyczny – czym zajmuje się na co dzień?

Praca technika dentystycznego skupia się przede wszystkim na zajęciach manualnych – pracy laboratoryjnej bazującej na wiedzy z dziedziny stomatologii. Technik wykonuje swoją pracę z wykorzystaniem urządzeń specjalistycznych dedykowanych dla ich zawodu. Do codziennych zadań osób wykonujących omawianą profesję należy również sporządzanie dokumentacji wykonywanych prac.

Do obowiązków technika dentystycznego należą:

  • wykonywanie protez zębowych oraz aparatów ortodontycznych zgodnie z projektem klinicznym oraz na podstawie wycisków wykonanych przez lekarza dentystę;
  • wykonywanie protez pooperacyjnych, epitez zgodnie z projektem klinicznym (epitezy to struktury protetyczne stosowane do rekonstrukcji utraconych elementów twarzy) oraz na podstawie wycisków wykonanych przez lekarza dentystę;
  • naprawianie protez zębowych i pooperacyjnych, szyn, aparatów ortodontycznych i epitez twarzy.

Powyższe czynności wymagają wiedzy specjalistycznej i lat doświadczenia, dlatego stomatolodzy czy ortodonci nie wykonują ich samodzielnie, a zlecają je do wykonania technikom.

Jak zostać technikiem dentystycznym?

Chcąc zostać technikiem dentystycznym, należy odpowiednio pokierować swoją edukacją zawodową, w szczególności tą na etapie szkoły średniej lub wyższej.

Tylko osoby posiadające przynajmniej średnie wykształcenie protetyczne mogą podjąć się obsługi urządzeń specjalistycznych potrzebnych do wykonywania protez, artykułów ortodontycznych czy szyn dentystycznych.

Jaką szkołę powinno się skończyć, jeśli chce się zostać zawodowym technikiem dentystycznym? Do wyboru pozostają:

  • średnie szkoły medyczne – gwarantują danej osobie średnie wykształcenie medyczne;
  • szkoły policealne – absolwent szkoły policealnej posiada wykształcenie zawodowe oraz przeszkolenie modelarskie, jak i wiedzę z zakresu materiałów powszechnie wykorzystywanych w stomatologii;
  • studia techniki dentystycznej dzienne lub zaoczne – absolwent.

Współczesna stomatologia w znacznym stopniu uzależniona jest od technik cyfrowych i wymaga do tego odpowiednich narzędzi i oprogramowania, dlatego też technik powinien posiadać również umiejętność obsługi dedykowanych programów służących do modelowania. Najbardziej znanym i najczęściej wybieranym w tym zawodzie programem do modelowania jest CAD CAM służący do integracji fazy projektowania i wytwarzania.

Posiadając już podstawową wiedzę merytoryczną, osoba poszukująca pracy w zawodzie technika dentystycznego musi w następnym kroku postawić na doświadczenie, bowiem zawód ten wymaga umiejętności, które szlifuje się z biegiem lat pracy zawodowej.

Praca technika dentystycznego

Jak wygląda praca w tym zawodzie? Jest ona wymagająca: przede wszystkim czasu, jak i cierpliwości, a jej jakość uzależniona jest w głównej mierze od umiejętności „organizacji własnej osoby”. W tym zawodzie liczy się czas, a im dana osoba potrafi lepiej rozplanować sobie czas, tym więcej ma go na realizację swoich zadań w sposób skrupulatny i dokładny.

W omawianym zawodzie można pracować zarówno na etacie, jak i na podstawie umowy cywilnoprawnej. Osoby posiadające już doświadczenie zawodowe często stawiają na założenie własnej działalności gospodarczej i starają się rozwijać własny biznes.

Ilość pracy i jej natężenie zależą w głównej mierze od renomy danego specjalisty bądź zakładu, w którym się pracuje. Głównymi usługodawcami dla techników dentystycznych są oczywiście stomatolodzy oraz lekarze ortodonci.

Osoba stawiająca na pracę w zawodzie technika dentystycznego musi być świadoma tego, że do końca swojej pracy zawodowej będzie zobligowana do dokształcania się i uzupełniania wiedzy w ramach organizowanych kursów/wykładów tematycznych.

Zarobki technika dentystycznego

Zarobki w branży są trudne do oszacowania, ponieważ różnice między pracą na etacie a wynagrodzeniem, jakie może uzyskać technik prowadzący własną firmę, są znaczne.

Wedle danych zamieszczonych na portalu wynagrodzenia.pl technik denstystyczny posiadający doświadczenie zawodowe na poziomie specjalisty zarabia w Polsce średnio 3 745 zł netto (wynagrodzenie po potrąceniach ZUS-u i podatku). Natomiast wpływ na tę kwotę mają w głównej mierze:

  • staż pracy;
  • wykształcenie;
  • lokalizacja pracy.

Co ciekawe najlepiej zarabiają tu osoby których stać zawodowy wynosi 2-3 lata i otrzymują one około 3 000 zł netto. Osoby początkujące w tym, zawodzie mogą liczyć na ok. 2 400 zł. natomiast osoby które w tym zawodzie pracują powyżej 6 lat otrzymują ok. 2 900 zł. 

25% najgorzej wynagradzanych techników dentystycznych zarabia poniżej 3 166 zł netto. Na zarobki powyżej 4 679 zł netto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych techników dentystycznych.

A ile można zarobić na własnej działalności? Chciałoby się powiedzieć: „Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz”, ponieważ oszacować tę kwotę niełatwo. Zarobki technika prowadzącego własną działalność są w głównej mierze uzależnione od jego ciężkiej pracy. Z dostępnych informacji najbardziej opłacalne jest założenie własnej pracowni, wtedy dochód może wynosić nawet 5 000 - 10 000 zł miesięcznie.

Sprawdź zarobki i wylicz pensje netto w kalkulatorze płacowym!

Technik dentystyczny to zawód bardzo potrzebny – gdyby nie oni i ich współpraca ze stomatologami czy ortodontami, nasze uśmiechy nie byłyby tak piękne. Dynamiczny rozwój nowych technologii w znaczący sposób.