Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Nowy Ład – sprawdź, ile zarobisz!

Nowy Ład, który wszedł w życie początkiem 2022 roku w założeniu miał wyrównać luki płacowe, zwalczyć ubóstwo, a idąc dalej – wzmocnić polską gospodarkę. Jak już wiadomo, ten plan nie został zrealizowany. Jak wpłynął na pensje Polaków? W artykule szczegóły!

Zmiany w wynagrodzeniach wprowadzone przez Polski Ład

Zniwelowanie różnic płacowych uderzyło w najlepiej zarabiających Polaków. Skorzystali na nich jednak ci, którzy zyskują minimalne pensje. Najważniejsze zmiany w płacowe to: 

 • brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku;
 • wzrost progu podatkowego z 85 528 zł do 120 000 zł, od którego odprowadzana jest zaliczka na podatek w wysokości 17%;
 • wzrost kwoty wolnej od podatku z 8000 zł do 30 000 zł, kwota zmniejszająca podatek będzie wynosiła 425,00 zł (30 000 x 17% = 5100 zł / 12 = 425,00 zł) i będzie możliwa do odliczenia również dla osób, które przekroczyły drugi próg podatkowy;
 • wprowadzenie „ulgi dla klasy średniej”, pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę osiągający dochód w przedziale od 5701 zł do 11 141 zł miesięcznie będą mieli dodatkową ulgę uwzględnianą przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy.

W ostatnim czasie pojawił się projekt zmian jakie mają wejść w życie z dniem 1 lipca 2022 roku. Zgodnie z nim m.in. zostanie wycofana ulga dla klasy średniej, zmniejszy się stawka procentowa podatku z 17% do 12%, a co za tym idzie również obniży się kwota zmniejszająca podatek.

Rozliczenia na dzień 31.12.2021 r.

Rozliczenia na dzień 01.01.2022 r.

Rozliczenia na dzień 01.07.2022 r.

Kwota wolna od podatku 8000 zł

Kwota wolna od podatku 30 000 zł

Kwota wolna od podatku 30 000 zł

Obecnie 85 528 zł

II próg podatkowy

do 120 000 zł

II próg podatkowy

do 120 000 zł

Odliczenie 7,75%

Brak odliczenia składki zdrowotnej

Brak odliczenia składki zdrowotnej

Brak ulgi dla klasy średniej

Ulga w PIT dla klasy średniej: dla osób zatrudnionych na umowę o pracę osiągających miesięczny przychód od 5701 zł do 11 141 zł brutto

Brak ulgi dla klasy średniej

17%

17%

12%

Ulga dla klasy średniej – kto będzie mógł skorzystać?

Ulga dla klasy średniej to nowość, która objęła określoną grupę pracowników. Skorzystać mogą z niej etatowcy z przychodem od 5701 zł brutto do 11 141 zł brutto miesięcznie. Z ulgi tej mają pożytek także twórcy i artyści, którzy stosują 50% autorskie koszty uzyskania przychodów. Kwotę ulgi przy wyliczeniu zaliczki na podatek będzie można obliczać według wzoru:

 • (A x 6,68% – 380,50 zł) / 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 5701 zł i nieprzekraczającego kwoty 8 549 zł,
 • (A x (–7,35%) + 819,08 zł) / 0,17, dla A wyższego od 8549 zł i nieprzekraczającego kwoty 11 141 zł

– w którym A oznacza uzyskane w ciągu miesiąca przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, które podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej.

Z ulgi dla klasy średniej nie skorzystają przedsiębiorcy opodatkowani liniowo lub ryczałtem czy osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych.

Jeżeli pracownik złoży sporządzony na piśmie wniosek o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi, płatnik nie będzie pomniejszał dochodu najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Dokument ten trzeba będzie złożyć odrębnie dla każdego roku podatkowego.

Przykład 1.

Pracownica zarabia 6000 zł brutto, kwotę ulgi należy wyliczyć według wzoru (A x 6,68% – 380,50 zł) ÷ 0,17, czyli będzie ona wynosiła 119,41 zł. Płatnik pomniejszy dochód o tę kwotę. 

