Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Czy dietetyk to praca dla każdego? Nic bardziej mylnego!

Współcześnie coraz więcej osób zwraca uwagę na to, co je - nierzadko wręcz obsesyjnie sprawdzamy składy, upewniamy się skąd pochodzą dane produkty, z czym można je łączyć itp. Oczywiście są to bardzo dobre praktyki i wpływają na nasze zdrowie, jednak nie da się ukryć, że im więcej wiedzy czerpią ludzie (nie zawsze ze źródeł, które można uznać za wiarygodne), tym częściej uważają się za ekspertów, którymi niestety nie są. Tym samym bardziej mogą zaszkodzić niż pomóc. Niesłusznie uważa się dzisiaj, że dietetyk to praca dla każdego, co jest mylnym stwierdzeniem. Dlaczego? O tym przeczytasz w niniejszym artykule!

Dietetyk - praca regulowana?

Choć dietetyk znajduje się na liście zawodów regulowanych, trzeba wyraźnie zaznaczyć, że nie jest tak do końca. Otóż rzeczywiście jest on regulowany dwoma aktami prawnymi (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami, a także rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej), jednak dotyczy to tylko dietetyków zatrudnionych w placówkach publicznych, a nie da się nie zauważyć, jak wiele powstaje gabinetów prywatnych.

W związku z tym, choć teoretycznie praca jest regulowana, tak naprawdę dietetykiem może zostać niemal każdy, co jest niestety błędne i może prowadzić do poważnych konsekwencji.

W rozporządzeniu możemy przeczytać, że dietetykiem może być osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku dietetyka i uzyskała tytuł licencjata lub magistra, przed 2007 rokiem rozpoczęła inne studia wyższe, na których jednak realizowała odpowiednią liczbę godzin przedmiotów z zakresu dietetyki, a dietetyka była specjalnością, osoba, która rozpoczęła przed 2007 rokiem studia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka, a specjalnością była dietetyka i uzyskała z tego tytułu stopień inżyniera lub magistra inżyniera, a także osoba, która ukończyła szkołę policealną i uzyskała dyplom dietetyka.

Wystarczy jednak przyjrzeć się dietetykom szeroko reklamującym się w internecie, by zauważyć, że niewielu z nich skończyło odpowiednie studia, bazują na zdobytej samodzielnie wiedzy i krótkich kursach, istnieje więc możliwość, że nie są odpowiednio przygotowani do zawodu.

Czym zajmuje się dietetyk?

Niejeden dietetyk po podzieleniu się informacją, kim jest z zawodu, otrzymuje szybką kontrę: W takim razie rozpisz mi dietę! Stanowisko to głównie bowiem wiązane jest właśnie z ustaleniem diet.

Zakres zadań dietetyka jest jednak znacznie szerszy. Czym zajmuje się osoba na tym stanowisku? Dietetyk między innymi:

  • propaguje zdrowe, racjonalne odżywianie,
  • przygotowuje jadłospisy dla osób, które wymagają specjalnej diety (np. z powodu choroby),
  • udziela informacji na temat zdrowego odżywiania,
  • pomaga w walce z nadwagą,
  • pomaga wybierać takie składniki, które są pełnowartościowe,
  • udziela rad w kwestii przygotowywania posiłków,
  • ustala, jakie jest zapotrzebowanie klienta na składniki odżywcze,
  • kontroluje jakość produktów,
  • sprawdza, jak przechowywane są produkty.

Zarobki dietetyka

Nie da się ukryć, że popularność tego zawodu wynika również z tego, że jest on uważany za bardzo opłacalny. Ile więc zarabia dietetyk?

Według raportu portalu wyngrodzenia.pl mediana zarobków dietetyków w Polsce wynosi 3105 złotych netto. 25% osób z najniższą pensją otrzymuje 2784 zł netto i mniej, 25% osób z najwyższą pensją otrzymuje 3561 zł netto i więcej.

Predyspozycje do wykonywania zawodu

Jak w przypadku każdego zawodu, tak i tutaj, istnieje pewien zestaw cech, który sprawia, że dana osoba jest bardziej predysponowana do wykonywania tego zawodu. Oczywiście podkreślić należy, że każdy człowiek jest inny, więc to, że nie posiada danej cechy, nie znaczy, że nie będzie dobrym przedstawicielem tego zawodu. Jednak analizując pewną grupę, można wywnioskować, jakie są predyspozycje do wykonania zawodu dietetyka.

Przede wszystkim osoby na tym stanowisku powinny wykazywać się chęcią ciągłej nauki, ponieważ dietetyka jest dziedziną, która stale się rozwija, a wiedza z roku na rok staje się coraz bardziej rozbudowana.

Poza tym dietetyk musi mieć odpowiednie podejście do drugiego człowieka - w końcu pracuje z klientem, musi więc wykazywać się wobec niego cierpliwością, mieć wysoką kulturę osobistą, być otwartym, jasno formułować przekaz. Dodatkowo przydatną umiejętnością może okazać się również umiejętność tworzenia długotrwałych relacji.

Pracodawcy z kolei dodatkowo wymagają od kandydatów na to stanowisko samodzielności, dobrej organizacji pracy, umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce oraz zaangażowania w powierzone zadania.

Czy dietetyk to praca dla każdego? Z pewnością nie. Dlatego jeżeli zdecydujemy się na skorzystanie z usług takiego specjalisty, warto sprawdzić, jakie są jego kwalifikacje. Od tego, jak poprowadzi naszą dietę, może zależeć nasze zdrowie!