Poradnik Pracownika

Nowy Ład – sprawdź, ile zarobisz!

Podatkowa rewolucja – bo tak należy nazwać projekt „Nowy Ład” – zbliża się wielkimi krokami. W założeniu reforma ma wyrównać luki płacowe, zwalczyć ubóstwo, a idąc dalej – wzmocnić polską gospodarkę. Co tak naprawdę oznacza to w kontekście wynagrodzeń? Jak realnie wpłynie na pensje Polaków? W artykule szczegóły!

Nowy Ład 2022 – jakich zmian należy się spodziewać?

Nowy Polski Ład zawiera wiele założeń dotyczących wynagrodzeń, ale nie tylko. Wśród najczęściej wymienianych zmian, jakie mają mieć miejsce po wejściu nowych przepisów, wymienia się:

 • zniwelowanie różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, czyli potocznie zniwelowanie luki płacowej;
 • reformę wsparcia zatrudnienia;
 • wsparcie pracy dla młodych;
 • wsparcie łączenia pracy z życiem rodzinnym, czyli zmiany w czasie pracy;
 • uregulowanie pracy zdalnej w prawie pracy;
 • ograniczenia umów „śmieciowych”, czyli cywilnoprawnych umów zleceń i umów o dzieło.

Które z tych zmian zostaną zatwierdzone, tego jeszcze nie wiemy, jest jednak bardzo prawdopodobne, że w życie wejdą te dotyczące podatków oraz składki zdrowotnej – ale nie jest to pewne.

Wynagrodzenia zwiększą się?

Bez wątpienia zniwelowanie różnic płacowych uderzy w najlepiej zarabiających Polaków. Skorzystają jednak ci, którzy zyskują minimalne pensje. Najbardziej prawdopodobne zmiany to: 

 • brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku;
 • wzrost progu podatkowego z 85 528 zł do 120 000 zł, od którego odprowadzana jest zaliczka na podatek w wysokości 17%;
 • wzrost kwoty wolnej od podatku z 8000 zł do 30 000 zł, kwota zmniejszająca podatek będzie wynosiła 425,00 zł (30 000 x 17% = 5100 zł / 12 = 425,00 zł) i będzie możliwa do odliczenia również dla osób, które przekroczyły drugi próg podatkowy;
 • wprowadzenie „ulgi dla klasy średniej”, pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę osiągający dochód w przedziale od 5701 zł do 11 141 zł miesięcznie będą mieli dodatkową ulgę uwzględnianą przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy.

Zmiana Nowy Ład 2022

Obecny stan prawny

Kwota wolna od podatku 30 000 zł

Kwota wolna od podatku 8000 zł

II próg podatkowy

do 120 000 zł

Obecnie 85 528 zł

Brak odliczenia składki zdrowotnej

Odliczenie 7,75%

Ulga w PIT dla klasy średniej: dla osób zatrudnionych na umowę o pracę osiągających miesięczny przychód od 5701 zł do 11 141 zł brutto

Brak ulgi dla klasy średniej

Ulga dla klasy średniej – kto będzie mógł skorzystać?

Ulga dla klasy średniej to nowość, która obejmie wybraną grupę pracowników. Skorzystają z niej etatowcy z przychodem od 5701 zł brutto do 11 141 zł brutto miesięcznie. Z ulgi tej będą mieć pożytek także twórcy i artyści, którzy stosują 50% autorskie koszty uzyskania przychodów. Kwotę ulgi przy wyliczeniu zaliczki na podatek będzie można obliczać według wzoru:

 • (A x 6,68% – 380,50 zł) / 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 5701 zł i nieprzekraczającego kwoty 8 549 zł,
 • (A x (–7,35%) + 819,08 zł) / 0,17, dla A wyższego od 8549 zł i nieprzekraczającego kwoty 11 141 zł

– w którym A oznacza uzyskane w ciągu miesiąca przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, które podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej.

Z ulgi dla klasy średniej nie skorzystają przedsiębiorcy czy osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych.

