Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Czym się zajmują Europejskie Służby Zatrudnienia (EURES)?

Jeśli planujemy pracę na terenie Unii Europejskiej, warto przyjrzeć się sieci EURES – oferty pracy znajdujące się na niej mogą pomóc w realizacji tego zamierzenia. Czym właściwie jest EURES? Jak działa? W jaki sposób korzystać z tej sieci? Przeczytaj więcej w niniejszym artykule!

EURES – oferty pracy w UE

EURES (ang. European Employment Services) – Europejskie Służby Zatrudnienia to sieć działająca we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Jej zadaniem jest wspieranie pracowników na europejskim rynku pracy – chodzi o osoby, które chcą być mobilne i pracować poza swoim miejscem zamieszkania.

Sieć ta powstała 25 lat temu – w 1993 roku. Założyła ją Komisja Europejska na podstawie przepisów prawnych Unii Europejskiej. EURES tworzona jest nie tylko przez publiczne służby zatrudnienia Unii i EFTA, lecz także lokalne organizacje działające na poziomie regionalnym, krajowym i unijnym, których działania obejmują zatrudnianie.

Kto zajmuje się koordynacją EURES?

Instytucję, która ma się zajmować koordynacją sieci EURES w danym państwie należącym do UE lub EFTA, wybiera właśnie państwo członkowskie. Muszą oni nie tylko koordynować to, co dzieje się w sieci w danym kraju, lecz także sprawdzać, czy przepisy prawne są realizowane w odpowiedni sposób. Muszą mieć pewność, że EURES działa zgodnie z ustaleniami. EURES jest na bieżąco monitorowana, a co roku są przygotowywane raporty, dlatego też nie ma tutaj miejsca nie niedopatrzenia.

To jednak nie wszystko, istnieje bowiem organ koordynujący pracę EURES z poziomu unijnego i jest to Europejski Urząd Koordynacji umiejscowiony w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego w Komisji Europejskiej. Pomaga on wszystkim instytucjom koordynującym działalność EURES w państwach członkowskich, a jego zadania to między innymi przygotowania szkoleń, zapewnienie pomocy technicznej, ustalanie ogólnych wytycznych, informacji i narzędzi czy ten opracowywanie programów pracy.

Na czym polega EURES?

EURES jest siecią pośrednictwa pracy w państwach UE i EFTA. Ma ona również za zadanie informować potencjalnych pracowników o tym, jak wyglądają warunki życia w danym miejscu. Tak naprawdę z sieci może skorzystać każdy – dostęp do niej dla osób, które szukają pracy lub są bezrobotni jest bowiem całkowicie bezpłatny. Z kolei usługi dla pracodawców mogą wymagać opłat.

Dzięki stosowanym narzędziom informatycznym w EURES oferty pracy są jak najbardziej dopasowane do kandydatów.

Dla kogo skierowana jest oferta sieci EURES?

Oferta EURES jest skierowana nie tylko dla osób, które są zainteresowane poszukiwaniem pracy za granicą, w państwach członkowskich UE i EFTA, chcących wyjechać z miejsca dotychczasowego zamieszkania, lecz także dla pracodawców, którzy chcą zatrudniać osoby z innych krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu.

Jeśli natomiast chodzi o usługi wsparcia, to mogą być one świadczone wyłącznie przez podmioty, które mają do tego uprawnienia, a są to publiczne służby zatrudnienia, czyli urzędy pracy oraz wyznaczone przez państwa członkowskie organizacje. W ich szeregach znajdują się asystenci i doradcy EURES, którzy służą pomocą osobom zainteresowanym.

EURES w Polsce

Z sieci EURES w Polsce można korzystać od 2004 roku, czyli od momentu, kiedy nasz kraj wszedł do Unii Europejskiej. Korzystają z niego osoby poszukujące pracy u zagranicznego przedsiębiorcy oraz pracodawcy chcący zatrudnić pracowników z państw członkowskich. Służbami zatrudnienia w Polsce są urzędy pracy – wojewódzkie i powiatowe.

Jak korzystać z EURES?

Jak więc korzystać z EURES? Pierwszym krokiem jest odwiedzenie strony internetowej eures.europa.eu i wybranie odpowiedniego kraju, w tym przypadku Polski. Zostaniemy przekierowani na stronę, na której możemy zarejestrować się jako pracownik lub pracodawca.

Pracownik może nie tylko szukać interesujących go ofert pracy, lecz także aktywnie działać na swoim profilu. Po jego założeniu można umieścić na portalu swoje CV – strona pomaga w jego przygotowaniu w dowolnym języku krajów Unii Europejskiej. Tak przygotowany życiorys zawodowy pracownika jest dostępny dla pracodawców, jeśli więc posiadają oni ofertę odpowiednią dla kandydata, sami mogą się do niego odezwać. Dodatkowo można ustawić takie powiadomienia z portalu, które będą przychodziły na naszego maila.

Dodatkowo możemy także sprawdzić, jak wyglądają warunki życia i pracy w danym kraju, do którego chcemy się wybrać. Dzięki temu możemy się świetnie przygotować do wyjazdu i upewnić, że wszystko nam odpowiada.

Bardzo pomocni są doradcy EURES, którzy współpracują nie tylko z osobami poszukującymi pracy, lecz także z pracodawcami. Są oni pomocni w trakcie procesu rekrutacji – trafiają do nich aplikacje, które mogą sprawdzić i stwierdzić, czy są poprawne pod względem formalnym.

Poza tym doradcy zapraszają kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne, na których są przedstawicielami pracodawców. Nie mogą oni jednak naciskać na nich, kogo powinni zatrudnić, jest to wyłącznie ich decyzja. Muszą jednak dopilnować, by wszystko odbyło się zgodnie z prawem.

Niezwykle istotne przy rekrutacji jest przestrzeganie zasady: Świadczenie usług sieci EURES odbywa się przy poszanowaniu zasady równego traktowania wszystkich klientów, bez względu na kraj ich zamieszkania na terenie UE/EOG.