Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Zgubione świadectwo pracy – co zrobić w tej sytuacji?

Po ukończeniu szkoły średniej pracowałem na umowę o pracę przez rok na stacji benzynowej. Pamiętam, że otrzymałem świadectwo pracy, ale teraz nie mogę go znaleźć. Czy były pracodawca wyda mi ponownie zgubione świadectwo pracy?

Kamil, Iława

 

Czym jest świadectwo pracy? Jest to bardzo ważny dokument, który zostaje wydany pracownikowi przez pracodawcę w momencie, gdy dochodzi do zakończenia współpracy między stronami, czy to poprzez wygaśnięcie stosunku przy czy jego rozwiązanie.

Dokument ten jest swego rodzaju podsumowaniem pracy danego pracownika.

W świadectwie pracy zawiera się takie informacje jak:

  • okres wykonywania pracy,
  • rodzaj wykonywanej pracy,
  • zajmowane przez pracownika stanowiska,
  • tryb rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy.

Dodatkowo w świadectwie wypisuje się dane niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponadto umieszcza się tam również informację o ewentualnym zajęciu wynagrodzenia.

Sytuacje losowe mogą sprawić, że utraci się oryginał świadectwa pracy. W tej sytuacji ma się prawo zwrócić z wnioskiem do byłego pracodawcy o wydanie odpisu.

Zgubione świadectwo pracy – wydanie duplikatu

Umotywowany wniosek złożony u byłego pracodawcy jest podstawą do wydania odpisu świadectwa pracy. Wniosek o wydanie duplikatu może zostać złożony przez byłego pracownika lub osobę przez niego upoważnioną albo po śmierci pracownika przez członka rodziny czy spadkobiercę. Przepisy prawa nie określają, w jaki sposób powinien być złożony wniosek, dozwolona jest zatem forma ustna i pisemna. Jednak warto pamiętać, że dla celów dowodowych lepiej jest, aby wniosek o wydanie duplikatu świadectwa miał formę pisemną.

O wydanie duplikatu świadectwa pracy można wystąpić w dowolnej formie.

Przepisy nie określają terminu wydania odpisu świadectwa pracy. Przyjmuje się, że byli pracodawcy powinni przekazać go tak szybko, jak to możliwe, bez zbędnej zwłoki.

Świadectwo pracy, gdy firma przestała już istnieć

Sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana, gdy przedsiębiorstwo, w którym się pracowało, przestało istnieć. W tym przypadku można skontaktować się z ZUS-em. Posiada on bazę zlikwidowanych i przekształconych zakładów pracy, którą można sprawdzić w oddziałach oraz na stronie www.zus.pl, dzięki czemu można uzyskać informację gdzie znajdują się archiwalne dokumenty. Informacje o miejscach przechowywania dokumentacji kadrowo-płacowej można uzyskać także w ewidencji przechowawców akt osobowych i płacowych na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.