Jeżeli pracownik złoży sporządzony na piśmie wniosek o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi, płatnik nie będzie pomniejszał dochodu najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Dokument ten trzeba będzie złożyć odrębnie dla każdego roku podatkowego.

Przykład 1.

Pracownica zarabia 6000 zł brutto, kwotę ulgi należy wyliczyć według wzoru (A x 6,68% – 380,50 zł) ÷ 0,17, czyli będzie ona wynosiła 119,41 zł. Płatnik pomniejszy dochód o tę kwotę. 

Przykład 2.

Pracownik zarabia 8700 zł brutto, kwotę ulgi należy wyliczyć według wzoru (A x (–7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17, a więc wyniesie ona 1056,65 zł. Kwotę ulgi trzeba będzie również odliczyć od dochodu (gdzie dochód to przychód po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów i składek na ubezpieczenie społeczne).

Wynagrodzenia – kalkulator Nowy Ład 2022

Ministerstwo Finansów opublikowało oficjalny kalkulator Nowego Ładu. Narzędzie to pozwala oszacować, jaką wypłatę otrzyma pracownik po wprowadzonych zmianach. Dotyczy wyłącznie osób zatrudnionych na umowę o pracę. Znajduje się on na stronie: https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/kwota-wolna-polski-lad/kalkulator-wynagrodzen-polski-lad/

Poniżej przedstawiamy symulację wypłat z ujęciem zmian, jakie mają mieć miejsce w 2022 roku w podziale na wypłaty dla osób powyżej 26. roku życia oraz poniżej tego wieku.

Miesięczne wynagrodzenie brutto 

Kwota netto Nowy Ład umowa o pracę >26 r.ż.

Kwota netto Nowy Ład umowa o pracę <26 r.ż.

3000 zł

2355,72 zł

2355,72 zł

3200 zł 

2510,76 zł

2510,76 zł

3500 zł

2702,34 zł

2748,34 zł

3800 zł

2893,91 zł

2983,91 zł

4000 zł

3021,96 zł

3140,96 zł

4500 zł

3340,58 zł

3533,58 zł

5000 zł

3660,20 zł

3926,20 zł

6000 zł

4319,43 zł

4711,43 zł

7000 zł

5024,67 zł

5496,67 zł

8000 zł

5729,91 zł

6281,91 zł

9000 zł

6372,15 zł

7067,15 zł

12 000 zł

8129,87 zł

9422,87 zł

Przykład 3.

Założenia:

 • osoba zatrudniona na umowę o pracę
 • powyżej 26. roku życia
 • brak PPK
 • pracuje w miejscu zamieszkania
 • zarabia pensję minimalną w 2022 roku

Lista płac po zmianach:
Zarobek brutto: 3010 zł brutto
Podstawa składki zdrowotnej: 3010 zł – 13,71% = 2597,32 zł
Składka zdrowotna do odliczenia: BRAK
Składka zdrowotna: 2597,32 zł x 9% = 233,76 zł
Ulga podatkowa dla klasy średniej: BRAK
Podstawa do opodatkowania: 3010 zł – 13,71% = 2597,32 zł – 250 zł (KUP) = 2347,33 zł, w zaokrągleniu 2347 zł
Zaliczka na podatek: BRAK – podstawa do opodatkowania jest mniejsza niż 2500 zł
Wynagrodzenie netto: 3010 zł – 412,68 zł (składki społeczne) – 233,76 zł (zdrowotna 9%) = 2363,56 zł

Podsumowanie

Nowy Ład ma spowodować, że system podatkowy w Polsce będzie sprawiedliwy. Wprowadzenie tzw. „ulgi dla klasy średniej” ma zaś sprawić, że skutki zmian podatkowych będą neutralne dla tej grupy pracowników. Na nowym porządku skorzystają więc najmniej zarabiający, natomiast ci z większym wynagrodzeniem odnotują mniej pieniędzy w swoim portfelu.