Przykład 2.

Pracownik zarabia 8700 zł brutto, kwotę ulgi należy wyliczyć według wzoru (A x (–7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17, a więc wyniesie ona 1056,65 zł. Kwotę ulgi trzeba będzie również odliczyć od dochodu (gdzie dochód to przychód po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów i składek na ubezpieczenie społeczne).

Od 1 lipca 2022 roku ulga dla klasy średniej zostanie wycofana. W zamian za nią zostanie obniżona stopa procentowa pierwszego progu podatkowego do 12%.

Wynagrodzenia – kalkulator Nowy Ład 2022

W sieci pojawiło się wiele kalkulatorów, które pozwalają oszacować, jaką wypłatę otrzyma pracownik po wprowadzonych zmianach. Dotyczy wyłącznie osób zatrudnionych na umowę o pracę. Jeden z nich znajduje się na stronie: Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład

Poniżej przedstawiamy symulację wypłat z tytułu umowy o pracę z ujęciem zmian podatkowych w 2022 roku w podziale na wypłaty dla osób powyżej 26. roku życia oraz poniżej tego wieku.

Miesięczne wynagrodzenie brutto 

Kwota netto Nowy Ład

Kwota netto Nowy Ład > 26 r.ż. od 1.01.2022 - 30.06.2022

Kwota netto Nowy Ład > 26 r.ż. od 1.07.2022

3000 zł

2355,72 zł

2355,72 zł

2355,72 zł

3200 zł 

2510,76 zł

2510,76 zł

2510,76 zł

3500 zł

2748,34 zł

2702,34 zł

 2716,34 zł

3800 zł

2983,91 zł

2893,91 zł

2920,91 zł

4000 zł

3140,96 zł

3021,96 zł

 3056,96 zł

4500 zł

3533,58 zł

3340,58 zł

3397,58 zł

5000 zł

3926,20 zł

3660,20 zł

3738,20 zł

6000 zł

4711,43 zł

4319,43 zł

 4420,43 zł

7000 zł

5496,67 zł

5024,67 zł

5101,67 zł

8000 zł

6281,91 zł

5729,91 zł

5783,91 zł

9000 zł

7067,15 zł

6372,15 zł

6465,15 zł

12 000 zł

9422,87 zł

8129,87 zł

 8509,87 zł

Przykład 3.

Założenia do naliczenia pensji dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę:

 • powyżej 26. roku życia,
 • brak PPK,
 • pracuje w miejscu zamieszkania,
 • zarabia pensję minimalną w 2022 roku,
 • złożony wniosek o nieprzedłużanie poboru podatku.

Lista płac po zmianach z dnia 1 stycznia 2022 roku:
Zarobek brutto: 3010 zł brutto
Podstawa składki zdrowotnej: 3010 zł – 13,71% = 2597,32 zł
Składka zdrowotna do odliczenia: BRAK
Składka zdrowotna: 2597,32 zł x 9% = 233,76 zł
Ulga podatkowa dla klasy średniej: BRAK
Podstawa do opodatkowania: 3010 zł – 13,71% = 2597,32 zł – 250 zł (KUP) = 2347,33 zł, w zaokrągleniu 2347 zł
Zaliczka na podatek: BRAK – podstawa do opodatkowania jest mniejsza niż 2500 zł
Wynagrodzenie netto: 3010 zł – 412,68 zł (składki społeczne) – 233,76 zł (zdrowotna 9%) = 2363,56 zł

W tym przypadku po wdrożeniu przepisów nowelizujących Polski Ład z dniem 1 lipca 2022 roku wynagrodzenie nie ulegnie zmianie.

Podsumowanie

Nowy Ład miał spowodować, że system podatkowy w Polsce będzie sprawiedliwy. Wprowadzenie tzw. „ulgi dla klasy średniej” miało sprawić, że skutki zmian podatkowych będą neutralne dla tej grupy pracowników. Rzeczywistość okazała się jednak inna. Na nowym porządku nie zawsze skorzystali Ci najmniej zarabiający. Jednak osoby z większym wynagrodzeniem z pewnością oddają więcej fiskusowi niż w poprzednich latach.