Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Ekwiwalent za urlop w 2013 r. - jak go obliczyć?

Współczynnik służący do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień urlopu wypoczynkowego dla pracownika pełnoetatowego w 2013 r. wynosi 20,92 zł.

[365 dni - (52 niedziele + 10 świąt + 52 dni wolne)] : 12 = 20,92 zł

Osobom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy ekwiwalent za urlop naliczany jest w sposób proporcjonalny:

  • 1/4 etatu-  5,23 zł
  • 1/2 etatu- 10,46 zł
  • 3/4 etatu- 15,69 zł
  • 1/3 etatu- 6,97 zł