Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Pracownik otrzyma wyrównanie wynagrodzenia, gdy pracodawca pobrał za wysoki podatek!

Pracownicy, którzy otrzymują wynagrodzenie na początku miesiąca, w styczniu 2022 r. otrzymali już pensję, której wyliczenie nastąpiło według nowych przepisów, które wprowadził tzw. Polski Ład. Większość pracowników oczekiwała, że na zmianach zyskają, jednak okazało się, że w niektórych przypadkach otrzymali wynagrodzenie niższe niż przed zmianami. Rząd, aby rozwiązać tę sytuację, przygotował Ustawę które sprawiła, że osoby, które otrzymały mniejsze wypłaty w styczniu otrzymają odpowiednie wyrównanie wynagrodzenia. Ponadto przez cały 2022 rok zaliczka na podatek jest naliczana za 2021 i za 2022 rok a wybierana ta korzystniejsza dla pracownika. 

Dlaczego pracownicy otrzymali niższe wynagrodzenie?

Polski Ład miał wprowadzić zmiany, które miały być najbardziej korzystne dla pracowników zarabiających niskie pensje. Jednakże część osób otrzymało niższe wynagrodzenie niż przed zmianami, a powodów takiej sytuacji jest kilka. 

Jednym z powodów jest szum medialny dotyczący składania PIT-2. Pojawiało się wiele mylnych informacji tj. że PIT-2 dotyczy ulgi dla klasy średniej. Przez co wiele osób zaczęło masowo wycofywać wcześniej złożone oświadczenia i co spowodowało, że otrzymali oni niższe wypłaty. Wspomniany formularz dotyczy stosowania kwoty zmniejszającej podatek, która od 2022 r. została podniesiona do 425 zł miesięcznie (do końca 2021 roku wynosiła zaledwie 43,76 zł). PIT-2 składa się u jednego pracodawcy - zwykle na początku zatrudnienia i w większości przypadku nie ma potrzeby, aby wycofywać to oświadczenie. W związku, z tym że PIT-2 złożyć należy w jednym zakładzie pracy to osoby, które są, zatrudnione w kilku miejscach i z tego tytułu otrzymują kilka wypłat w jednym miesiącu jak np. nauczyciele, kwotę wolną mieli zastosowaną tylko u jednego pracodawcy. Do tej pory kwota ta była niewielka więc nie odczuwali tego, wraz z jej wzrostem brak odliczenia z części wypłat był bardziej odczuwalny.

Kolejnym powodem jest nieskorzystanie z ulgi dla klasy średniej, która może być zastosowana tylko dla przychodów mieszczących się w limicie między 5 701 zł a 11 141 zł. Często przy kilku pracodawcach wartość pojedynczej wypłaty nie wpisywała się w wymagany przedział kwotowy, przez co w rezultacie z ulgi można skorzystać dopiero po zakończonym roku, rozliczając ją w zeznaniu rocznym. 

Następnym powodem niższej wypłaty jest brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej, a przez to naliczenie wyższego podatku od wynagrodzenia pracownika. Odczuły to szczególnie osoby, które nie skorzystały z kwoty zmniejszającej podatek i ulgi dla klasy średniej, bowiem właśnie te rozwiązania miały niwelować negatywne skutki braku odliczenia zdrowotnej.

1 lipca 2022 r. mają wejść w życie kolejne istotne zmiany w obszarze podatków, będą się one sprowadzać m.in. do obniżenia stawki PIT z 17% na 12%, likwidacji tzw. ulgi dla klasy średniej oraz zmiany reguł stosowania kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki podatkowe.

Kto otrzyma wyrównanie wynagrodzenia?

Już 7 stycznia 2021 w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Określono w nim nowe rozwiązanie, z którego skorzystają osoby, które otrzymały niższe wynagrodzenia w 2022 r. Nowe rozwiązanie jest skierowane do osób zarabiających nie więcej niż 12800 zł brutto. Co ważne dotyczy to zarówno osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jak i umowie zlecenie, u których zaliczka na podatek została pobrana w kwocie wyższej niż zaliczka wyliczona na zasadach obowiązujących do 31.12.2021 r. 

Do 14 lutego 2022 funkcjonowało rozporządzenie, które to zostało zastąpione przez ustawę. Obecnie to Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin zawiera zapisy dotyczące przeliczenia zaliczki.

Jak zostanie wyliczone wyrównanie?

 Przepisy sprawiają że zaliczka na podatek dochodowy ma w takim wypadku być wyliczana podwójnie według zasad:

  • obowiązujących obecnie (Polskiego Ładu) - brak odliczenia składki zdrowotnej od podatku, wyższa kwota zmniejszająca podatek 425 zł miesięcznie i ulga dla klasy średniej o ile wynagrodzenie mieści się w przedziale 5 710 - 11 141 zł;
  • które obowiązywały do końca 2021 roku — odliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, niższa kwota zmniejszająca podatek 43,76 zł miesięcznie. 

Następnie jeśli wyliczenie podatku według zasad z roku 2021 będzie korzystniejsze dla pracownika, to ta kwota podatku zostanie uwzględniona w wyliczeniu wynagrodzenia. Sprawi to, że pracownik otrzyma na rękę wyższe wynagrodzenie i nie będzie musiał czekać na wyrównanie w zeznaniu rocznym. Rozwiązanie to ma na celu wyrównanie wynagrodzenia, które zostało już wypłacone z początkiem stycznia. W przypadku gdy zakład pracy pobrał zaliczkę w wysokości wyższej niż ta obliczana według zasad z roku 2021 i nie przekazał jej jeszcze na rachunek urzędu skarbowego, to ma niezwłocznie kwotę tę zwrócić pracownikowi.

Wyrównanie wynagrodzenia będzie wypłacane niezwłocznie, po indywidualnej weryfikacji sytuacji każdego pracownika.

Rezygnacja z nowych przepisów

Ustawa zakłada także, że pracownik może złożyć pracodawcy wniosek o nieprzedłużanie terminów w przekazywaniu zaliczek na podatek. Czyli pracownik może złożyć wniosek o to, aby wynagrodzenie rozliczać na nowych zasadach (Polskiego ładu), bez zwrotu nadpłaconego podatku można złożyć pracodawcy.

Do pobrania:

docx
Wniosek o nieprzedłużanie terminów.docx Druk do ręcznego wypełnienia

Kiedy otrzymasz wyrównanie wynagrodzenia?

Nowe przepisy wchodzą w życie z dniem następnym po dniu ogłoszenia, czyli od 8 stycznia. Natomiast zaliczki, jakie zostały już pobrane z wynagrodzeń wypłaconych w styczniu i wg nowych przepisów były za wysokie mają zostać zwrócone pracownikom niezwłocznie. 

Wprowadzone rozwiązanie z pewnością sprawi, że niektóre osoby np. pracujące na wielu etatach otrzymają wyrównanie wynagrodzenia. Jednak nie wiadomo jak będzie wyglądało to w rozliczeniu rocznym za 2022 rok? Będziemy czekać na szczegółowe wyjaśnienie ministerstwa.